Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Vodka Ciroc

Vodka Ciroc

Giá: 1.050.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Php
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .

 

Croc Vodka

Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .

Croc Ultra Premium ph? bi?n trn m?i c?p ??, t? s? ??c ?o trong thnh ph?n nho, ??n qu trnh ln men l?nh c?i ti?n sng t?o v k? thu?t ngm, Ciroc c h??ng th?m tinh t? v v? m m??t, tinh ch? t? nhin.

 Ci tn Croc xu?t pht t? s? k?t h?p c?a hai t? ti?ng Php : Cime c ngh?a l ??nh cao, v Roche, c ngh?a l ?. Tn c?a n mu?n ni ??n cc v??n nho n?m cao trn ni ? vi, n?i tr?ng Mauzac Blanc, v cc b?c t??ng ? c?a ngi lng c? th?i trung c? n?i ti?ng Cordes-sur-Ciel, nhn xu?ng cc v??n nho.

Chng ta c cc lo?i chai to b cc lo?i ?? dng trong t?ng d?p khc nhau :

Chai 200 ml Gi 400.000 VN?

IMAG0694 1

Chai 1,75 Lt Gi 2.300.000 VN?

Chai 3 Lt Gi 4.200.000 VN?

Kch th??c cu?i cng 6 Lt  ???c m?nh danh l Khng ??i Th? Gi 8.900.000 VN?

IMAG0698 1

Croc Ultra Premium Vodka gi?i phng h??ng v? th?c s? c?a t?ng lo?i cocktail. S? ph?c h?p rt ra t? qu trnh ch?ng c?t nho v b? sung h??ng v? cho b?t c? th? g ???c pha tr?n cng Croc. Thm vo d? v? tinh khi?t hon ton khc bi?t c?a Ciroc, s? v?ng m?t c?a h??ng v? ??t kh ch?u th??ng th?y c?a r??u n?ng ?? cao, b?n c ???c tr?i nghi?m vodka cocktail tuy?t v?i nh?t.

Croc Ultra Premium l m?t trong vi dng vodka duy nh?t trn th? gi?i ???c lm hon ton t? nho. Croc ???c lm t? nho ?ng b?ng (*) ch?t l??ng hng ??u. Nho Mauzac Blanc ???c tr?ng t?i Gaillac, m?t trong nh?ng vng tr?ng nho cao nh?t v lu ??i nh?t t?i Php. T?i sao l?i l nho ? Trong l?ch s?, vodka ???c lm t? ngu?n g?c t? nhin mang tnh ??a ph??ng c?a ???ng v tinh b?t ln men. Nh?ng Croc, l s? ??i m?i trong ngh? th? cng t?i Php, sng t?o nn m?t tr?i nghi?m vodka ??y b?t ng? trong m?t danh m?c n?i m s? khc bi?t th?c s? l r?t hi?m. Khng gi?ng nh? ng? c?c, nho khng c?n nhi?t ?? gi?i phng ???ng ch?a bn trong, v th? Ciroc s? d?ng qu trnh ngm l?nh, ln men l?nh(**), v qu trnh l?u tr? l?nh. ??n t?n by gi?, ch? nh?ng nh s?n xu?t r??u vang h?o h?ng m?i s? d?ng qu trnh ny . K? thu?t gip gi? l?i h??ng v? t??i m?i ??c bi?t v chi?t su?t s? k?t h?p nhi?u h??ng v? t? cc ??c tnh tri cy.

Qu trnh ln men l?nh c?a Ciroc ko di hai tu?n ?? ??m b?o h??ng v? t?t nh?t c th?. Trong khi t?t c? cc ???c ch?ng c?t m?t l?n, Ciroc Ultra Premium ???c ch?ng c?t n?m l?n. Mauzac Blanc, tri tim c?a Ciroc ???c ch?ng c?t b?n l?n tr??c khi ???c pha tr?n v?i r??u m?nh lm t? nho Ugni Blanc c?a vng Cognac c?ng ???c ch?ng c?t b?n l?n. L?n th? n?m, c?ng l l?n ch?ng c?t cu?i cng, di?n ra t?i x??ng ch?ng c?t nh?, xinh ??p, thu?c s? h?u gia ?nh , n?m su trong vng nng thn Cognac. T?i ?y, Ciroc ???c th?c s? t?o ra trong m?t n?i ??ng ch?ng c?t truy?n th?ng, ???c lm ring theo phong cch Armagnac, gi?ng nh? nh?ng g h? ? lm t? khi b?t ??u. N?i ch?ng c?t ny gip t?o ra h??ng v? m m??t ?ng kinh ng?c cho Ciroc Ultra Premium Vodka.

(*) Snap frost grape ???c ?? trn nhn chai gi?ng nh? ?i?m nh?n v? s? khc bi?t c?a Ciroc v?i cc lo?i vodka khc . V?y Snap frost grapes l g ? H?u h?t nho ???c thu ho?ch vo ??u ma thu , nh?ng snap frost grape ???c ti?p t?c ?? chn cy ??n h?t ma thu sang ??n ??u ?ng . Snap frost grape l lo?i nho ???c thu ho?ch vo lc ch?m ?ng , khi c?n l?nh ??u ma qua ?i , gi?ng nh? lo?i nho ???c s? d?ng trong qu trnh s?n xu?t eiswein ( lo?i r??u vang ? c?a ??c ) , nh?ng tri nho ???c ?? ?ng b?ng trn cy, ?? cho ???ng ???c c ??ng l?i ?em ??n v? ng?t cho r??u cn b?ng v?i n?ng ?? acid cao. Nho ?ng b?ng ???c hi nhanh v p n??c . V n??c p nho ng?t c nhi?t ?? ?ng b?ng th?p h?n n??c n??c qu? ???c chi?t su?t, trong khi n??c ?ng b?ng nh? sau my p snap frost grapes mang l?i m?t dung d?ch c n?ng ?? ???ng v tinh d?u nho cao h?n t?o ra h??ng v? ng?t hi ha trn n?n chanh t??i ha tr?n v?i v? chua nh? d?u c?a Ciroc.

(**) Qu trnh ln men l?nh l g ? S? khc bi?t ch? y?u gi?a ln men l?nh & ln men bnh th??ng l nhi?t ?? . ?ng v?i k?t qu? c?a nhi?t ?? th?p, qu trnh ln men l?nh s? ko di h?n . Nh?ng k? thu?t ny gip gi? l?i ?? t??i m?i v chi?t su?t nhi?u ??c tnh h??ng v? k?t h?p c?a tri cy, k?t qu? h?n c? mong ??i khi s?n ph?m ra ??i . Qu trnh ln men l?nh ? t?ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t vang . nh?ng Ciroc l lo?i vodka cao c?p ??u tin s? d?ng k? thu?t t? m? ?i h?i nhi?u cng phu ny .

Ciroc202020a

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status