Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Vang Bin 888

Vang Bin 888

Giá: 520.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: c
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.

Vang Bin 888

Wyndham Bin 888 Cabernet Merlot l lo?i r??u vang ???c ?a thch t?i c. V?i h??ng th?m m?nh m? v ??c s?c c?a tri cy chn, v? r??u ??m ? v quy?n r?. Thch h?p cho cc lo?i th?t ?? nh? B, ? ?i?u
George Wyndham l m?t trong nh?ng cha ?? c?a ngnh cng nghi?p r??u vang c sau khi tr?ng v??n nho th??ng m?i ??u tin vo n?m 1830. R??u nh? th? ny Merlot Cabernet vinh danh George v?i blackcurrant phong ph c?a n v h??ng v? cassis, b? sung b?i cc h??ng v? m?n v tannin m?m. M?t tr?n ??u tuy?t v?i v?i m?t lo?t cc mn ?n th?t ?? v tr ch?i, ?m th?c ??a Trung H?i v pho mt. (2008)
Thng tin chi ti?t s?n ph?m

Mu?n bi?t thm thng tin? Di chu?t vo bi?u t??ng thng tin ?? bi?t thm chi ti?t v? s?n ph?m m?t thu?c tnh.
v? gi?ng     Cabernet Merlot
Tn th??ng hi?u     Wyndham Bin 888 R??u (US)     Kh Red
Kch th??c     750ml
hi?n t?i Vintage     2009 *
Vintage L?u     * Vintages c th? khc nhau t? c?a hng ??n c?a hng v khi chuy?n giao. M?i n? l?c ???c th?c hi?n ?? ??m b?o c? ?i?n hi?n t?i ???c hi?n th?, tuy nhin cc bi?n th? c th? x?y ra.
Qu?c gia     c
Nh n??c     New South Wales
s?n xu?t r??u     Nigel Dolan
?ng c?a     Screw Cap
Tiu chu?n ?? u?ng     8.5 (2009)

U?ng r??u vang  Bin 888 hng ngy ?? gi?m cn

ho tim m?ch, nh?m nhp m?t ly r??u vang m?i ngy c?ng c th? gip m?t ng??i ph? n? gi? ???c cn n?ng bnh th??ng ?n ??nh. Nh?ng ng??i u?ng m?i ngy m?t ho?c hai ly r??u vang t?ng cn t h?n nh?ng ph? n? u?ng n??c ng?t ho?c n??c khong. Trung bnh, trn 12 n?m nghin c?u, nh?ng ph? n? khng u?ng vang t?ng ?n 8 pound, trong khi nh?ng ng??i u?ng vang ch? b? t?ng d??i cn r??i. (Bia v r??u m?nh c tc d?ng t h?n, do ? hy ch?c ch?n r?ng b?n ?ang nng cao m?t ly r??u vang.)

N gip b?n gi?m cn th? no?

M?t gi? thuy?t l gan c?a nh?ng ng??i u?ng r??u vang th??ng xuyn ph v? b?ng cch chuy?n thm n?ng l??ng thnh nhi?t, ch? khng ph?i ch?t bo. N?u m?t ph? n? tiu th? 120 calo t? m?t ly r??u vang, trn l thuy?t, ph?n l?n n s? ???c ??t chy h?t, nh?ng n?u c ?y ?n pizza, nhi?u calo s? lm thnh ch?t bo. Tuy nhin khng nn l?m d?ng qu l??ng r??u b?n u?ng.

wyndham estate bin range wines

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status