Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u vang Bin 222

R??u vang Bin 222

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: c
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.

 


BIN222 CHARDONNAY Th?m Ph?c

 

R?t nhi?u ng??i ?a thch BIN 222 v n ???c lm ra t? nh?ng chm nho Chardonnay n?ng tr?u cnh trn nh?ng cnh ??ng nho ? mi?n ?ng nam n??c c v thu ho?ch vo ban ?m khi nhi?t ?? ? h? th?p trong thng 2 v thng 3 n?m 2007, c?t ? m?t n?m trong thng g? s?i Php r?i m?i chi?t ra chai.
Khi BIN 222 hon ton khng nh?t nh?o nn l lo?i vang r?t ph h?p khi dng cc mn h?i h?n v g. ?y c?ng l l do gi?i thch v sao lo?i vang ny c?a nh Wyndham Estate, m?t trong nh?ng l vang lu ??i nh?t ?
Hunter Valley, m?t lnh ??a vang c n?i ti?ng th? gi?i, n?m cch Sydney ch? hai gi? xe, l m?t trong nh?ng lo?i vang c ???c ng??i Vi?t snh ?i?u vang ?nh gi cao. H? khng l?m v BIN 222 ? ginh ???c nhi?u huy ch??ng vng ? cc cu?c thi vang qu?c t? ngon nh?t th? gi?i.

Thu ho?ch n?m 2007, v chai n?m 2008 ?? phn ph?i ra th? tr??ng nn hon ton ?ng khi nh?n ??nh BIN 222 l vang tr? ?? u?ng ngay ho?c ch? khui sau khi ?? dnh thm vi ba thng trong h?m vang. Ngoi ra Chardonnay c?ng l gi?ng nho tr? ? c v ch? m?i b?t ??u ???c tr?ng ? ?y k? t? nh?ng n?m 1970. Nh?ng tr? khng c ngh?a l km ch?t l??ng v vang Chardonnay c ni chung th?a h??ng kinh nghi?m lm vang Chardonnay c?a cc l vang ? Burgundy (Php) v California (M?). V BIN 222 khng th? khng bn ch?y khi m vang lm t? nho Chardonnay ngy cng tr? nn ph? bi?n h?n ? kh?p ??a c?u.

Trong t?p ch chuyn ngnh vang r?t c uy tn Wine Spectator s? g?n ?y c bi vi?t nh?n ??nh r?ng m?i tnh c?a ng??i thch u?ng vang v?i vang Chardonnay ngy cng tr? nn n?ng nn, su ??m h?n bao gi? h?t. Th?m ch, by gi?, ? M?, c, Php, New Zealand... c? khi ni ??n vang tr?ng l m?i ng??i ni ??n nh?ng chai vang Chardonnay tr??c nh?t.

Lo?i vang tr?ng ny tr? nn ph? bi?n ??n ?? m?t s? nh?ng ng??i lu nay ch? m u?ng vang ?? ? cc n??c s? d?ng ti?ng Anh ? ph?i c cu ht A, B, C. Anything but Chardonnay, hm u?ng vang no c?ng ???c mi?n l khng u?ng Chardonnay. Ring th? tr??ng M? n?m 2007 ? tiu th? 64 tri?u thng vang Chardonnay, t?ng 4% so v?i n?m 2006 v bn ch?y g?p 2 l?n so v?i cc ??i th? Cabernet Sauvignon, Merlot.

Vang Chardonnay by gi? l s?n ph?m vua ? cc lnh ??a vang trn th? gi?i, t? Burgundy, Champagne, Chablis ? Php sang Ty Ban Nha, M?, Chil, c, New Zealand, Nam Phi... V ?y c?ng l gi?ng nho ???c tr?ng nhi?u h?ng nh th? gi?i, ch? sau gi?ng Airen ? Ty Ban Nha (ch? y?u dng s?n xu?t r??u brandy).

wyndham estate bin range wines

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status