Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u vang Quatro

R??u vang Quatro

Giá: 395.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Chi l
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.

S?N PH?M THNG 8 - Montgras Quatro 2009

Montgras Quatro 2009 ???c Wine Enthusiast ch?m ?i?m 90/100 v lun n?m trong danh sch "Best Buy" c?a cc lo?i vang Chile.

Khi rt r??u, ?n t??ng ??u tin c?a vang Montgras Quatro 2009 l mu ruby h?i nghing v? s?c ta r?t b?t m?t. L?c nh? ?? r??u ti?p xc v?i khng kh r?i c?m nh?n mi h??ng sau ? nh?p m?t ng?m nh?, b?n s? c?m nh?n ???c mi qu? mm xi, mi c ph, m?n chn v mi khi km h??ng hoa nh? nhng. Montgras Quatro 2009 t?o ra nhi?u l?p mi v? khc nhau khi th??ng th?c. ??u tin l V? cht nh? l??t nhanh qua ??u l??i v vm h?ng, ti?p sau ? l v? chua r?t thanh v ng?t h?u. Cu?i cng l h??ng th?m nh? v m?t cht v? chua cn l?u l?i trong mi?ng. Ti ??c bi?t r?t thch v? cht nh?, m v r?t d? u?ng c?a lo?i r??u ny.

N?u b?n ?ang mu?n tm m?t lo?i r??u vang ?? dng trong nh?ng bu?i ti?c thn m?t c?a nhm b?n hay ??n gi?n ch? l m?t b?a ?n lng m?n ch? c b?n v "ng??i ?y", tin ti ?i, vang ?? Montgras Quatro 2009 c?a Chile s? khng lm b?n th?t v?ng.

                           quatro 1

Montgras Quatro 2009 c th? dng v?i ph mai v cc mn th?t ?? (beef steak, ? ?i?u, c s?u, v.v), v?t quay, g n??ng, s??n heo, pizza, hay spaghetti. Lo?i r??u vang ny ??c bi?t d? u?ng ngay c? ??i v?i phi n?.

Montgras Quatro 2009 nn dng ? nhi?t ?? phng ho?c ??p nh? kho?ng 20C tr??c khi dng. N?u ??p qu l?nh s? lm m?t mi th?m v v? ng?t c?a r??u. B?n ??ng bao gi? cho ? vo ly r??u v s? lm l?nh r??u qu m?c, h?n n?a ? tan ra lm r??u b? long, m?t ?? r??u trong ly s? khng ??u v khi u?ng ch? cn l?i v? cht m thi.

S?n xu?t - Nguyn li?u:

Montgras Quatro 2009 ???c ? trong thng g? s?i lu n?m ? n??ng bn trong theo ph??ng php truy?n th?ng ?? lm t?ng thm h??ng v?. B?n lo?i nho Cabernet Sauvignon (50% ), Malbec (20%),Carmenre (15%), Syrah (15%) ???c l?y t? nh?ng v??n nho trn 16 tu?i ? k?t h?p v?i nhau m?t cch r?t tinh t? trong Montgras Quatro 2009.

Nho Cabernet Sauvignon l m?t trong nh?ng lo?i nho ???c s? d?ng ?? s?n xu?t vang ?? nhi?u nh?t th? gi?i. Nho Cabernet Sauvignon l nguyn li?u chnh c?a r??u vang, t?o ra h??ng v? chnh, ?? chua cng v? cht.

                                      quatr
Nho Malbec cn c tn g?i l Auxerrois, hay Ct Noir, Pressac ty vo t?ng ??a ph??ng. Lo?i nho ny c v? m?ng, mu ?en ??m, gp ph?n b? sung v? cht v lm mu ?? ruby trong r??u ??m h?n. Malbec t?o mi m?n chn v lm ??m mu cho Montgras Quatro 2009.

Nho Carmnre cng h? v?i Cabernet Sauvignon. Lo?i nho ny v?n xu?t x? t? Php nh?ng ngy nay ???c tr?ng ch? y?u t?i Chile v cung c?p cho ton th? gi?i. Nho Carmnre th??ng ???c dng k?t h?p v?i cc lo?i nho khc, ??c bi?t l nho Cabernet Sauvignon. Nho Carmnre gp ph?n t?o ra mi hoa anh ?o, mi khi v h??ng li?u.

Nho Syrah l lo?i nho v? ?en th??ng ???c dng ?? k?t h?p v?i cc lo?i nho khc ?? t?o thm h??ng v?. Ty vo lo?i ??t, th?i ti?t v cch pha tr?n, Syrah s? t?o ra nh?ng mi v? khc nhau. Trong Montgras Quatro 2009, Syrah gp ph?n t?o nn mi qu? mm xi v h? tiu.

wine-wine-grapes-white-green-blue-green-red-glass-red-wine-white-wine-1920x10803

Hy th??ng th?c v nh?n vo ?y ?? cng trao ??i c?m nh?n v? lo?i r??u vang ny nh.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status