Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u vang Lacampage

R??u vang Lacampage

Giá: 250.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Chile
R??u vang Chile ? v ?ang chi?m l?nh nh?ng ng??i snh r??u vang trn ton th? gi?i. C m?t th?ng k l trong 5 n?m g?n ?y l??ng tiu th? r??u vang l 100 tri?u chai / n?m th c ??n 45% l cc dng r??u vang Chile. Hm nay chng ti gi?i thi?u v?i cc b?n v? 1 lo?i vang Chile ??m ? s? l tm ?i?m ?? b?a ti?c c?a cc b?n thm vui.

R??u vang La campane

GI CC LO?I R??U VANG KHC XEM : T?I ?Y

Lo?i r??u: Red Wine

Xu?t x?: Php

Nguyn li?u: Nho

Th? tch: 75 cl

N?ng ??: 13,5%

H??ng v?:  Mi v? ??c tr?ng c?a r??u lm t? gi?ng nho ny l mi qu? ?en, mi ?? c?, mi caf, mi thu?c l,  mi cig, mi h?p x g, mi hoa tm, mi khong ch?t, mi tiu xanh (??c bi?t n?u nho ? chn th?m), mi socola  v.v. R??u tr? th??ng th?m mi tri cy v 

mi v? cng ?a d?ng khi r??u tr??ng thnh.

Mu s?c: Mu ??

Cch th??ng th?c: R??u vang chile ?? dng chung t?t nh?t v?i th?t th s?n hay cc lo?i th?t nh? khc nh? v?t, b cay, th?, th?t n??ng, th?t g cay, xc xch v th?n. N c?ng r?t h?p v?i ph mt n?ng.

L?u tr?:
-  R??u vang ??: nn u?ng ? nhi?t ?? phng 22C cao h?n nhi?t ?? h?m. 

-  R??u vang h?ng: s? d?ng ngon nh?t ? nhi?t ??: t? 6 t?i 10 C.

-  R??u vang tr?ng:  1 5C kho?ng 1h30 pht tr??c khi u?ng.

il 340x270.561381200_eptk

Gi?i thi?u v? vang Chile :

Chile c v? nh? l m?t ng??i m?i ??n v?i th? gi?i r??u vang, nh?ng quay v? ngu?n g?c c?a n tr? l?i trong th?i gian nh? s? xu?t hi?n c?a k? chinh ph?c Ty Ban Nha ??u tin ??n thin ???ng tr?ng nho ny. T?i Chile, ng??i Ty Ban Nha tm th?y n?i l t??ng ?? cy nho pht tri?n, v ? ??t n??c ny khng c r?p h?i r? nho v kh h?u cho php m?t ma sinh tr??ng hon h?o c?ng nh? qu trnh chn c?a qu?. T?o nn r??u vang Chile

00 Aconcagua_Vineyards_Chile

Vo gi?a th? k? 19, nh?ng s? thay ??i quan tr?ng ??u tin ??i v?i r??u vang Chile b?t ??u di?n ra do ?nh h??ng c?a n?n kinh t? c?a Chile ch? y?u d?a vo nng nghi?p v khai thc m?. Cc doanh nhn giu c b?t ??u tm ki?m cc m hnh s?n xu?t kinh doanh t?i Php, v nh?ng gia ?nh giu c ?i du l?ch ? n??c ngoi, n?i h? khm ph cc lo?i Ruou vang v lu ?i s?n xu?t r??u vang Php.

pic-vineyard01-lg

Vui m?ng pht hi?n ra l h? c th? b?t ch??c m hnh ny, h? nh?p kh?u m?t cch c l?a ch?n cc g?c ghp t?t nh?t ??n Chile, ch? c?n m?t vi th?p k? tr??c khi r?p h?i r? nho bng n? l?n ? chu u, cc g?c nho ny tr? thnh m?t ngu?n gen qu . N c?ng cho php Carmenere c?ng nh? Merlot pht tri?n m?nh trong h?n m?t th? k?, th?m ch ngay c? khi g?n nh? tuy?t ch?ng t?i Php.

Thung-go-tapchihanghieu

Vo ??u nh?ng n?m 1980 c?a th? k? tr??c, nh lm r??u n?i ti?ng Ty Ban Nha, Miguel Torres ??n Chile v b?t ??u s?n xu?t cc lo?i r??u vang trong khu v?c Curic. V?i s? c m?t c?a ng, m?t k? nguyn m?i c?a n?n s?n xu?t r??u vang b?t ??u ? Chile. ng l ng??i ??u tin ??a ra gi?i thi?u cng ngh? ??y ngh? thu?t c?a cng nghi?p r??u vang nh? b?n inox v thng g? s?i Php, v thay ??i cc quy trnh s?n xu?t r??u c?a Chile.

showroom-ruou

T?m g??ng c?a Torres ? ???c cc nh s?n xu?t r??u vang Chile ti?p b??c, m sau ? ? d?n ??n s? gia t?ng di?n tch tr?ng m?i. V t? n?m 1990 tr? ?i, ? ??t m?t s? t?ng tr??ng ?n ??nh trong kinh doanh r??u vang ? n??c ngoi.
Ngy ny, cc nh nghin c? v cc nh s?n xu?t r??u ?ang lm vi?c ch?t ch? v?i nhau, nhn vo ??t v cc ngi sao ?? c ???c thnh qu? t?t nh?t c th?. B?ng cch ?, h? c?ng ? pht hi?n ra khu v?c pht tri?n hon ton m?i, xa cc khu v?c truy?n th?ng h?n.

lgi-la-campagne-pinot-noir-igp-pays-d-oc-france-10452024

Nho ?ang leo cao h?n v cao h?n trn nh?ng ng?n ni c?a dy ni Andes hay trn nh?ng dy ven bi?n, tm ki?m s? t??i mt cho nh?ng chai r??u vang c?a Php. Nh?ng vng xa xi h?n, ch?ng h?n nh? B?c Chile ho?c mi?n Nam, n?i m khng ai t??ng t??ng ???c l cy nho c th? pht tri?n, c?ng ? ???c khm ph, v cc nh s?n xu?t r??u vang ti?p t?c tm ki?m nh?ng n?i m s? cung c?p cc lo?i R??u Vang

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:13 ??
  Jacobs Creek ???c bi?t ??n v?i huong vi h?p d?n, la dong ruou vang Chardonnay, r??u vang c h??ng v? th?m ngon qu? xun ?o, r?t h?p d?n voi s? tinh khi?t c?a tri cy, sang tr?ng v tinh t?. Khi l?u gi? cc k t? lo?i gi?ng chnh l m?c tiu chnh, ln men ???c lm r v tim ch?ng n?m men r??u trung tnh.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
Dng r??u vang ??m ? mang h??ng v? t? x? s? Kangaro. Vang Bin 888 ? ???c ng??i Vi?t ch?p nh?n l dng r??u quen thu?c trong cc b?a ti?c gia ?nh v b?n b. V?i chai vang Bin 888 sang tr?ng b?n s? lm cho b?a ?n thm ph?n ngon mi?ng.
Giá 520.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u vang Bin 555 chnh th?c ???c nh phn ph?i c?a cng ty Chivas bn ra th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008 ??n nay, v ? ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng. B?n ?i b?t k? m?t nh hng sang tr?ng no c?ng c th? th??ng th?c 1 chai vang Bin 555. Hy cng khm ph h??ng v?
Giá 440.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
R??u vang khng nh?ng t?t cho s?c kh?e m cn l mn gia v? khng th? thi?u trong m?t b?a ?n ngon. R??u vang ?? n?i ti?ng nh?t Nam Phi.
Giá 240.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:12.5 ??
R??u Vang Bin 999 ??oc cung c?p b?i cng ty Chivas, th??ng hi?u r??u vang ? ?i su vo trong lng ng??i Vi?t.
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13.5 ??
Vang Chile l??i hay cn g?i v?i tn thn quen Vang m?t tr?i, ? ???c ng??i dn Vi?t ti?p nh?n v ?n cho t? n?m 2006. V?i h??ng nho ??c ch?ng dng Cabernet Savingon vang chile l??i s? l mn qu ngh?a ho?c mn khai v? ngon trong nh?ng b?a ti?c c?u b?n.
Giá 165.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:48 %
V?i thi?t k? chai ??c ?o ??p m?t, Grappa Platimum khng ch? l mn qu ngh?a ??p m cn l s?n ph?m cao c?p trong cc dng r??u vang, h??ng nho kh v qu? anh ?o mang ??n nh?ng ng?m r??u vang nhm nhi th?m l?ng trong vm mi?ng...
Giá 1.780.000 VNĐ
Dung Tích: 3 Lt
Nồng Độ:13 ??
Giá 295.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Quatro b??c vo th? tr??ng Vi?t t? n?m 2008, ? c nhi?u tr?i nghi?m trong kho?ng th?i gian t? ? ??n nay. V?i kh?o st c?a h?i ??ng r??u vang Vit Nam, Quatro mang h??ng v? ??m ch?t nho h??ng th?m mi sherry, ???c r?t nhi?u ng??i tiu dng ?a chu?ng.
Giá 395.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 %
WYNDHAM ESTATEBIN 222 CHARDONNAY BIN 222 Chardonnay l lo?i vang tr?ng lm t? gi?ng nho tr?ng Chardonnay. MU:R?m (la) xanh nh?t. H??NG:H??ng chanh & d?a chn ha quy?n v?i mi k?o b?, mi g? s?i ??m gia v?, t?o nn h??ng v? nhi?u t?ng pha quy?n. V?:Th?m ngon c?a cc lo?i qu? c h?t, v? chanh, ?o m??t m cn b?ng. TH?C ?N:Cc mn ?n nh?, th?t g & h?i s?n.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:14 ??
L s?n ph?m ???c bnh tr?n ??ng ??u trong l? h?i vang n?m 2012 t?i Chile. N?ng ?? cao cng ch?t men r??u nho b truy?n c?a vng Rapel Alicanto khng nh?ng ???c ng??i dn trn th? gi?i ?a dng m c?ng ?ang kh?ng ??nh v? th? c?a mnh t?i Vi?t Nam.
Giá 180.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:13 ??
Vang Chile v?i ??c ch?ng l ??a h??ng v? ??m ? c?a nho t??i ln men, tuy h??ng th?m khng b?ng cc dng vang c?a Php nh?ng s? ??m ? s? h?n h?n, v ng??i dng s? c nh?ng tr?i nghi?m th v? trong vm mi?ng v?i h??ng th?m ngo nh?t c?a nho t??i. Hy xem ng??i Chile c nh?ng tr?i nghi?m g khi ung Ochagavia nh.
Giá 155.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Cc ??n gi?n ?? ch?n 1 chai r??u vang Bordeaux c?a Php ngon : Grand Cru ? Grand Cru Classe ? Grand Cru Classe en 1855 ?
Giá 2.100.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:15 ??
?? th??ng th?c r??u vang F Negroamaro chng ta ??p l?nh ? nhi?t ?? 16-18 ?? ho?c rt ra bnh Decater ?? trong kho?ng 20 pht sau r?i th??ng th?c l ngon nh?t . Hy th??ng th?c r??u vang ?ng cch ?? t?t cho s?c kho? v t?n h??ng h??ng v? tuy?t v?i c?a nhn lo?i.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:5%
  Cc lo?i r??u vang t? vng Champagne ? ???c bi?t ??n tr??c khi th?i trung c?. Ng??i La M l ng??i ??u tin tr?ng v??n nho ? mi?n ?ng b?c n??c Php, khu v?c ???c canh tc t nh?t tr?i trong 5 th? k? ho?c c th? tr??c ?. Sau ?, nh th? thu?c s? h?u nh?ng v??n nho v nh s? s?n xu?t r??u vang ?? s? d?ng trong di tch Thnh Th?
Giá 120.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status