Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Belvedere Vodka

Belvedere Vodka

Giá: 960.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Balan
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.

 

Belvedere Vodka tinh t?

 

Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.

Vodka v?n l th? ?? u?ng c?a nh?ng ng??i nng dn dng ?? gi? ?m c? th? trong nh?ng ma ?ng gi rt ? ?ng u, nh?ng gi? ?y Vodka l?i h?p d?n ton th? gi?i. D cho lo?i r??u ny ???c dng trong nh?ng bu?i ti?c chiu ?i, lm khai v? cho m?t b?a ?n hay ?? chc m?ng m?t ai ?, n v?n lun th?a mn ???c m?i nhu c?u.
 
M?t vi trong s? nh?ng th?c u?ng pha ch? ???c ?a chu?ng nh?t c s? d?ng lo?i r??u m?nh linh ho?t ny l Screwdriver, Bloody Mary v Cosmopolitan. V ??i v?i nh?ng ai nghi?n u?ng lo?i r??u m?nh ny, c r?t nhi?u mi v? ?? b?n ch?n l?a m khng c m?t d? v? no ??ng l?i.

Belvedere Vodka l m?t th??ng hi?u nh? v?y, n mang l?i m?t v? r??u ng?t thanh v khng h? ??ng. Ra ??i ? th? tr?n Zyrardow thu?c vng ??ng b?ng Mazovia, pha Ty Warsaw (Ba Lan), Belvedere Vodka ???c ch?ng c?t r?t t? m? v?i thnh ph?n hon ton l la m?ch ?en Dankowskie. V?y th kinh nghi?m tr?c tuy?n c?a Belvedere c nh? nhng nh? r??u Vodka c?a n khng?

Trang ch? ? M? ???c t ?i?m b?ng nh?ng hnh ?nh c?a v?i satin ki?u cch qu?n quanh chai v ly r??u (m t? chn dung c?a Cung ?i?n Belvedere Dinh th? chnh c?a t?ng th?ng Ba Lan ? Warsaw), v cho ?n khch hng b?ng dng ch? Taste the beautiful life (Hy t?n h??ng m?t cu?c s?ng t??i ??p).

T? ??u ??n cu?i trang web, th??ng hi?u ch? y?u theo phong cch ??n gi?n v s? d?ng nh?ng n?i dung ??ng km theo hnh ?nh nh? nhng ?? h?p d?n nh?ng khn gi? ho?t bt v snh ?i?u.

Danh m?c chnh c?a trang ch? gi?ng v?i m?t ly r??u nhi?u t?ng hon h?o k?t h?p t?t, c?n tr?ng v c?u trc ch?t ch?. Khu v?c Vodkas gi?i thi?u thng tin v? 3 dng s?n ph?m: Nguyn ch?t, v hai lo?i lo?i r??u gi?m l Belvedere Cytrus v Belvedere Pomarancza - ra m?t n?m 2004.

V?i nh?ng ai mu?n bi?t cc h??ng li?u ???c pha tr?n thnh lo?i Vodka ch?ng c?t tinh khi?t nh? th? no, hy gh khu v?c Art of the Flavor. M?t khu khc n?a m b?n c?ng nn xem l Cocktails, khu v?c ny gi?i thi?u m?t b?n tm t?t cc th?c u?ng c th? pha ch? t? Belvedere Vodka. Trang web c?ng cung c?p m?t b?n h??ng d?n v?n t?t v? cch t? ch?c nh?ng b?a ti?c r??u v pha ch? ?? u?ng, m?t gi tr? ph? dnh cho nh?ng ng??i c?n vi m?o v?t ?? gi?i tr. ??i th? Van Gogh ? l?y t??ng ny ?? lm m?t ?o?n video ng?n gi?i thi?u m?t s? cng th?c c?a n ???c pha ch? b?i cc bartender trn ton n??c M?.

N?u b?n ?ang tm ki?m m?t lo?i Vodka ?? lm qu nhn m?t d?p tr?ng ??i no ? hay dnh t?ng m?t ai ? ??c bi?t, trang web c?ng c khu v?c qu t?ng gip b?n hnh dung ???c nh?ng mn qu c?a mnh, t? nh?ng t?m hnh nh? cho ??n h?p qu.

Do s? c?nh tranh trong ngnh ny ?ang tr? nn quy?t li?t nn th??ng hi?u Belvedere Vodka ch?c ch?n ch?n trang web lm m?t trong nh?ng cng c? chi?n l??c ?? tch bi?t b?n thn mnh kh?i cc ??i th? khc. V trong khi mua s?m tr?c tuy?n khng th? l m?t ?u ?i?m v cc gi?i h?n tu?i tc ??i v?i r??u th m?c xc ??nh gi?i h?n c?a hng mang l?i ti?n l?i cho nh?ng ng??i mua s?m t??ng lai.

B?ng thi?t k?, trang web mang gam mu d? ch?u gi?ng c?a chai r??u vodka. Tuy nhin, giao di?n web c?a th??ng hi?u nn ??i di?n nhi?u h?n l m?t quy?n catalogue tr?c tuy?n ??p. ??i v?i m?t th??ng hi?u c ti s?n v danh ti?ng nh? Belvedere Vodka, th?t ng?c nhin khi trang web c?a n khng c m?t khu v?c bo ch hay thng tin no v? ngu?n g?c c?a cng ty. ??i th? c?a th??ng hi?u, Ketel One Vodka, ? lm ?i?u ny trn trang web c?a mnh.

Tuy nhin, xt r?ng nh?ng khch hng c?a Belvedere Vodka l nh?ng ng??i snh r??u vodka ch?t l??ng cao nn ch?c ch?n h? khng mu?n quan tm ??n ngu?n g?c cng ty hay b?t k? m?t cng ty no khc, m ?i?u ? c th? lm gi?m khng kh c?a vi?c gia nh?p vo cu l?c b? nh?ng ng??i u?ng vodka. T? m?t quan ?i?m c?a cng ty c th? gip xy d?ng nn lng trung thnh ? khch hng v dng nh? m?t ?i?m ti?p c?n quan tr?ng ??i v?i khch hng.

 
 
H?n n?a, m?t khu v?c tm l??c cc s? ki?n v ch??ng trnh khuy?n mi ??c bi?t ch?c ch?n s? l m?t y?u t? li ko cho th??ng hi?u. Trang web c?a Belvedere Vodka cung c?p m?t d?ch v? m?i g?i l Belvedere Private room, cho php nh?ng ng??i say m vodka ??t tr??c m?t bartender, m?t nhn vin xoa bp hay m?t ng??i chia bi x ring cho mnh, v th??ng th?c nh?ng ly c?c-tai Belvedere m?t cch tho?i mi t?i nh. T??ng t?, th??ng hi?u c?ng nn tuyn truy?n cc ch??ng trnh khuy?n mi c?a mnh trn trang web US. V d?, m?t s? ki?n g?n ?y l Belvedere Vodka Tasting Party t? ch?c ? New York, hay m?t s? ki?n khc di?n ra t?i Red Sky Lounge, Philadelphia khng ???c nh?c ??n trn trang web.

 
T? quan ?i?m thi?t k?, trang web ? c ???c b?n s?c l?ng l?y c?a th??ng hi?u. Nh?ng b?ng n?i dung v cc m?c t??ng tc, m?t s? tinh hoa khc s? ph?i ?i m?t ch?ng ???ng di trong vi?c lm cho kinh nghi?m th??ng hi?u h?p d?n h?n n?a.

Picture-1111-580x380

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status