Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Singleton 38 n?m

Singleton 38 n?m

Giá: 42.000.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
V?i nh?ng ng??i yu thch r??u ??c bi?t l nh?ng dng Single Malt th c l? ?y l tuy?t ph?m th?n thnh ?ang hi?n di?n t?i Vi?t Nam. Singleton 38 n?m tu?i , lo?i r??u Single Malt dng cao c?p nh?t c?a Singleton.

Singleton 38 n?m 

XEM GI CC LO?I R??U KHC :  T?I ?Y 

Singleton 38 n?m tu?i ???c ?ng chai t? ch?t r??u n?m trong thng g? s?i tuy?t h?o nh?t do nh ch?ng c?t tr??ng Maureen Robinson c?a nh ch?ng c?t Glen Old t? tay ch?n l?a.

M?i chai Singleton 38 tu?i ?i km v?i 1 h?p g? mu s?i t? nhin, c ch?t kha. M?t tr??c h?p lm t? thp mi, lm cho s?n ph?m v?a tinh t? , l?i v?a hi?n ??i

Gi bn l? m?i chai l : 49.500.000 VN?

10154152 670254399696911_681240341_n

Lo?i r??u cao nh?t c?a Singleton ny ch? s?n xu?t 999 chai trn ton th? gi?i v dng whisky ??n ch?t c?c k hi?m ny v? ??n Vi?t Nam ???c kho?ng 130 chai, m?t con s? kh l?n v nh? v?y ta c?ng ?? bi?t l l??ng tiu th? c?a Singleton t?i Vi?t Nam ?ang ???c yu thch nhi?u th? no, chnh ?i?u ? nh?ng ng??i ??ng ??u c?a dng h? nh Singleton ? ch?p nh?n mang ??n Vi?t Nam s? l??ng hng qu hi?m nh? v?y.

10155312 676863385702679_1481774744977873362_n

Dng m?ch nha ??n ???c ? su?t trong 38 n?m rng, ???c th? thch qua th?i gian v hon thi?n b?i nh?ng tuy?t k? c?a nh ch?ng c?t tr??ng dng h? GLen Old.

1609731 665458043509880_1167187352_n

Nhn d?p k? ni?m 175 n?m ngy thnh l?p c?a dng h? Nh ch?ng c?t Glen Old, chng ti trn tr?ng gi?i thi?u Phin b?n gi?i h?n c?a Singleton : SIngleton 38 n?m tu?i. 

1451541 607480669307618_1173258290_n

S?n ph?m tuy?t v?i ny mang h??ng v? nh? nhng c?a to, v l t??i cng d? v? c?a khi tinh t? li cu?n. Ch? 130 chai phn ph?i t?i Vi?t Nam nh?ng ? khng bi?t c bao nhiu chai ???c bn v th??ng th?c, hy nhanh chn ?i khi may m?n lun m?m c??i v?i b?n .

The-Singleton-38YO-with-box

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng Single malt ??ng c?p nh?t v?i thi?t k? chai ??c ?o nh?t. R??u Singleton 12 ???c thi?t k? v?i chai r??u d?t ??c ?o, l?, ?em ??n nhi?u s? tr?i nghi?m v? r??u. Hy th? th??ng th?c r??u Singleton 12.
Giá 920.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Thng tin gi c? v mua bn r??u Singleton 15 The Singleton of Glen Ord 12yo ginh gi?i Master t?i cu?c thi Scotch Whisky Masters 2011
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Sing leton 18 dng Single malt cao c?p nh?t, mang ??n nh?ng giy pht n?ng nn m i. V?i gi ph?i ch?ng v?i m?t dng r??u Single malt, R??u Singleton bn ? H N?i qua cc ??i l Phn ph?i c?a Diageo,
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Singleton ???c bi?t ??n nh? l 1 dng Single malt c? ?i?n, ???c li?t vo top 10 lo?i Single malt ??ng ??u th? gi?i. R??u Singleton cho chng ta h??ng v? n?ng ?m. V?i Singleton Signature m?t vin ? c?ng mang l?i m?t bu?i t?i tr?n v?n.
Giá 1.200.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status