Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Singleton Signature

Singleton Signature

Giá: 1.200.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
Singleton ???c bi?t ??n nh? l 1 dng Single malt c? ?i?n, ???c li?t vo top 10 lo?i Single malt ??ng ??u th? gi?i. R??u Singleton cho chng ta h??ng v? n?ng ?m. V?i Singleton Signature m?t vin ? c?ng mang l?i m?t bu?i t?i tr?n v?n.

 

Lm th? no ?? t?n h??ng tr?n v?n h??ng v? c?a Singleton?

 

XEM GI CC LO?I R??U N?I TI?NG :  T?I ?Y
B?n hy nh?p t?ng ng?m nh? v nh? nhng "trng" whisky kh?p vm mi?ng ?? v? gic c th? c?m nh?n r rng cc t?ng l?p h??ng v? v t?n h??ng d? v? ko di c?a Singleton.

1653267 678439238878427_2441755378002270017_n

V?i gi ch? 1.200.000 VN? b?n ? s? h?u ngay 1 chai r??u Single Malt lu n?m v?i h??ng v? tuy?t h?o.
Hy ?n vo http://ruouthienlong.com/ ?? bi?t thm nhi?u dng r??u v gi s?n ph?m cc lo?i b?n nh !

Singleton Signature
??i v?i chng ti, h??ng v? l y?u t? quy?t ??nh ?? c th? mang t?i cho ng??i yu Singleton nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. V ?? ?p ?ng ???c yu c?u kh?t khe ?, nh ch?ng c?t tr??ng Maureen Robinson ? chnh tay l?a ch?n v th? qua h?n 200 thng ? ?? cho ra ??i h??ng v? c?a Singleton Signature tuy?t h?o.

10406849 698045956917755_8942174363954861126_n

Gi?i thi?u ?i nt v? vng Singleton
Singleton vng Glen Ord l dng whisky m?ch nha ??n c h??ng v? ??m ?, m d?u, cn b?ng hon h?o.
M t?
S?n ph?m ?u vi?t ny ???c lm t? ngu?n n??c m?a tinh khi?t v m?ch n??c ng?m thin nhin, ???c ? k? cng b?ng thng g? s?i ??c bi?t (k?t h?p 50% g? s?i chu u v 50% g? s?i chu M?) trong t nh?t 12 n?m v ???c ?ng trong chai th?y tinh xanh hnh d?t, dng chai ??c tr?ng c?a whisky h?i th? k? 19.
Tr?i qua h?n 150 n?m k? t? khi x??ng ch?ng c?t Glen Ord ???c thnh l?p n?m 1838, ph??ng php lm whisky truy?n th?ng ny v?n ???c l?u truy?n qua nhi?u th? h? ?? ??m b?o s?n ph?m lun ??t ???c ch?t l??ng tuy?t h?o.

10313217 698878330167851_1198072672614517991_n

Thng tin c? b?n
Thnh l?p 1838

Gi?i th??ng Singleton 12 n?m tu?i:
- IWSC 2007 Gold for Single Malt Whisky
- IWSC 2008 Silver for Single Malt Whisky
- IWSC 2009 Gold (Best in class) for Single Malt Whisky
- International Spirits Challenge 2009 Gold Medal

Singleton 18 n?m tu?i:
- IWSC 2007 Gold (Best in class) for Single Malt Whisky - Highland - 17-18YO
- IWSC 2008 Gold (Best in class) for Single Malt Whisky - Highland - 17-18YO

S?n Ph?m
- Singleton 12 n?m tu?i: Dng r??u 12 n?m giu h??ng v? v?i s? n?ng nn c?a h??ng vi?t qu?t ?en, d? v? ngon m??t, th?m mt c?a g? s?i. Tuy?t nh?t khi th??ng th?c nguyn ch?t (khng pha) ho?c v?i ?.

- Singleton 15 n?m tu?i: Dng r??u 15 n?m tu?i v?i h??ng v? r?t tao nh v?i mi th?m c?a c? hoa, h??ng chanh tho?ng nh? trn vm mi?ng; tuy?t nh?t khi th??ng th?c nguyn ch?t (khng pha) ho?c v?i ?.

- Singleton 18 n?m tu?i: Dng r??u 18 n?m tu?i c h??ng v? m d?u, v?i s? ng?t m c?a tri cy ha l?n h??ng m?t ong tho?ng nh?, xen v?i h??ng khi ??c tr?ng tinh t?; tuy?t nh?t khi th??ng th?c khng pha ho?c v?i ?.

10403068 696239743765043_426204619542165469_n

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng Single malt ??ng c?p nh?t v?i thi?t k? chai ??c ?o nh?t. R??u Singleton 12 ???c thi?t k? v?i chai r??u d?t ??c ?o, l?, ?em ??n nhi?u s? tr?i nghi?m v? r??u. Hy th? th??ng th?c r??u Singleton 12.
Giá 920.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Thng tin gi c? v mua bn r??u Singleton 15 The Singleton of Glen Ord 12yo ginh gi?i Master t?i cu?c thi Scotch Whisky Masters 2011
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Sing leton 18 dng Single malt cao c?p nh?t, mang ??n nh?ng giy pht n?ng nn m i. V?i gi ph?i ch?ng v?i m?t dng r??u Single malt, R??u Singleton bn ? H N?i qua cc ??i l Phn ph?i c?a Diageo,
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i nh?ng ng??i yu thch r??u ??c bi?t l nh?ng dng Single Malt th c l? ?y l tuy?t ph?m th?n thnh ?ang hi?n di?n t?i Vi?t Nam. Singleton 38 n?m tu?i , lo?i r??u Single Malt dng cao c?p nh?t c?a Singleton.
Giá 42.000.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status