Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Bacardi

Bacardi

Giá: 250.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: CuBa
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.

 

Bacardi - Th??ng hi?u r??u ??c tr?ng Caribbean

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services

Bacardi l th??ng hi?u r??u m?nh bn ch?y nh?t trn th? gi?i. Lo?i r??u m?nh ny d??ng nh? v?n khng h? thay ??i tnh ch?t t? n?m 1862, khi m?t ng??i Ty Ban Nha nh?p c?, ngi Facundo Bacardi Masso, b?t ??u ch? t?o ra trong m?t x??ng ch?ng c?t r??u mi l?p tn nh? ? Cuba.

Nh?ng ? khng ph?i l m?t mi tr??ng lm vi?c t?t nh?t, Masso ph?i v?a lm vi?c v?a s?ng chung c? ng?i v?i m?t b?y d?i c? tr trn cc ko nh x??ng. ?y c?ng l n?i s?n sinh ra m?u bi?u t??ng hnh d?i c?a th??ng hi?u Bacardi. Y t??ng v? logo ny nguyn th?y ???c kh?i g?i b?i phu nhn c?a Masso, b Dona Amalia, theo b th ?y chnh l m?t cch h?u d?ng ?? gip phn bi?t Bacardi v?i cc lo?i r??u rum khc trong vng. V b ? ?ng. Ch? vi thng sau, lo?i r??u ny ? ???c kh?p ??o Cuba bi?t ??n v?i ci tn El ron del murcielago - R??u lm c?a loi d?i.

Tuy nhin, c?ng ph?i ni thm r?ng chnh ch?t l??ng c?a lo?i r??u ny ? th?t s? lm cho n tr? nn khc bi?t h?n. Masso ? ph?i tr?i qua nhi?u n?m my m th? nghi?m m?i ch? t?o thnh cng m?t lo?i rum nh? v tinh khi?t h?n cc lo?i rum cay n?ng v?n ???c lm ra tr??c ?. Cu?i cng, ng ta ? c ???c cng th?c pha ch? ??c bi?t v b m?t c?a ring mnh ?? ch?ng c?t thnh r??u Bacardi. Ch?t l??ng c?a lo?i r??u ny ? ???c cng nh?n b?ng v s? gi?i th??ng, b?t ??u l t?m huy ch??ng m n nh?n ???c t?i h?i ch? ? Madrid vo n?m 1877.

S? ng??i u?ng Bacardi t?ng d?n theo t?ng th?p nin m?t, c? ? Cuba c?ng nh? ? n??c ngoi (?y l cng ty r??u m?nh ??u tin s?n xu?t s?n ph?m c?a mnh ? bn ngoi qu?c gia b?n ??a). D ???c s?n xu?t ? ?u th Bacardi c?ng c cng m?t tnh cch, m?t h??ng v? v cho php ng??i u?ng c th? th??ng th?c theo nhi?u ki?u cch khc nhau, t? ki?u pha ch? r??u cocktail cho ??n cch u?ng pha v?i Coca-cola.

N?m 1960, cng ty Bacardi ph?i r?i kh?i Cuba sau khi ti s?n b? chnh quy?n Fidel Castro t?ch bin. Nh?ng nh my m?i ???c thnh l?p ? Bahamas - Canada, Hoa K? v Ty Ban Nha ? h? tr? cho vi?c m? r?ng ra th? tr??ng ton c?u c?a th??ng hi?u ny. ??n cu?i nh?ng n?m 1970, Bacardi tr? thnh th??ng hi?u r??u m?nh ???c ?a chu?ng nh?t trn th? gi?i.ws Bacardi Cocktails 1024x768

bacardi-thuong-hieu-ruu-hang-dau

Nh?ng n?m g?n ?y, tnh cch c?a th??ng hi?u ny ? c chuy?n ??i m?t cch nh? nhng. Trong th?p nin 1990, cng ty ny ??i tn l?i thnh Bacardi Limited v?i tr? s? chnh ??t ? Bermuda. Ngy nay, Bacardi lun nh?n m?nh vo tnh cch Caribbean c?a mnh trong cc qu?ng co. H? c?ng tung ra th? tr??ng nh?ng th??ng hi?u ph? thnh cng, v nh? Bacardi Breezer, cho php th??ng hi?u ny ??t ??n m?t tnh cch tr? trung h?n m v?n khng lm t?n h?i ??n hnh ?nh c?a s?n ph?m chnh.
Nh?ng B quy?t Thnh cng:

    Tnh ??ng nh?t. Vi?c quy?t ??nh ch? c m?t tnh cch, m?t h??ng v? cho t?t c? cc lo?i r??u Bacardi ? h? tr? r?t hi?u qu? cho vi?c m? r?ng ra th? gi?i c?a th??ng hi?u ny.
    Tnh thch ?ng. Bacardi c th? d? dng thch ?ng v?i nhi?u kh?u v? khc nhau, ng??i ta c th? u?ng r??u ny v?i n??c soda hay pha theo ki?u r??u cocktail (t?o thnh m?t lo?i r??u cocktail n?i ti?ng nh?t th? gi?i, r??u pina colada). Th??ng hi?u ny c?ng c thch ?ng v?i xu h??ng c?a cc qun r??u hi?n ??i ngy nay v?i chai Bacardi Breczer nh? nh?n.
    Tnh b m?t. Gi?ng nh? th??ng hi?u r??u Martini (st nh?p v?i Bacardi vo n?m 1992), lo?i r??u truy?n th?ng ny ? ???c c?i bi?n v?i m?t cng th?c pha ch? m?i ??y b m?t. S? b?o m?t ny ngoi vi?c ng?n ch?n hng nhi cn ?em l?i cho tnh cch th??ng hi?u Bacardi m?t cht g ? huy?n tho?i v di?u k?.

bacardi-thuong-hieu-ruu-caribbean     

Trang web: www.bacardi.com
Thnh l?p: N?m 1862
Xu?t x?: Cuba (hi?n nay l ? Bermuda)

Thng tin th??ng hi?u

1. Bacardi l th??ng hi?u r??u m?nh ??u tin ???c
s?n xu?t bn ngoi qu?c gia b?n ??a.
2. Tnh cch Cuba c?a th??ng hi?u ? chuy?n thnh
Caribbean t? n?m 1960, khi ti s?n c?a h? b? chnh
ph? Cuba qu?c h?u ha.
3. ?y l cng ty r??u m?nh thnh cng v? ti Chnh
nh?t v?i tr? gi th??ng hi?u h?n 3 t? ? la.

bacardi classic cocktails 02 700 o 700

Bacardi - Hy s?ng m?t cu?c s?ng ?ng ngh?a


Ch? l m?t trang web v? cng th?c pha ch? r??u thng th??ng m v tnh trong m?t l?n c c??c v?i b?n b, b?n mu?n bi?t r??u Bacardi c bao nhiu mi hay bao nhiu ch?ng lo?i.
 
V nh? th?, b?n m?i khm ra ???c r?ng, cc trang web v? r??u Bacardi khng ch? l nh?ng cng th?c pha ch? v th?c, m cn l m?t th? gi?i v? cc b?a ti?c.
 
Cc trang web v? pha ch? r??u Rum th?m ch cn nhi?u h?n c? cc ch?ng lo?i r??u Rum. Nh?ng lo?i Bacardi thng d?ng c h?n trang web ring v r?t hon ch?nh, ch?ng h?n nh?: Bacardi Lemon hay Bacardi Flavored Rums. Ngoi ra cn c nh?ng trang v? Bacardi dng cho ti?c ho?c v?i m?c ?ch chiu th? nh? Bacardi Live, Bacardi Bat Beats ho?c InstantParty.com, ??ng th?i c?ng c nh?ng trang ring c?a t?ng n??c, ch?ng h?n nh? ??c ho?c .
 
Tuy cc trang web ny c thi?t k? khc nhau, nh?ng chng ??u mang l?i cho ng??i xem cng m?t phong cch, m?t s? c?m nh?n gi?ng nhau v? th??ng hi?u. Cho d ? l trang Bacardi.co.uk ??y s?c s?ng c?a gi?i club v? ?m hay khung c?nh chi?u t trong tr?ng thi th? gin nh?m nhp t?ng ng?m r??u c?a trang mojitos, Bacardi v?n ch?a ??ng m?t thng ?i?p nh?t qun l th??ng th?c cu?c s?ng v?i slogan: Hy s?ng m?t cu?c s?ng ?ng v?i ngh?a c?a n

N?u ban ??u b?n ch?a quen u?ng cocktail ???c h??ng d?n trn cc trang web c?a Bacardi, th bacardi.com s? l n?i d? dng nh?t gip b?n kh?i ??ng m?t b?a ti?c.

Khi vo cc trang web ny c?ng gi?ng nh? b?n b??c vo m?t cu l?c b?. Khi b??c vo c?a, sau khi ???c xc ??nh ?? tu?i, b?n s? ???c d?n vo m?t c?n phng h?i t?i nh?ng rung ln v ti?ng nh?c techno pht ra t? chi?c radio, v r?i nhi?u hnh ?nh thu ht b?n vo nhi?u n?i trong trang web. Nh?c techno khng thu ht b?n sao? Th? th s? c nhi?u ???ng d?n khc ?? nghe nh?c Latin, nh?c Jazz ?i?n, nh?c bu?n su l?ng v v v. ?i?u ? cn ty thu?c vo ngn ng? hay ??t n??c m b?n ? ch?n. V d? ??n gi?n, n?u l ng??i Anh (v ch? ng??i Anh), b?n s? ???c nghe Track 6 Bi Western Flight.

B?n li?t k c?a trang ch? bao g?m m?t chu?i cc ??ng t? ???c li?t k ? gi?a trang. Pha trn l n?i dung chnh ???c minh h?a b?ng cc hnh ?nh, hi?u ?ng, v c khi l nh?ng ?o?n video clip. Pha d??i l m?t thanh cu?n th? hi?n nh?ng nhn hi?u m? r?ng c?a cc nhn ?ng ch , ch?ng h?n nh? Flavored Rums v cc nh ti tr?. May m?n thay cho nh?ng ??c gi? khng thch cc thng tin ??ng trn web l b?n c th? k?t thc ti?ng nh?c v thanh cu?n thng tin b?ng cch b?m vo n 1 ci.

Ngoi cc tnh n?ng thng d?ng nh? History, screensaver ho?c e-cards, trang web cung c?p cc cng c? v thng tin chia s? kinh nghi?m pha ch? Bacardi, nh?m gip cc ??c gi? chu?n b? chu ?o cho b?a ti?c l?n c?a mnh. Trong ph?n Drink, m?c Cocktail to Go c cc cng th?c pha ch? c th? download d??i d?ng PDA, bao g?m c? ph?n minh h?a b?ng hnh ?nh, phng tr??ng h?p x?u nh?t l khi l? qun khng bi?t cho bao nhiu l b?c h vo mn mojito (v ? l 12 l!). Ngoi ra m?c Bartending Tips ch? c?n k? ngh? thu?t s?p x?p, by bi?n, cch dng ly tch v cc thng tin ny hon ton c th? download v in d??i d?ng PDF.
 
B?n c?m th?y l?c ?i?u v?i nh?c trn sn nh?y ? ??ng lo, m?c Listen gip b?n lm quen v?i cc DJ qu?c t?, v?i cc b?n nh?c mp3 nguyn g?c v ???ng link d?n t?i trang Bacardi DJ Mixer v b?n c th? ha m, l?u l?i, ph?i m l?i, ch?i th? v thu l?i cc b?n nh?c ny m?t cch tr?c tuy?n. V th? l m?i ng??i c th? lm m?t DJ trong khng kh b?a ti?c v?i ch? 2 ??ng tc: nh?p chu?t v ko chu?t. ??n khi nh?c v th?c u?ng ? chu?n b? xong, m?c Party s? gip b?n t?o khng kh b?a ti?c v?i Nh ho?ch ??nh b?a ti?c. Cn ???ng d?n Party Dancing s? ch? cho b?n cch l?c ci xxx v th? gin. V?i cc h??ng d?n tr?c quan trn mn hnh, video v h??ng d?n c th? in ra ???c, b?n kh c th? lm sai d ch? 1 b??c.Trang web Bacardi tr?c tuy?n h??ng d?n b?n th??ng th?c tr?n v?n lo?i r??u ny. Khng ch? h??ng d?n b?n pha r??u, ha m, chu?n b? sn nh?y cho ph h?p, trang web d??ng nh? ? chu?n b? s?n sng cho b?n m?t d?p vui hi?m c. ? l cch nng t?m th??ng hi?u Bacardi thng qua nh?ng b?a ti?c u?ng v thi?t k? m?t khung c?nh gy rung ??ng m?nh m? h?n c? khung c?nh no nhi?t v? ?m. V?y th, th?t l thi?u st n?u b?n khng th? khm ph cc trang web ny

 

Bacardi c l? l lo?i r??u Rum duy nh?t trn th? gi?i s? d?ng hnh con d?i lm logo. C hai l do chi vi?c ny m th? nh?t l r??u Rum th ???c lm t? ma. T?i cc ru?ng ma ? Mexico, n?i s?n xu?t r??u Rum kh nhi?u trn th? gi?i l?i c r?t nhi?u d?i, gip cho vi?c di?t tr? su b? r?t t?t. C?ng gi?ng nh? vi?c b? ra lun ???c nh?ng ng??i lm v??n cho ?n th d?i ? Mexico c?ng ???c nh?ng ng??i nng dn tr?ng ma yu qu.

Bacardi Superior

L do th? hai n?m trong l?ch s? c?a r??u Bacardi. ???c lm ??u tin b?i m?t nh s?n xu?t r??u t? vng Catalonia (Ty Nam c?a Ty Ban Nha), ng Facundo Bacardi Masso, r??u Rum Bacardi ???c t?o ra v?i ch?t l??ng t?t nh?t ?? b? m?i cho cc qun r??u sang tr?ng. Khi ? chu?n ha ???c cng th?c ?? s?n xu?t hng lo?t, Facundo cng ng??i anh em Jose c?a mnh quy?t ??nh m? c?a hng r??u t?i Santiago de Cuba vo n?m 1862. C?a hng ny ???c mua l?i c?a m?t ng??i b?n x? v khi hai anh em Facundo cng Jose chuy?n t?i, ? ?y c r?t nhi?u d?i khi?n cho h? quy?t ??nh ch?n d?i lm logo c?a r??u Bacardi.

Read more: T?i sao r??u rum Bacardi c logo hnh con d?i? C th? b?n ch?a bi?t...
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

-Trch cu?n "Brand Royalty - B quy?t thnh cng 100 th??ng hi?u hng ??u th? gi?i" do Cng ty First News pht hnh-

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status