Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Danzka vodka - 1 Lt

Danzka vodka - 1 Lt

Giá: 380.000 VNĐ
Dung Tích: 1000 ml
Xuất Sứ: Dan Mach
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.

 Danzka Vodka

Danzka Citrus V?i h??ng v? chanh t??i t? nhin c?a n, DANZKA Citrus lm cho m?t s? thay ??i tuy?t v?i lm m?i. ? l tr?n tru, m d?u v cung c?p cho b?n m?t h??ng v? k? l?. DANZKA Citrus ?i hon h?o v?i r??u to l?p lnh, ph?c v? trong m?t ly cao h?n b?ng.

"Cao ???c ?? ngh? trong cc t?p ch Wine Enthusiast, thng 7 n?m 2004

Danzka Vodka DANZKA Vodka l m?t vodka th?m m??t m, giu h??ng v? v?i m?t nhn v?t nh? sanh tri. Pht tri?n vo n?m 1989, n c m?t ng??i chi?n th?ng gi?i th??ng nhi?u l?n. Cho d b?n thch vodka c?a b?n ??p l?nh ho?c h?n h?p, DANZKA Vodka l s? l?a ch?n hon h?o.

unnamed

"Won m?t huy ch??ng b?c trong Challenge Spirits qu?c t? n?m 2001 v 2001"

Danzka CranberyRaz DANZKA CranberyRaz cung c?p cho b?n v?i m?t c?m gic h??ng v? h?p d?n v?i v? ng?t t? nhin c?a qu? mm xi k?t h?p v?i nam vi?t qu?t kn ?o h?n v tart truy?n trong ny vodka th?m m?n. V?i h??ng v? hi ha v tinh t? CranberyRaz DANZKA c?a n l b?ng nhau ph h?p ?? pha tr?n trong cc ?? u?ng khc nhau ho?c ch? ??n gi?n l th??ng th?c ??p l?nh trn b?ng.

"Cc nam vi?t qu?t ??u tin v vodka c h??ng v? qu? mm xi trn th? gi?i!

Danzka Grapefruit DANZKA B??i c m?t h??ng v?, t??i m?n. T? nhin h??ng v? b??i ???c thm vo vodka c?t, s?n xu?t vodka duy nh?t m?t h??ng v? hon h?o cho cc mn cocktail pha tr?n ch?a t?ng c. B?n c?ng c th? th??ng th?c n g?n gng ho?c ch? ??n gi?n b?ng cch thm thu?c b? v m?t lt chanh.

"Won huy ch??ng vng ?i t?i San Francisco c?nh tranh Spirits 2003 ans ???c ??t tn l vodka c h??ng v? t?t nh?t trong cu?c thi ny."

Danzka Currant DANZKA Currant l m?t h??ng v? m?n v m?ng, ??c tr?ng b?i v? ng?t c?a blackcurrant. M?t s? k?t h?p yu thch l ?? tr?n DANZKA Currant v?i soda chanh v ph?c v? trn b?ng v?i m?t lt chanh.
 
DANZKA VODKA l m?t vodka th?m m?n mng, giu h??ng v? v?i m?t nhn v?t tri cy h?i. ???c pht tri?n vo n?m 1989, ? ???c trao t?ng nhi?u l?n. Trong n?m 2001 v n?m 2002 v?i huy ch??ng b?c t?i Gi?i ?ua Spirits qu?c t?. Kim lo?i ??c tr?ng chai Vodka DANZKA ? ???c thi?t k? ??c bi?t ?? c nh?ng kem vodka. Chai nhm lm mt cc n?i dung nhanh h?n 50 pht trong m?t chai th?y tinh. Chai ??i di?n t?t nh?t c?a thi?t k? Scandinavia, s?p x?p h?p l, tinh vi v thi?t th?c cng m?t lc. DANZKA Vodka ???c lm t? la m nguyn ch?t 100% v c h??ng v? khc nhau: Ban ??u, Currant, Citrus, B??i, Cranberyraz n?m m??i. N?u b?n thch vodka l?nh ho?c Vodka DANZKA h?n h?p l s? l?a ch?n hon h?o. Vodka DANZKA? ???c h??ng kem v c d?u b?i mi h??ng tinh t?.
Price:    $41.99

Danzka vodka l m?t th??ng hi?u ?an M?ch vodka . N ???c lm t? la m ?an M?ch, s?n xu?t v ?ng chai t?i ?an M?ch, v xu?t kh?u trn kh?p th? gi?i. Danzka ???c s?n xu?t l?n ??u tin vo n?m 1989, v m?c d th??ng hi?u ???c s? h?u c?a Belvdre SA (Php), n v?n ???c x? l ? ?an M?ch c?a cng ty con c?a ?an M?ch, Belvdre Scandinavia A S. /

Danzka Vodka ? lun lun ???c bn trong chai nhm, v thi?t k? ph h?p v?i thi?t k? ?an M?ch .

Thi?t k? chai cho Danzka ? g?n ?y ? ???c c?p nh?t, bao g?m m?t bi?u t??ng m?i ???c t?o ra b?i nh thi?t k? ?an M?ch, Johannes Torpe. Chai m?i ???c m t? l "xi-lanh hi?n ??i, thanh l?ch nhm s?p x?p h?p l v?i khng co k? n?i b?t" Belvdre Duty Gim ??c bn hng Vedel Torben Andersen

                                                     vodka-danzka

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status