Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Vang b?ch Chile

R??u Vang b?ch Chile

Giá: 295.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Xuất Sứ: Chil

 

Khao kht v tm ki?m b?t t?n tuy?t ??i cho cc kho vng c?a th? gi?i m?i quy?n r? c?a con ng??i tr t??ng t??ng c FEW nh? nh?ng n? l?c khc. L?ch s? c?a r??u vang pht tri?n ? Chile B?t ??u v?i cu?c chinh ph?c Nam M? b?i conquistadors ti?ng Ty Ban Nha cch ?y 500 n?m. ? nh?ng n?i H? ban ??u HAD Tm ki?m kho bu vng, phe th?ng tr?n s?m B?t ??u r??u Nui tr?ng, tr??c h?t, cho tiu th? c?a chnh h? v th? hai, B?i v H? c?n r??u nghi l? c?a h? cho cc d?ch v? tn gio. Malthus, nh?ng v??n nho ??u tin trong vng ln c?n pht tri?n ??c bi?t l cc trung tm tn gio.

Hm nay, Chile l m?t th? h? cc nh my r??u vang, cc nh doanh nghi?p enologists l ng??i nhi?t tnh pht tri?n cc lo?i r??u vang ??c bi?t. DO ?, Chile tnh l m?t trong r??u vang n??c pht tri?n cu l?c b? sng t?o nh?t trn th? gi?i.

Ngy 25 thng 9 n?m 2006

Thch th?c Vienna r??u vang qu?c t? n?m nay, khng lu ???c bi?t ??n nh? AWC, t?t c? ba lo?i r??u vang chile l??ic?a DE Espiritu CHILE Gran Reserva ph?m vi ? ???c cng nh?n cho ch?t l??ng v??t tr?i c?a h?. Espiritu DE CHILE Gran Reserva Merlot 2003 nh?n ???c GOLD, varietals Sauvignon Blanc v Cabernet Sauvignon ? ???c vinh danh v?i SILVER.

K? t? khi ra m?t c?a Espiritu DE CHILE ??u n?m nay, th??ng hi?u r??u vang ? c kinh nghi?m ph?n h?i r?t tch c?c t? th??ng m?i v khch hng nh? nhau. Gim ??c ?i?u hnh c?a Espiritu DE CHILE vang chile l??i, Ernesto Muller nh?n xt: "Ti vui m?ng b?i k?t qu? ??t ???c cao qu cc lo?i r??u vang trong hnh th?c dng DE Espiritu CHILE Gran Reserva ??nh cao c?a dy ni ny ? ???c l?a ch?n c?n th?n v nui d??ng, ?? tu?i t?t nh?t. thng g? s?i v v?i s? quan tm ??y ?? nh?ng tiu chu?n cao nh?t v? ch?t l??ng s?n xu?t r??u tr??ng John Usabiaga ? l?a ch?n nh?ng lo?i r??u ny ?? ?p ?ng kh?u v? snh ?i?u nh?t c?a nh?ng ng??i am hi?u v nh?ng ng??i yu thch r??u vang ? kh?p m?i n?i, v ti tin ch?c l nh?ng lo?i r??u cn b?ng s? s?m mang l?i s? cng nh?n nhi?u h?n trn c?p ?? qu?c t? trong t??ng lai g?n. "

Vienna AWC l thch th?c r??u vang qu?c t? quan tr?ng nh?t trong khu v?c ni ti?ng ??c v cng v?i London, Bordeaux, Verona v Brussels ??i di?n cho m?t trong nh?ng danh hi?u r??u vang c?a th? gi?i quan tr?ng nh?t. ?i?u ny n?m 4468 lo?i r??u vang trong 18 qu?c gia ? ???c th? nghi?m. Trnh by cc k?t qu? v danh hi?u s? di?n ra trong qu trnh "?m Gala Wine" t?i h?i tr??ng thnh ph? Vienna vo ngy 31 thng 10 2006.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status