Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Grey Goose Vodka

Grey Goose Vodka

Giá: 790.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i

Grey Goose Vodka ???c s?n xu?t t? vng Cognac Php, ???c lm 100% t? la m trn cao nguyn Beauce. Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i.
Grey Goose vodka  l m?t Bacardi th??ng hi?u thu?c s? h?u c?a gi ph b?o hi?m vodka s?n xu?t t?i Php. N ???c ch?ng c?t t?i Php t? la m Php . N?m 2004, Sidney Frank bn cc th??ng hi?u Bacardi v?i $ 2,2 t? USD. Trong s? cc cc vodkas Php, Grey Goose c m?t s? ??i th? c?nh tranh, nh? vodkas Nuage Php, Idol, Marceau v Ice Kube c?ng t?i trn th? tr??ng, c?ng nh? Lumb Albertson th??ng hi?u ??c v Th?y ?i?n. Nh?ng vodkas ???c bn ch? y?u ? B?c M? v ?ng u, v ???c bn trn th? tr??ng nh? cc th??ng hi?u cao c?p. Xm vodka Goose ???c ?ng chai v?i m?t thay th? nt chai ch? khng ph?i l m?t n?p vt-top.

S?n xu?t v l?ch s?

 

Grey Goose ???c thi?t k? cho cc th? tr??ng M? vo n?m 1997 b?i Sidney Frank , m?t t? ph. Sau khi s? ra ??i c?a th? tr??ng vodka ph b?o hi?m c?a ??i th? Ba Lan th??ng hi?u vodka Belvedere vo n?m 1996, khi ni?m c?a ng l t?o ra m?t vodka ch?t l??ng cao cho ng??i M?. ng ? l?y t??ng t? khi ni?m c?a Php s?n xu?t c m?t lin k?t c? h?u v?i nh?n th?c ch?t l??ng cao, nhanh chng c? m?t ??i bng chu u . Grey Goose ???c t?o ra nh? l m?t k?t qu?.

Ch?ng c?t v ?ng chai t?i Php, Grey Goose ???c lm t? la m ma ?ng c?a Php t? trong v xung quanh Picardy, m?t khu v?c pha b?c c?a Paris . N ???c ch?ng c?t trong m?t c?t v tinh th?n b?ng ch?ng cao sau ? ???c tr?n v?i n??c ma xun ? ???c l?c qua ? vi ? vng Cognac c?a Php.

Grey Goose ? ???c bn trong vi?c bn th??ng hi?u l?n nh?t bao gi? duy nh?t v?i $ 2 t? USD, b?ng ti?n m?t, Bacardi . ny bn Frank l?i nhu?n ??c tnh l $ 1,6 t? USD. Ng?u nhin, Frank c?ng ??ng sau s? thnh cng c?a Jagermeister tr??c khi tung ra Grey Goose. Tr??c khi qua ??i vo ngy 10 thng 1, n?m 2006 ? tu?i 86, d? n cu?i cng c?a ng bao g?m ph b?o hi?m tequila tn l Corazon v n??c u?ng t?ng l?c Crunk! , m?t lin doanh v?i hip hop doanh nhn Jon Lil '

S? thnh cng c?a Grey Goose trn th? tr??ng ? ???c ghi nh?n l gi?i thi?u ??y c?m h?ng khc ??t ti?n h?n "cao c?p" vodkas

           blue box 8

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status