Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Vang Grappa Platimum

R??u Vang Grappa Platimum

Giá: 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Italia
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...

Grappa Platimum

Ngh? thu?t, n?ng l??ng v s? kho lo r?t nhi?u trong  Alexander Grappas  ???c  th? hi?n t? nh?ng doanh nhn  Bottega Sandro doanh nhn v gia ?nh c?a ngi. T? cc c? s? gia ?nh Bottega g?n Venice trong vng Veneto, pha ?ng b?c c?a - n?i sinh c?a Grappa - Alexander Grappas ??n trong m?t lo?t cc th? th? cng  th?i chai, m?i thi?t k? c?a Bottega Sandro  ???c th?c hi?n b?i cc th? th? cng b?c th?y ??a ph??ng t?i l  s?n xu?t th?y tinh c?a gia ?nh .Theo truy?n th?ng c?a  Grappa v ?? th?y tin n?ng l??ng c?ng trn ???c th? hi?n trong t?ng ly  r??u vang v vang s?i.
Grappas Alexander ???c  ch?ng c?t  theo tiu chu?n ch?t l??ng cao nh?t. ? l k?t qu?  s? pha tr?n hon h?o c?a s? thanh l?ch, m?m m?i, m?n mng v ??c bi?t tinh khi?t.
M t?: Grappa Platimum ???c  lm t? b nho c?a r??u nho  Amarone v vang ng?t Amarone Recioto di.?y l hai lo?i r??u vang ?? huy?n tho?i c?a vng Veneto c?a Italia. S? d?ng cc b nho  Recioto ng?t ?? t?o nn  ch?t l??ng  ??c bi?t  c?a  Alexander Platinum.
S?N XU?T: Amarone v vang ng?t  Recioto di Amarone l m?t s? pha tr?n c? ?i?n c?a nho  Corvina, Rondinella v Molinara , ?y l t?t c? cc gi?ng c ngu?n g?c t? vng Veneto. Platinum Alexander ???c lm t? b nho  c?a hai lo?i r??u vang ?? h?o h?ng . Sau khi ch?ng c?t 2 l?n v sng l?c k? cng v ? trong thng inox m?t th?i gian di m?i t?o  ra nh?ng Grappa  tinh khi?t v h?o h?ng.
H??ng v?:
B?n s? c?m nh?n th?y s? ?a d?ng c?a h??ng th?m  v mi gia v? trong nh?ng ly r??u trong su?t nh? pha l.Khi u?ng b?n s? c?m nh?n thm h??ng v? c?a nho kh, qu? anh ?o  v s? m?m m?i ,kh v ?? l?i h??ng v? lu sau khi k?t thc.
Ph?c v? : ??p l?nh khi u?ng th?ng ho?c u?ng v?i ? cng soda ho?c n??c l?c
?? c?n: 48%
Dung tch: 70ml v 3L.
Ga: 1,680,000

I00058070A

Vng r??u Grappa di Amarone

Grappa di Amarone Grappa c?t t? Amarone della Valpolicella marc nho, r??u vang vng Veneto mi?n b?c Italy .

Grappa l c? ?i?n tinh th?n nho , s?n xu?t ch? y?u ? cc vng nh? Veneto , Tuscany v Piedmont . Cc v??n nho c?a Veneto s?n xu?t s? l??ng l?n c?a n, nh?ng s? l??ng v ch?t l??ng khng lo?i tr? l?n nhau. Cc v d? ?ng ch nh?t c?a grappe ch?t l??ng cao t? khu v?c r??u vang Valpolicella , v l m?t s?n ph?m c?a Amarone della s?n xu?t r??u vang Valpolicella. L ph??ng php Amarone lin quan ??n qu trnh ln men th? hai c?a da ???c s? d?ng ?? lm cho cc lo?i r??u vang recioto, marc s? d?ng ?? lm cho Grappa di Amarone ? ???c ln men hai l?n tr??c khi n ??n cho ch?ng c?t.

Vng Veneto c?ng s?n xu?t Grappa di Recioto di Valpolicella, lm t? marc cn st l?i t? s?n xu?t r??u vang ng?t Recioto della Valpolicella .

Khc grappas ch l Grappa di Brunello , t? lng Tuscan Montalcino ( Brunello di Montalcino n?i ti?ng), v Piedmont n?i ti?ng h?n ...
Amarone della khu v?c r??u vang Valpolicella

Amarone della Valpolicella l m?t m?nh m? h??ng v? r??u vang ?? kh ???c lm t? nho kh (passito). N ???c th?c hi?n ? vng Veneto c?a mi?n ?ng b?c Italia, v ???c cho l r??u vang ?? c uy tn nh?t c?a khu v?c.

Phong cch, Amarone pht tri?n nh? nh s?n xu?t r??u Veneto c?a tm ki?m m?t cch ?? t?ng cc n?i dung c? th?, ph?c t?p v r??u, r??u c?a h?. Nh? th? hi?n trong mu ?? hi?n ??i ngy Valpolicella v Garda , r??u vang ???c lm t? tr?ng t?i ??a ph??ng Corvina , Rondinella v Molinara ?i khi c th? l qu nh? ?? cung c?p cho s? hi lng. Ba tr? c?t c?a v??n nho Valpolicella khng n?i ti?ng v? ?? su v?n c c?a (ch? Corvina c th? ?? s?n xu?t r??u vang v?i nhi?u c? th?), ???c pha tr?n b?i s? pht tri?n ?i?u ki?n mt m? c?a ph??ng Ty Veneto. ?? t?p trung cc lo?i ???ng t? nhin v cc ch?t th?m trong r??u vang Valpolicella, nh s?n xu?t ??a ph??ng ? b?t ??u kh nho c?a h? sau khi thu ho?ch, ?? lo?i b? n??c t? cc qu? trong khi v?n gi? v? ng?t v h??ng v?.

K? thu?t ny t? ra r?t thnh cng, m?c d ban ??u n ???c s? d?ng ?? s?n xu?t phong cch ng?t ngo c?a r??u vang, ch?ng h?n nh? nh?ng ng??i by gi? ???c g?i l Recioto della Valpolicella . Cc lo?i r??u vang Amarone s?m ???c nhn th?y l sai l?m recioto cn l?i ?? ln men qu lu - nh?ng cu?i cng cc phong cch ???c cng nh?n v tn tr?ng Amarone ??n t? t? Amaro ('cay ??ng'), hon thnh m?t h?u t? ? bi?u th? kch th??c ?n t??ng ho?c kh?i l??ng. ...

Alex

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status