Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Ch?n R??u vang ph h?p

Ch?n R??u vang ph h?p
L?a ch?n cho ?ng lo?i r??u vang d??ng nh? l m?t vi?c r?t kh. Nh?ng ch? v?i m?t vi h??ng d?n ??n gi?n, b?n c th? c?m th?y ?? t? tin ?? ch?n r??u v mn ?n ?i km thch h?p.

K?t h?p r??u vang v ?? ?n th? no?

Ch?n r??u

Trong khi r??u vang v mn ?n b? sung nhau m?t cch t? nhin th vi?c th??ng th?c s? k?t h?p tuy?t h?o gi?a r??u vang v mn ?n th?c s? l m?t s? yu thch mang tnh c nhn.

Ch? d?n chung:

D??i ?y l m?t vi ch? d?n cch ch?n ghp c?p gi?a r??u vang v mn ?n. V b?n c?ng c th? dng r??u vang ?? v?i c v r??u vang tr?ng v?i th?t.

 

Ch? d?n chung:

Mn ?n

R??u vang tr?ng/ gi?ng nho

R??u vang ??/ gi?ng nho

G

Chardonnay

Merlot

B

Chardonnay

Cabernet

C

Sauvignon Blanc

Pinot Noir

L?n

Chardonnay

Chianti Classico

M?

Pinot Grigio

Sangiovese

 

N?u b?n mu?n lo?i r??u vang ng?t h?n th r??u lm t? gi?ng nho Zinfandel v Riesling s? ph h?p v?i t?t c? t?t c? cc mn ?n.

 Cc th? t? dng r??u vang trong b?a ?n:

* Ng??i ta th??ng b?t ??u b?ng r??u vang tr? v k?t thc b?ng nh?ng chai r??u vang lu n?m.
* R??u vang tr?ng ???c dng tr??c vang ??.
* Lo?i nh? tr??c lo?i n?ng.
* R??u tr? tr??c r??u ? tr??ng thnh.
* U?ng lo?i r??u vang l?nh tr??c cc lo?i r??u vang ?? mt.
* U?ng r??u vang chua tr??c lo?i vang d?u
* U?ng lo?i vang th??ng tr??c lo?i vang ngon.

N?m quy t?c c?n b?n b?n c?n nh? khi k?t h?p ?? ?n v r??u:

1. Bi?t k?t h?p n?ng ?? h??ng v?. Nhn chung, cc chai light-bodied (t c?n, nhi?u mi, v? tri cy) nh? vang ?? Pinot Noir v Gamay v vang tr?ng Sauvignon Blanc v Pinot Blanc thch h?p v?i cc mn ?n nh?. Cc chai fuller-bodied (lo?i r??u nhi?u ch?t c?n h?n) nh? Shiraz nn k?t h?p v?i cc mn ?n bo v th?nh so?n.

2. Mn ?n c v? n?ng m?n r??u c v? ng?t v s?i t?m. Cc mn n?ng ho?c cay, ch?ng h?n nh? c ri v ?? ?n Thi, chu?ng cc lo?i r??u s?i t?m ho?c r??u ng?t tho?ng nh? off-dry Riesling Gewurztraminer v Chenin Blanc.

 3. Cc mn rn v pizza c?n nh?ng lo?i r??u c n?ng ?? acid cao, ?? gip tiu ha ch?t bo. Hy ch?n Sauvignon Blanc cho vang tr?ng ho?c Chianti hay Pinot Noir cho vang ??.

 4. R??u vang ?? k?t h?p v?i pho mt c?ng, r??u vang tr?ng k?t h?p v?i pho mt m?m. Ch? nh?ng lo?i r??u c n?ng ?? c?n cao nh? vang Port (B? ?o Nha) m?i thch h?p v?i cc lo?i pho mt xanh c v? cay nh? Gorgonzola v Stilton.

5. N?u khng bi?t g?i g, t?t nh?t hy g?i Pinot Noir v n l m?t trong s? r?t t lo?i vang ?? c th? k?t h?p t?t v?i g?n nh? t?t c? cc mn ?n, bao g?m c? g v c.


Chai to h?n, ngon h?n

R??u tr??ng thnh hay chn ??u h?n trong nh?ng chai to l b?i m?t l??ng xy c trong chai sau khi ?ng nt b?n. Chai cng nh?, l??ng r??u ti?p xc v?i xy cng nhi?u, chai l?n h?n c t? l? xy ti?p xc v?i r??u th?p h?n. V v?y qu trnh xy ha c?a r??u c?ng s? ch?m h?n. Theo cc chuyn gia th kch th??c m?t chai chu?n l 75 centiliter. M?t chai l?n c kch th??c t?i thi?u g?p ?i. Tuy nhin ? cc vng Champagne, Burgundy, v Bordeaux (Php) b?n c th? th?y nh?ng chai dung tch t?i ba lt. Nh?ng chai c kch th??c l?n nh? v?y th??ng ???c cc nh s?u t?p quan tm, v chng th??ng c ch?t l??ng tuy?t h?o v gi c?ng r?t ??t.

Mu c?a r??u

??, tr?ng, h?ng l nh?ng mu c?n b?n, nh?ng c?ng cn r?t nhi?u bi?n th? khc. M?c d mu s?m lun g?n li?n v?i nh?ng chai full body (lo?i r??u nhi?u n??c c?t), nh?ng m?t chai c mu h?i ?? nh?t ?i khi c?ng c th? khi?n b?n ph?i ng?c nhin tr??c ?? ??m c?a n. Ng??c l?i, m?t chai c mu t?i s?m, ch?ng h?n nh? chai Northern Italian Lagrein c?ng c th? c v? nh? ??n kinh ng??i. ?i?u ny c th? gi?i thch nh? sau: h?u h?t cc lo?i nho ?? lm r??u d ?? hay tr?ng ??u c ph?n th?t ci mu tr?ng. V v?y ng??i ta c th? t?o ra vang ho?c champagne tr?ng t? nho ??. V d? minh h?a r nh?t cho ?i?u ny l champagne Blanc de Noirs ???c lm t? nho Pinot Noir. R??u ?? th c mu s?m b?i chng ???c ln men trong khi v? c?a tri nho khng ???c l?t b?. R??u h?ng l do m?t t? l? pha tr?n gi?a n??c c?t v v? c?a tri nho, cn r??u tr?ng (vang v champagne) th ch? tr?n m?t l??ng r?t t, ho?c khng m?t cht v? nho no.

Nh?n bi?t r??u h?ng hay ch?a

Ba d?u hi?u ?? nh?n bi?t r??u ? h?ng hay ch?a:

1. Chai v?n ???c ?ng nt b?n nh?ng r??u c mi n?m m?c, ho?c n?m c v? hi. ?i?u ny ch?ng t? r??u ? b? ?ng b?n b?i m?t nt nhi?m khu?n ho?c b? m?c. ?y l tc nhn th??ng g?p, v c?ng kh nh?n bi?t nh?t.

 2. Chai ch?a m?, nh?ng r??u c mi gi?ng vang B? ?o Nha trong khi khng ph?i l vang B? ?o Nha, ho?c r??u ? chuy?n qua mu nu nh?t, ?i?u ny do r??u ? ht qu nhi?u nhi?t - x?y ra khi chai ???c c?t tr? trong m?t gc mi nng b?c ho?c ?? bn c?nh m?t chi?c ?m ?un n??c.

 3. R??u b? xy ha. N?u ng?i th?y r??u c mi gi?ng gi?m v th?y s?c nu, nhi?u kh? n?ng r??u ? b? h?ng do ti?p xc v?i xy. ?i?u ny l chai ? ???c m? nh?ng khi ?ng l?i khng c?n th?n. R??u c?ng khng ???c c?t trong t? l?nh ho?c b?o qu?n trong mi tr??ng chn khng. M?t cch ?? b?n ch?c ch?n chai r??u c?a mnh khng b? xy ha tr??c khi m? l tm mua nh?ng chai c nt xoy - th? g?n nh? ch? xu?t hi?n ? nh?ng th??ng hi?u vang ??t ti?n.


R??u tr?ng, u?ng ma ?ng

B?n c th? v r?t nn u?ng r??u tr?ng khi tr?i s??ng gi. Ch? c ?i?u hy ??m b?o n l lo?i ngon. Vo th?i gian ny trong n?m, b? sung cho c? th? l??ng c?n v d?u bo t? thng g? s?i lu n?m l ?i?u nn lm. Nh?ng chai r??u tr?ng l?n v n?i ti?ng l t??ng nh?t khi dng km v?i cc mn ?n ma ?ng nh? mn pasta c kem v th?t g quay. U?ng vang lm t? nho Chardonnay th ch?ng g b?ng, ??c bi?t l nh?ng lo?i ???c lm b?i nh?ng tn tu?i l?n nh? Chassagne-Montrachet ? Burgundy (Php) v Santa Barbara ? Califonia (M?). Tuy v?y, ??ng v th? m b? qun nh?ng lo?i ???c ? trong thng g? s?i nh? Viognier (t? Rhne, Php v Australia) v Gewurztraminer t? Alsace. Bn c?nh ? nh?ng n?i c ma h ?m nng nh? Chteauneuf-du-Pape c?a Php c?ng s?n sinh ra nh?ng lo?i vang tr?ng r?t thch h?p ?? u?ng khi th?i ti?t l?nh. S?c nng m?t tr?i n?i ?y gip cho nh?ng chai vang tr?ng c v? c?a vang ??.

R??u ??, u?ng ma h

??n gi?n b?i th?i ti?t oi b?c ma h khng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ph?i king khem r??u ?? cho t?i ma thu. D??i ?y l vi nguyn t?c c?n b?n ?? b?n v?n c th? t?n h??ng r??u ?? vo ma h.

1. Hy ch?n nh?ng chai lighter-body (nhi?u v? hoa qu?). Nh?ng chai r??u vang ?? hon h?o cho ma h g?m c Beaujolais t? Php, Dolcetto t? , Shiraz t? c, v cc dng Pinot Noirs t? Burgundy, Oregon, ho?c New Zealand. Bordeaux v Califonia Cabernet Sauvignon l nh?ng ci tn nn b? qua cho t?i khi th?i ti?t mt h?n.

2. Ki?m tra l??ng c?n c?a r??u tr??c khi u?ng. R??u cng c ?? c?n cao n?m cng c v? nng. T?t nh?t hy ch?n nh?ng chai c ?? c?n th?p (13 ho?c d??i 1%).

3. ??p lanh. R?t nhi?u ng??i c thi quen ch? thch nhi?t ?? l?nh v?i vang tr?ng, nh?ng m?t vi lo?i vang ??, ??c bi?t nh?ng lo?i ???c li?t k ? trn, s? tr? nn ngon h?n khi d??c ??p l?nh m?t cht. V?y hy ??t chai r??u vo trong t? l?nh kho?ng 20 pht tr??c khi u?ng.

 4. Tr? h?n t?t h?n. Nh?ng chai vang ?? d??i hai n?m tu?i t? nhin s? c hm l??ng acid cao h?n v s? k?t h?p r?t ?n v?i h?i s?n, salad v cc mn n??ng.Talamonti family Pack shot

Các Tin Khác

DMCA.com Protection Status