Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Standa Vodka

Standa Vodka

Giá: 250.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Nga
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD

 

Th??ng hi?u Rusky Standard

 

Russky Standard bao g?m Cty s?n xu?t r??u vodka v h? th?ng ngn hng Vodka standard. Trong suy ngh? c?a v? T?ng gim ??c sinh n?m 1962 Tariko ?y l m?t th??ng hi?u mang ??m tnh dn t?c, v th? anh cng cc ??ng s? lun ??t ra chi?n l??c gi? v?ng th??ng hi?u ?y b?ng cch s?n xu?t nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t, ph?c v? c uy tn nh?t.
 

S?n ph?m c?a chng ti lun mang tnh cch m?ng, khi tung ra l c th? thay ??i c?c di?n th? tr??ng. Tri?t l ny ? lun ??ng hnh cng Tariko ngay t? khi anh b??c nh?ng b??c ??u tin trn th??ng tr??ng.

Nh?ng n?m 80 c?a th? k? tr??c, khi cn l sinh vin tr??ng ?H Giao thng Maxc?va, anh ? c?ng tc v?i m?t s? Cty d?ch v? du l?ch v khn kho t?o ???c c? s? ??t phng ? khch s?n Russia - th?i ?y r?t hi?m khi cho khch n??c ngoi thu phng.
 

Ti?p ? anh ?i tin phong ??a s?n ph?m Kinder Surprise c?a hng Ferrero SpA () ??n v?i ng??i tiu dng Nga b?ng cch bn l? t?ng h?p k?o scla tr?ng c ?? ch?i bn trong, gy nn m?t c?n s?t trn th? tr??ng khi?n nh?ng ng??i ngay l?p t?c m?i anh vo lm vi?c.
                       russianstandard

N?m 1992, sau khi l?p Cty ring Rust Incorporated v k h?p ??ng tiu th? s?n ph?m r??u Martini, anh l?i th?c hi?n ???c m?t cu?c cch m?ng v? ch?t c?n trong n??c Nga, khi m kh?p n?i ng??i ta ch? u?ng r??u vodka v sm-panh X Vi?t vo d?p l? t?t. Trong vng 2 thng, Tariko bn ???c s? l??ng r??u m hng ?ch tiu th? trong c? n?m tr?i!

 

Tariko c tr?c gic nhanh nh?y v?i nh?ng s?n ph?m ch?a t?ng c v c?n ph?i xu?t hi?n trn th? tr??ng. B?i v?y m nh?ng s?n ph?m n?i ti?ng nh? Johnnie Walker, Smirnoff, r??u s?a Baileys ??u t?ng qua tay Tariko v ??t doanh thu l?n t?i Nga.
 

Xy d?ng h? th?ng bn hng r?ng kh?p ?? bao tiu s?n ph?m l m?t ?i?m m?nh c?a Tariko. ?i?u ny gip anh ??ng v?ng qua nh?ng th?t b?i v t?ng b??c chi?m l?nh th? tr??ng.

Tariko b?t ??u ho?t ??ng ti chnh t? n?m 1999 v c?ng s? d?ng th??ng hi?u Russky Standard. Russky Standard hi?n gi? l?i ? ??ng vo s? ??u nh?ng ngn hng c uy tn ? Nga, sinh l?i ch? sau 2 n?m ho?t ??ng v?i m?t lo?t cch th?c do Tariko ngh? ra.

 

V d?, pht hnh th? mua hng tn d?ng dnh cho ?? gia d?ng v ?? g? m vi?c ??ng k ti?n hnh r?t d? dng, ch? trong vng 15 pht. R?i ph??ng php gi?i quy?t cc kho?n cho vay c v?n ??, nh?ng khch hng chy ho?c kh c kh? n?ng thanh ton: Tariko cho l?p ??i l h? tr? hon tr? n? v?i s? c?ng tc c?a cc c?u nhn vin an ninh.

Vi?c ny t?ng gy xn xao trong gi?i ti chnh Nga, ???c coi l m?t cng ngh? ti chnh k? qu?c nh?ng hi?u qu?! Cho ??n nay, Russky Standard c h?n 15 tri?u khch hng, ngh?a l t??ng ???ng v?i 1/10 dn s? n??c Nga.

Xy d?ng th??ng hi?u, khng ti?c ti?n b?c v ch?t xm

Th?i sinh vin, Tariko c?ng nh? gi?i tr? ? Nga s?n sng b?t ?n hng thng ?? mua m?t mn ?? hng hi?u. V th?, th??ng hi?u ??i v?i anh lun l m?t ?? ti quan tr?ng.

N?m 1997, khi Rust Incorporated quy?t ??nh xy d?ng th??ng hi?u cho s?n ph?m r??u c?a mnh, anh tiu t?n m?t kho?n ti?n kh?ng l? cho nh?ng chuyn gia c?a Cty t? v?n McKinsey v 2 n?m tr?i rng r tm hi?u m?i chi ti?t b?p nc xoay quanh vi?c ny.

C?n tr?ng nh? v?y th?t khng th?a, v Tariko cho r?ng Ho?c l ta ph?i ??ng ??u, ??ng th? hai, ho?c l v danh ti?u t?t! Nh?ng t?t nh?t l chi?m th? th??ng phong v ? v? th? th? hai kh v??n ln hng ??u h?n nhi?u!.

So v?i Smirnoff v Absolut th Russky Standard l m?t th??ng hi?u vodka hon ton non tr?, nh?ng tnh ??n gi? pht ny l?i ??ng ??u trn th? tr??ng ch?t c?n ? Nga v?i 65% th? ph?n v ???c bi?t ??n r?ng ri ? 48 n??c trn th? gi?i.

??n by gi?, ng??i ta v?n hay nh?c ??n nh?ng mnh khe m Tariko ? by ra ?? ??a th??ng hi?u ny vo th? tr??ng n??c M?, m?t trong nh?ng th? tr??ng m anh ?nh gi l quan tr?ng v l?n b?c nh?t th? gi?i v? r??u m?nh.

Mc r??u Imperia c?a Russky Standard n?m 2005 ???c gi?i thi?u v?i th? tr??ng M? b?ng m?t bu?i ra m?t ngo?n m?c di?n ra d??i chn t??ng n? th?n T? do.

G?n 1.000 khch ???c m?i tham d? cu?c vui. Trn bn ti?c ngoi tr?i c tr?ng c Nga, cc lo?i bnh n??ng ??c tr?ng c?a ?m th?c Nga, tr?ng chim ct, c h?i, l?n s?a quay.
 

Th?c khch ???c th??ng th?c r??u vodka trong khi dn nh?c ch?i cc khc giao h??ng c?a Chaikovsky v Rakhmaninov. T? Financial Times ? ?nh gi Tariko l nh t? ch?c d? ti?c h?ng nh?t trn th? gi?i!

Qua nh?ng ??i tc ?ang bn s?n ph?m c?a mnh t?i Nga, Tariko ? ??a Russky Standard ra cc n??c chu u. Anh ??ng th?i tch c?c chi?m l?nh th? ph?n qua m?ng Internet: mua tn mi?n vodka.com v?i gi 3 tri?u USD, vodka.ru v?i gi 50 nghn USD.
 

Khng khoan nh??ng trong ?i?u hnh nhn s?

V?i Tariko, kp lm vi?c l m?t trong nh?ng ?i?u ki?n quan tr?ng nh?t c?a thnh cng. Anh l?a ch?n ??ng s? r?t k?, ngay l?p t?c sa th?i nh?ng ng??i khng cng ch h??ng ??n ?? anh n?i ti?ng l m?t ng??i kh?c nghi?t v chuyn ch?.

Tariko th? l?: Ti lun thch l?a ch?n nh?ng ng??i khng c?n ph?i nhn th?y nh sng cu?i ???ng h?m m v?n lm vi?c ?? ??t ???c m?c tiu ?? ra. Tariko l m?t tay s?n ng??i h?ng nh?t, bi?t qun nh?ng g c?n qun, v nh? nh?ng g c l?i cho cng vi?c.
 

N?m ngoi, Tariko ? m?i Karlo Radicati - C?u tr??ng ??i di?n t?p ?on Barcadi-Martini t?i Nga - ??m nhi?m ch?c v? T?ng gim ??c Cty Russky Standard Vodka m?c d tr??c ?, hai ng??i t?ng b?t ha su s?c. Nh?ng Tariko s?n sng qun ?i m?i b?t ha ?y v m?c tiu mu?n ??a th??ng hi?u Russky Standard ra v?i th? gi?i m ch? cn nh? m?t ?i?u: Carlo Radicati t?ng thnh cng r?c r? trong vi?c kh?ng ??nh th??ng hi?u Martini t?i Nga.

Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status