Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Cc cch gi?i r??u

Cc cch gi?i r??u
ng cha ta ? c r??u l th? u?ng khng th? thi?u, v t? r?t lu r?i r??u ?a ?n su vo thi quen nh? m?t nt v?n ha c?a ng??i Vi?t. Nh?ng c?ng t? ? dn gian c?ng truy?n l?i nhi?u cch gi?i r??u cho cc ng ch?ng qu chn.


B quy?t gi?m m?t khi say r??u


B quy?t gi?m m?t khi say r??u Nh?c ??u, kh ch?u trong ng??i, ??y b?ng, bu?n nn hay nn m?a l nh?ng tri?u ch?ng th??ng th?y khi "qu chn". Nh?c ??u c th? l do m?t vi ??c t? ???c phng thch khi ch?t c?n th?m th?u vo mu, ho?c do m?t s? ch?t ph? gia trong th?c ?n b? bi?n ch?t khi g?p c?n. R??u khng tinh ch?t sau khi ch?ng c?t c?ng c th? gy ?au ??u.

 

Nn m?a v qu?n th?t vng b?ng l do nim m?c d? dy b? co th?t m?nh.

C? th? tr? nn "nng b?c" l do ch?t c?n trong bia, r??u c tnh kh? n??c m?nh.

C? th? b? r?i vo tr?ng thi "n?a m n?a t?nh" hay "lim dim" nh? v?a... u?ng thu?c ng? l do ch?t c?n c?ng c tc d?ng nh? m?t ch?t an th?n.

Ph?n x? c?a c? th? khng cn linh ho?t l do h? th?n kinh trung ??ng b? ?c ch? khi ch?t c?n h?p thu vo mu, khi?n hm l??ng axit t?ng ln v lm "nhi?u lo?n" cc ch?t ?i?n gi?i trong c? th?.

Lm sao tr? v? tr?ng thi bnh th??ng?

Trn th?c t?, khng c m?t ph??ng php y h?c hay kinh nghi?m dn gian th?n di?u no c th? gip c? th? hon ton khng b? ?nh h??ng tr?c ti?p sau khi dng bia, r??u. Song, m?t vi "b quy?t" d??i ?y c th? gip gi?m nh? cc tc h?i.

Tr??c khi u?ng, l?u : ??ng u?ng khi b?ng ?i, v lc khng c th?c ?n trong d? dy, c? th? s? h?p thu ch?t c?n nhanh h?n.

??ng u?ng qu s?c. Th d?, hai ng??i cn n?ng b?ng nhau, cng u?ng m?t s? l??ng bia, r??u nh? nhau, nh?ng c th? s? c m?t ng??i b? say nhi?u h?n.

Sau khi u?ng v tr??c khi ?i ng?, nn: U?ng 1 ly n??c ??y.

Ngy hm sau, khi th?c d?y, hy: U?ng n??c tri cy p (??ng dng n??c chanh hay cam l lo?i qu? c ch?a nhi?u axt) ho?c m?t ong. Ch?t ???ng s? gip c? th? ??t chy ch?t c?n d? dng h?n.

C th? dng aspirine n?u b?n b? ?au ??u, nh?ng ??ng l?m d?ng th??ng xuyn.

Dng m?t chn sp nng hay n??c th?t h?m, gip c? th? b l?i l??ng mu?i v kali ? b? m?t.

U?ng nhi?u n??c ?? c? th? ???c gi?i nhi?t, h?t "b?t r?t".

Dng 1 tch c ph s? gip m?ch mu b?t gin n?, khi ? hi?n t??ng h?p th? ch?t c?n c?ng s? gi?m theo.

Khng theo dn gian chng ta c?ng c th? gi?i r??u b?ng nhi?u lo?i cy c?

Gi?i say b?ng cy c? 1- Dng ng sen t??i, gi v?t l?y n??c u?ng. 2- Dng 3 lt g?ng t??i gi nt, m?t tha ???ng tr?n v?i 50ml gi?m ?n, r?i p l?y n??c ?? u?ng. 3- L?y m?t n?m ??u xanh kh, dng n??c si r?a s?ch, gi nt, ho vo m?t t n??c si r?i g?n l?y n??c ?? u?ng: Ho?c dng m?t n?m ??u xanh gi nt, m?t nhm tr v m?t chn n??c, ?em ?un si ?? ngu?i r?i u?ng c?ng gi?i ???c r??u.

4- C? c?i tr?ng ?em gi l?y n??c ho?c ?un si s?c l?y n?couple-photo-lr-digihomeco?c ?? u?ng.

5- K c?t th?o (50gr). Dng 3 chn n??c s?c cn m?t chn ?? u?ng c th? gi r??u.

6- N?u b? say km theo ?au ??u, th dng rau c?n t??i gi nhuy?n, v?t l?y n??c u?ng.

7- L?y m?t nhnh l ?u ?? non r?a s?ch r?i cho vo mi?ng nhai, nut n??c, b? b.

8-?n m?t tri l?u, ho?c gi nt g?n l?y n??c ?? u?ng.

9- ?n m?t bt cho tr?ng nng v n?u long.

10- Pha m?t ly c ph ??m, u?ng kho?ng 100ml, khng ???ng, khng ?, ph?i u?nt?ng t m?t cho th?m s? gi?i ???c say r??u.

11- U?ng m?t ly tr ??m ??c ( ch?ng 100ml).

12- U?ng m?t ly n??c p tri l ho?c cam t??i. Ngoi ra, khi c?n nn ?? lo?i b? r??u ra kh?i c? th? th b?n c th? u?ng m?t c?c n??c nng vo d? dy s? c tc d?ng gi?i phng r??u ra ngoi.

 

Các Tin Khác

DMCA.com Protection Status