Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
ballantine's Christmas

ballantine's Christmas

Giá: 860.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: scotland
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.

 Blended Scotch Whisky

M?t s? pha tr?n ??c bi?t t? scotch Chivas Brothers whisky Ballantine, ?i?u ny ? ???c thi?t k? ??c bi?t ?? s? d?ng vo ma Ging sinh (do ? n mang l?i nhi?u mi h??ng bnh tri cy v h??ng v?). Gi? m?t s? ti?n d?ng trong n?i cc c?a b?n cho m?t h??ng v? Ging sinh quanh n?m.


Ging sinh c?a Ballantine

Trong khi con ng?ng cc l trong l, lm vi?c k? di?u c?a n,  Ballantines Christmas l m?t pht hnh hng n?m h?n ch? - trong khi d??i ?nh h??ng c?a cc l? h?i tinh th?n. Chris t? Blog Whisky Edinburgh cho ra m?u th? ny.

   B Christmas

Ballantine Ging sinh, gi 27  b?ng Anh

- Dark, giu mu h? phch - g?n nh? Sherry h?t mu nu.

M?i - Tri cy kh v? n?i c?a knh ban ??u, ch?t l??ng h?t ng?t sau. Oakiness l b?ng ch?ng, qu, v ph h?p v?i ng?n ng?i, ti nh?n ???c bnh g?ng ng?t b? nh? l m?t h??ng th?m lin quan. Tri cy ngon ng?t t?i ???c r?t nhi?u lin quan, c?ng v?i mu da cam, r??u rum v nho kh kem, v k?o b? c?ng. Scla ?en c?ng c m?t.

Mu n??c c?a Ballantines Christmas cho th?y mu c?a k?o b? c?ng. To ?? xu?t hi?n sau ny. N l t Ging sinh-y h?n khi pha long nh?ng th?m giu Speyside malt l r rng trong ? ch? ??o cc h??ng li?u.

Palate - nh sng, ng?t ngo v n?i h?t ? h?t 1 xy d?ng, k?o b? c?ng v ghi ch r??u vang.

N??c lm n?i b?t ph?m ch?t malty bng t?i, ngoi m?t phong ph ??t than bn. G?ng r??u.

Finish - Thay ng?n, c? hai c v khng c n??c, k?o b? c?ng m?t ch? d?a chnh v m?t s? tri cy kh. M?t s? qu? to ng?t xu?t hi?n l?n ??u tin, qu? v s-c-la cu?n Th?y S? v?i m?t vi gi?t n??c.

V v?y, ...: khc nhau, c?ng ??t cng whisky, m?c d ti c?m th?y n s? m?t m?t s? c?a cc thng tin 'Ging sinh v?i n??c. Khu v?c pha tr?n ???c m? r?ng v?i m?t t?c ?? c?a h?i l, v n l m?t trong nh?ng Ti mu?n th?y nhi?u h?n trong thu nh? gi c? ph?i ch?ng. Ti s? khng mua m?t chai ton b? ?i?u ny, nh?ng n l m?t th?c u?ng d? ch?u.

Mi v? ...? Trn Blog Odyssey Scotch? Ti bi?t, khng ph?i l r?t lu tr??c ?y ti ? ?i qua cc buck nh? ghi ch n?m ???c quan tm ??n cc blogger khc ? xung quanh. Ti v?n duy tr m khng c l do t?i sao b?n nn l?ng nghe ki?n ??c?a ti nhi?u h?n so v?i cc ??i bng c?a nh?ng ng??i khc xem xt lo?i m?ch nha duy nh?t nh? h? ?ang ?i ra ngoi th?i trang, nh?ng Odyssey c?a ti l m?t trong khi tr??c ?y by gi?, v bn c?nh b?c ?nh c?a ti, DRAM cc ph??ng ti?n duy nh?t m ti c th? tr?i nghi?m m?t ci g ? c?a khng kh v tinh th?n c?a chuy?n ?i c?a ti.

Ti s? khng ghi ch n?m - ho?c 'sensings', 1 phn bi?t ti s? gi?i thch ngay - th??ng xuyn, nh?ng khi ti ?i qua 1 m?ch nha (ho?c h?n h?p) m v?n chuy?n ti tr? l?i m?t Distillery, 1 b? c?, B & B hay nh hng, ti s? cho b?n bi?t. Chris, khi chng ti g?p nhau h?i thng tr??c, ?? ngh? ti c th? mu?n th? nghi?m v?i ??ng ki?n c?a ti vo l?nh v?c-blog, v ni chuy?n v?i gi?i thi?u Maniac m?i Malt Keith Wood ( Whisky Emporium ) v nghe cch ti?p c?n c?a mnh ?? ghi ch n?m sng tc ngh?a v? ti xem xt cc ?? xu?t h?n n?a. V v?y, cho t?t c? cc chuy?n ?i c?a ti b?t ni?m tin c?a ti trong terroir nh? trong khi ni?m b?t kh? xm ph?m, ch? khng ph?i l t? b? n hon ton ti ? s?a ??i ny ch? quan c?a y?u t? c?m gic Terroir, ho?c m?t c?m gic n?i ', ch? v n l duy nh?t ?? ch?ng c?t m?i, c?ng l hon ton duy nh?t cho m?i ng??i trong chng ta v gi?i thch c?a ring c nhn c?a chng ti. N s? khng bi?u hi?n b?n thn ??n m?c ?? nh? nhau, theo ngh?a t??ng t?, cho m?i ng??i. T?t c? nh? nhau, ti c "gi tr? c?a nh?ng k? ni?m m malt duy nh?t c?a Scotland ? ???c s?n lt ?? kch ho?t, v khi h? lm ti hy v?ng b?n s? ???c quan tm ?? tm hi?u b?i c?nh v b?n ch?t c?a nh?ng ti?ng vang - do ? su tu?n sensings ', ti hy v?ng n s? khng m thanh kh kiu c?ng khi ti gi?i thch.

Trong khi ?, v m?c d ti s? khng ???c ghi malt m nh?c nh? m?t bi, ti mu?n thng qua cch ti?p c?n c?a Jeff Hershauer ( Scotch Hobbyist - m?t blog th?t s? xu?t s?c n?u b?n ? khng tm th?y n ? ???c) v nu r s? thch c?a ti th?ng ra bat ?? b?n c th? nh?n bi?t nh?ng g ti v? v lm th? no s? thch c?a ti c th? khc v?i c?a b?n.
Flavour explorer - not expert.

Hy thm hi?m - khi b?n ch?a l chuyn gia.

Ballantines Christmas s? yu thch c?a ti:

B?t c? ?i?u g t? Caol Ila, Highland Park 12, 18 v 25YO Bowmore 18YO, Talisker 18YO, b?t c? ?i?u g t? Balblair (phin b?n m?i), Ardbeg Uigeadail; Kilchoman; cc m?i Glenfarclas ti ? t?ng c (10, 15 v 30YO), Longmorn 15YO; Linkwood 12YO; Mortlach 16YO Cc Glenlivet 15YO Dalmore (v?i smidgen ch? l m?t n??c).

C m?t s? ti?n h?p l c?a gi?ng ?, ti cho r?ng, v?i c? hai lo?i m?ch nha giu v th?m trong ch??ng trnh. Trong chnh, ti s? lun lun ?p ?ng v?i m?t m?ch nha ni v? nguyn li?u c?a n: Ti yu m?t cht g? s?i trong r??u whisky, v earthiness giu lun lun l m?t h??ng v? cho ?n. ??y m?nh kh boorishly trn bo co ban ??u c?a ti, tuy nhin, nh? nhi?u nh? ti c th? ph?n ??u cho th?ng nh?t c kh? n?ng r?ng nh?ng lo?i m?ch nha m lm cho n ln ?y, trn ti kho?n c?a cc tiu chu?n tr??c ?y c?a ti, c gi tr? c?c k? xung ??t. Chng ti s? xem lm th? no n ?i ...

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status