Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Vang Bin 999

Vang Bin 999

Giá: 540.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: c
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.

 

?i nt v? Wyndham Estate

Wyndham Estate l ci ni c?a dng r??u vang Shiraz n??c c v?i ng??i sng l?p George Wyndham - m?t trong nh?ng nh s?n xu?t tin phong c?a ngnh cng ngh? r??u vang c v l m?t trong nh?ng nhn hi?u r??u vang sang tr?ng & ?ch th?c nh?t c?a c xu?t hi?n trn th? gi?i ngy nay.

Wyndham Estate c?ng l nh tr?ng nho & s?n xu?t r??u lu ??i nh?t n??c c cn t?n t?i ??n nay. Nh?ng di s?n truy?n th?ng v? kinh nghi?m & cng ngh? hng tr?m n?m nay m r??u vang Bin 999 th?a h??ng ? ??t n?n t?ng v?ng ch?c v? ch?t l??ng & danh ti?ng qu?c t? cho m?i s?n ph?m c?a mnh.

R??u vang c?a Wyndham Estate hi?n c m?t trn 47 qu?c gia v s?n l??ng tiu th? ln ??n 1.2 tri?u thng m?i n?m trong ? 60% s?n l??ng ???c xu?t kh?u ??n cc th? tr??ng ch? l?c bao g?m Canada, M?, Anh, Ailen & New Zealand.

Trong h?n 170 n?m Wyndham Estate ? thi?t l?p cc tiu chu?n ??i v?i r??u vang ch?t l??ng c, t? ho mang danh hi?u "tin phong cng nghi?p" c trch nhi?m ?? tung ra lo?i r??u vang c vo sn kh?u th? gi?i.
Ti?ng Anh nh?p c? George Wyndham b?t ??u trang quan tr?ng nh?t trong l?ch s? lm r??u vang c?a c vo n?m 1828 khi ng tr?ng v??n nho ??u tin c?a mnh t?i Dalwood, d?c theo b? sng Hunter, New South Wales.
Dalwood HouseSeven n?m sau R??u Dalwood, nh? n ? ???c sau ? ???c bi?t ??n, pht hnh c? ?i?n ??u tin c?a n ?? rave ?nh gi v gi?a nh?ng n?m 1800 ? ???c xu?t kh?u sang Anh v ?n ??.
George Wyndham ? ?i ??u trong vi?c thc ??y ngnh cng nghi?p r??u vang fledging c, th?y R??u Dalwood trong Expositions l?n c?a chu u v M?. Thung l?ng Hunter r??u vang m?t cch nhanh chng ? thu ???c m?t swag huy ch??ng qu?c t? v trong qu trnh ny c ???c ngnh cng nghi?p r??u vang c?a c n?i ti?ng v? tiu chu?n cao v ch?t l??ng v??t tr?i.
?? tn vinh thnh t?u ?ng nh? c?a George Wyndham, R??u Dalwood ???c ??i tn thnh Wyndham Estate vo n?m 1970 - 100 n?m sau ci ch?t c?a George Wyndham.
Wyndham Estate ? ti?p t?c truy?n th?ng trn th? gi?i v?i s?n xu?t r??u vang cao c?p c?a n v vo n?m 1988 ???c x?p h?ng s? m?t t?i Intervin qu?c t? c uy tn b?ng cch ginh 26 huy ch??ng ??u tin cho Australia. N ? lm n m?t l?n n?a vo n?m 1989 v ti?p t?c gy ?n t??ng cho ??n ngy nay trn sn kh?u th? gi?i v?i cc lo?i r??u vang nh? n?m 1999 Hi?n th? Reserve Chardonnay chi?n th?ng vng t?i Chardonnay 2002 c?nh tranh du Monde ? Php. M?t cu?c thi ??c quy?n cho Chardonnays t?t nh?t th? gi?i.
Hm nay r??u vang Bin 999 ???c n?i ti?ng nhi?u h?n so v?i cc lo?i r??u vang c?a n. Cc v??n nho Dalwood ban ??u ? tr? thnh m?t ??a ?i?m du l?ch ? Thung l?ng Hunter, v?i s? k?t h?p c?a th?c ?n ngon v vui ch?i gi?i tr ?? b? sung cho cc lo?i r??u vang ph? bi?n c?a n.
N nh ? m?t nh hng 400 ch? ng?i v c? s? ch?c n?ng, trong khi cnh c?a h?m r??u l?ch s?, men m? v bo ch 100 n?m tu?i gi? ho?t ??ng ??m b?o khch t?n h??ng nh?ng kinh nghi?m nh my r??u truy?n th?ng.
Trong thng hai n?m, trong m?t gi?ng ???ng trn trang web bao quanh b?i nh?ng v??n nho, Wyndham Estate vang Bin 999 t? ch?c m?t s? ki?n ha nh?c l?n. Sao tr??c qu?c t? ?? tiu ?? s? ki?n bao g?m Ray Charles, Shirley Bassey, Michael Crawford, Cliff Richard v Anthony Warlow.
Opera trong m?i Vineyard Thng M??i l m?t 'ph?i', cc ngh? s? c? ?i?n n?i ti?ng th? gi?i.
V t?t nhin c l t?m ?n tr?a ma n?i ti?ng c?a t? ch?c vo ngy cu?i tu?n ??u tin m?i ma gi?i m?i. By gi? m?t "ph?i" trn l?ch cho ng??i snh ?n, ni?m ?am m ?m th?c n?i ti?ng ny k?t h?p cc ??u b?p hng ??u c?a c, r??u vang Wyndham ??ng s?n cao c?p v khng kh c?a cc nh my r??u l?ch s?.

wyndham estate_bin_range_wines

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status