Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

Nt c hnh tr?, ???c dng kh ph? bi?n trong b?o qu?n vang. Ng??i Hy L?p ? ?ng chai r??u b?ng nt li -e t? th? k? th? 5 tr??c Cng Nguyn v ng??i La M c? ??i c?ng ch?ng l? g lo?i nt ny
Theo bo Si Gn Ti?p th? th nhi?u ng??i tiu dng ng?c nhin khi g?p nh?ng chai r??u vang ???c ?ng nt b?ng plastic ho?c nt v?n kim lo?i thay cho lo?i nt truy?n th?ng b?ng g? s?i.
Vodka beluga tuy?t ph?m c?a n??c Nga gi? ? l c?a th? gi?i. Hy nng ly cng Beluga vodka
Vang c?ng gi?ng nh? ph? n? lun khi?n phi m?nh b?i h?i tr??c v? ??p l?ng l?y pha cht huy?n b. Song b?n tnh c?a ?n ng v?n l nng v?i nn h? h?p t?p ch?n vang c?a Tn Th? gi?i ?? c?m s?c xun ph?i ph?i, ??y ??n l?i l?m h??ng v?, ni chung l khng c?n ch? ??i, c th? u?ng ngay.
R??u vang Chile v?a c s? ng?t ngo c?a gi v n?ng, s? ho s?ng, m?n mi c?a Thi Bnh D??ng v v? cao ng?o, thm u c?a r?ng Andes, t?o nn nh?ng ?i?m ??c ?o v? ch?t l??ng
Pernod Ricard mi?n thu? Chu s? gi?i thi?u dng s?n ph?m cao c?p nh?t c?a Martell The Ultimate Jewel trong cc th? tr??ng chnh t? thng 9 ??n thng 11/2012.
Du khch h??ng ?ng h?t s?c nhi?t tnh s? ra m?t c?a Ballantines 40 n?m trong knh bn l? du l?ch Chu , ch? s? h?u th??ng hi?u Pernod Ricard cho bi?t.
So snh r??u ta v r??u "ty" ? ?y khng ph?i ? ph??ng di?n khoa h?c, thnh ph?n, n?ng ?? c?n...vv m so snh c?m tnh theo c?m nh?n c?a m?t ??c gi? yu r??u Vi?t v c dng r??u Vi?t ch?y trong mu nhi?u h?n r??u "Ty"
R??u Cognac c th?y t? t?i Php v cho ??n gi? c?ng ch? c Php m?i lm ra ???c nh?ng dng Cognac th?m ngon nh?t th? gi?i. Hy tm hi?u xem ng??i Php ? lm g v?i s?n ph?m con ?? c?a mnh, Thien Long mang ??n cht h??ng v? php cho nh?ng ng??i dn Vi?t.
Vodka Ciroc v?i ki?u dng chai snh ?i?u, ch?t vodka ??m ? l m?t trong nh?ng s?n ph?m ??c s?c trong n?m 2012. Hi?n ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng v?i gi thnh khng qu cao cho m?t s?n ph?m c?p cao.
Jack Daniels v?a cng b? dng s?n ph?m m?i siu cao c?p c?a Tennessee Whiskey ?? k? ni?m m?i quan h? ??c bi?t gi?a hai bi?u t??ng c?a M?, Jack Daniels Tennessee Whiskey v Frank Sinatra.
L?a ch?n cho ?ng lo?i r??u vang d??ng nh? l m?t vi?c r?t kh. Nh?ng ch? v?i m?t vi h??ng d?n ??n gi?n, b?n c th? c?m th?y ?? t? tin ?? ch?n r??u v mn ?n ?i km thch h?p.
Royal Salute Scotch whisky ? ???c t?o ra nh? m?t c?ng ph?m dng ln N? Hong Elizabeth ?? nh? vo l? ??ng quang c?a b n?m 1953.
Ballantines Christmas Reserve l dng whisky hon h?o dnh cho l? h?i v?i h??ng v? phong ph ???c thi?t k? ?? t?o nn tr?i nghi?m Ging Sinh "
Nh my ch?ng c?t r??u Glendronach Scotch whisky n?m g?n Forgue, Huntly, Aberdeenshire, Qu?n Speyside, Scotland. N thu?c s? h?u Cng ty TNHH BenRiach Distillery.
DMCA.com Protection Status