Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Singleton 15 Years old

Singleton 15 Years old

Giá: 1.700.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
Thng tin gi c? v mua bn r??u Singleton 15 The Singleton of Glen Ord 12yo ginh gi?i Master t?i cu?c thi Scotch Whisky Masters 2011

The Singleton of Glen Ord 12yo ginh gi?i Master t?i cu?c thi Scotch Whisky Masters 2011 ???c t? ch?c t?i London ngy 06 thng 6 .

Nh?ng dng whisky chi?n th?ng trong Scotch Whisky Masters ???c quy?t ??nh theo b?ng th?m ??nh ?nh gi c?a chuyn gia sau qu trnh blind tasting ( ?? ??m b?o tnh cng b?ng c?a cu?c thi, cc dng whisky d? thi ???c gi?u tn & n?m tu?i khi ??a vo n?m th? ) . H?i ??ng gim kh?o bao g?m cc chuyn gia pha ch?, qu?n l cc khch s?n cao c?p, bar v nh hng, cc nh bn l? ton c?u, v cc nh bnh lu?n whisky hng ??u th? gi?i bao g?m hai c?u bin t?p vin c?a T?p ch Whisky ( Whisky Magazine ).

T?ng tr??ng m?nh m? t?i Chu

Ch? s? h?u th??ng hi?u Diageo cho bi?t The Singleton of Glen Ord ? trnh di?n m?t mn t?ng tr??ng ?n t??ng t?i th? tr??ng Chu , trch d?n trong ?n b?n pht hnh g?n ?y c?a d? li?u IWSR 2010 ( International Wines & Spirits Ranking X?p h?ng r??u vang & r??u m?nh qu?c t? ) , cho th?y nhn hi?u ny l dng whisky m?ch nha ??n c?t pht tri?n nhanh nh?t t?i khu v?c Chu Thi Bnh D??ng . Dng single malt whisky ny g?n ?y ? ph v? k? l?c v?i 100.000 thng ???c bn ra, v?i kh?i l??ng t?ng tr??ng +40% trong n?m 2010, th? hi?n phong ?? r?t t?t, ??c bi?t t?i ?i Loan v ?ng Nam .

Mark Sandys, Gim ??c chi?n l??c c?a whisky Diageo, cho bi?t: Chng ti t? tin ngay t? ban ??u r?ng The Singleton of Glen Ord s? r?t ???c ?n nh?n trong khu v?c si ??ng v pht tri?n nhanh chng ny .

Khch hng c?a chng ti ni r?ng h??ng v? c?a The Singleton h?p d?n h? m?t cch m?nh m?, cng v?i phong cch & v? ngoi c?c k? l?ch lm n?i b?t. Chng ti r?t vui m?ng v?i thnh cng c?a s?n ph?m ny t?i ?y, v xc ??ng tr??c s? nhi?t tnh c?a khch hng dnh cho dng m?ch nha ??n c?t ny ? ???c xc nh?n b?i cc chuyn gia th?m ??nh trong cu?c thi Scotch Whisky Masters uy tn.

Gi?i thi?u v? Singleton of Glen Ord

Glen-Ord l x??ng ch?ng c?t Highland ginh gi?i t?i IWSC, n?m bn ra pha ty ??o Black Isle, Inverness, pha b?c Scotland. X??ng ch?ng c?t ny ti?p t?c t? lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring, s? d?ng ph??ng php ln men ko di v ch?ng c?t ch?m, n?i ti?p cc th? h? tr??c t? khi Robert Johnstone thnh l?p x??ng vo n?m 1838 .

??i v?i The Singleton of Glen Ord, m?t t? l? cao ch?t l?ng ???c tr??ng thnh trong cc thng g? s?i Chu u , gip mang ??n h??ng v? phong ph, m m??t, cn b?ng v?i phong cch c?c k? d? ch?u.

The Singleton of Glen Ord ???c ??t trong chai th?y tinh xanh l?c ??c tr?ng c?a phong cch th? k? 19, v?i cc h?a ti?t trang tr ??n gi?n ( ?en, tr?ng v vng ) ( t??ng t? Blue Label , chai th?y tinh xanh ??c tr?ng c?a phong cch th? k? 19 th? hi?n s? sang tr?ng, truy?n th?ng c? ?i?n, mu s?c c?a phong cch hong gia ) . Tn c?a The Singleton  ???c s? d?ng v?i m?c ?ch lm n?i b?t di s?n whisky, tnh xc th?c, ??ng th?i c?ng ng?m ch? ??nh b?n ch?t c?a whisky qua tn g?i whisky m?ch nha ??n c?t ( cch ch?i ch? gi?a single malt v singleton ) .

Diageo c 3 dng s?n ph?m  v?i 3 phn khc th? tr??ng khc nhau :

-The Singleton of Glen Ord ( dnh ring cho th? tr??ng Chu Thi Bnh D??ng )

-The Singleton of Glendulland ( dnh ring cho th? tr??ng Chu M? )

-The Singleton of Dufftown ( dnh ring cho th? tr??ng Chu u )

-The Singleton of Auchroisk ( hi?n nay ? ng?ng s?n xu?t v ???c thay th? b?i Dufftown t?i Chu u ).

Bnh th??ng, cc dng s?n ph?m cho phn khc th? tr??ng Chu u th??ng ???c ?nh gi cao h?n v? h??ng v?, nh?ng The Singleton of Glen Ord cho th? tr??ng Chu l?i l m?t ngo?i l?, ?y l dng Singleton ???c khch hng ?nh gi cao nh?t trong 3 dng Singleton c?a Diageo .

Singleton15-1

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng Single malt ??ng c?p nh?t v?i thi?t k? chai ??c ?o nh?t. R??u Singleton 12 ???c thi?t k? v?i chai r??u d?t ??c ?o, l?, ?em ??n nhi?u s? tr?i nghi?m v? r??u. Hy th? th??ng th?c r??u Singleton 12.
Giá 920.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Sing leton 18 dng Single malt cao c?p nh?t, mang ??n nh?ng giy pht n?ng nn m i. V?i gi ph?i ch?ng v?i m?t dng r??u Single malt, R??u Singleton bn ? H N?i qua cc ??i l Phn ph?i c?a Diageo,
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Singleton ???c bi?t ??n nh? l 1 dng Single malt c? ?i?n, ???c li?t vo top 10 lo?i Single malt ??ng ??u th? gi?i. R??u Singleton cho chng ta h??ng v? n?ng ?m. V?i Singleton Signature m?t vin ? c?ng mang l?i m?t bu?i t?i tr?n v?n.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i nh?ng ng??i yu thch r??u ??c bi?t l nh?ng dng Single Malt th c l? ?y l tuy?t ph?m th?n thnh ?ang hi?n di?n t?i Vi?t Nam. Singleton 38 n?m tu?i , lo?i r??u Single Malt dng cao c?p nh?t c?a Singleton.
Giá 42.000.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status