Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

Bn cc lo?i r??u ngo?i t?i H N?i, bn bun bn l? cc lo?i r??u ngo?i. Cung c?p hng chnh hng c?a cc lo?i r??u n?i ti?ng v cao c?p.
R??u Balvenie dnh th??ng hi?u l?n qua s? ki?m ??nh v? ch?t l??ng v mi v?.
Dng Macallan l dng r??u ??c tr?ng ?? ni ln cu?c hn nhn th?n thnh c?a whisky ??n m?ch nha.
Cng ty chuyn bn cc lo?i dng r??u pha ch? cocktail v cc dng r??u pha khc. V?i bombay sapphire dng r??u pha khng th? thi?u trong t? r??u c?a nh?ng pha ch? b?c th?y. Th?i gian v?a qua Bombay ?a c ???c nhi?u danh hi?u.
R??u vang c?ng t ai ?? ??n s? b?t ngu?n c?a n m ?a s? m?i ng??i ch? quan tm ??n dng r??u ? c ngon hay khng. Nh?ng m?t chai r??u ngon th ta ph?i hi?u ???c chai r??u ? th? no, v m?t vng ??i r??u vang s? tr? l?i cho cu h?i ? c?a cc b?n.
Qua nhi?u c? g?ng Johnnie Walker ? v??t ???c Sminoff ?? ln v? tr d?n ??u trong Top nh?ng Th??ng hi?u r??u quy?n l?c nh?t th? gi?i. Khng ch? c v?y Diageo ?ang ??u t? ti?p cho JW nh?ng ngu?n ti tr? kh?ng l? ?? mong c nh?ng g?t hi v??t tr?i thm trong n?m 2013 ny.
V?i m?c tiu khng ng?ng b??c t?i, Johnnie walker l?i v?a cho ra m?u m?i c?a JW Blue khi k?t h?p v?i Alfred Dunhill. Sang tr?ng qu phi v?i ch?t l??ng tuy?t h?o, d??ng nh? JW Blue ?ang ? m?t v? th? kh c lo?i r??uj h?ng trung no snh ???c.
Khng Ng?ng B??c T?i - Kh?u hi?u c?a Diageo trong th?p k? ny ???c th? hi?n qua cc dng phin b?n Explorers Club Collection. Thnh cng v?i cc s?n ph?m tr??c ? cng lm tnh sng t?o c?a JW thm ph?n mnh li?t, hy ??n v?i JW ?? tr?i nghi?m nh?ng sng t?o khng ng?ng.
R??u vang hay cn g?i l r??u nho c t? nh?ng n?m no thng no ng??i ta v?n cn m? h?, ch? bi?t r?ng th?c u?ng nhn t?o ny l m?t ph?n khng th? thi?u trong cu?c s?ng hng ngy ng??i dn Hy L?p.
B?t ??u t? hm nay, ti xin g?i ??n cc b?n yu thch th?c u?ng nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? r??u, thnh ph?n gp ph?n lm cho cocktail, demi-cocktail tr? nn h?p d?n, t?o kh?u v? v cng phong ph nh?ng c?ng ring bi?t cho t?ng ng??i.
U?ng Bia v?a ?? m?t cch khoa h?c khng nh?ng c th? th?a c?n nghi?n bia c?a b?n m?i ngy m cn gip cho s?c kh?e b?n nng cao m?t cch ?ng k?. Xem bia mang l?i nh?ng g cho b?n nh !
Xu?t hi?n l?n ??u tin t?i Amsterdam n?m 1870 Heineken ???c xem l th??ng hi?u bia thnh cng nh?t v l m?t bi?u t??ng trong ngnh cng nghi?p bia trn th? gi?i.
Tuy?t ph?m c?a n??c Nga gi? nay ? c ch? ??ng trong lng ng??i yu vodka trn th? gi?i. Gi? nay Beluga h??ng ??n m?c tiu m? r?ng ton c?u trong n?m 2013 ?? beluga tr? thnh m?t trong nh?ng ?? u?ng hng ??u th? gi?i.
V?i thi?t k? chai m?i c?a bailey's, tuy ch?t l??ng khng ??i nh?ng v?i DIAGEO s? hi lng c?a khch hng lun l m?i quan tm hng ??u c?a hng.
DMCA.com Protection Status