Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Lagavulin 16

Lagavulin 16

Giá: 1.800.000 VNĐ
Dung Tích: 40 ??
Xuất Sứ: Scotland
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.

R??u Lagavulin 16 n?m  

R??u Lagavulin 16 n?m l m?t trong s? cc s?n ph?m c?a nh my Lagavulin, nh my chuyn s?n xu?t r??u Single malt trn ??o Island c?a Scotland. ???c thnh l?p n?m 1816 trn ??o Island c?a Scotland , t?i ?y r??u Lagavulin ???c ra ??i v?i r?t nhi?u s?n ph?m , nh? l Lagavulin 8 , 12 , 16, 21 , 25 , 30, 37 n?m.. Tuy v?y m?t s? nhnh Lagavulin cao tu?i nh? 21 , 25, 30 , 37 n?m hi?n gi? r?t kh ki?m, v ch? cn trn th? tr??ng th? gi?i lo?i 8 n?m v 16 n?m. M?t s? ng??i nh?n ??nh r??u Lagavulin u?ng gi?ng r??u laphroaig c?ng n?m trong vng Island c?a Scotland, v nh?n ??nh ? , c?ng c c? s? !

? c 1 cu?c chi?n php l v? 2 lo?i r??u ny , v?i h??ng v? kh gi?ng nhau vo nh?ng n?m m?i thnh l?p. V  khi cu?c chi?n k?t thc ! Lagavulin ???c phn tch v?i mi v? khi c?a than bn khc h?n v?i v? khi c?a laphroaig.

Hm nay chng ti gi?i thi?u s?n ph?m Lagavulin 16 n?m , n?m ? phn khc t?m trung nh?ng l?i c ???c ch?t l??ng c?a dng Single malt t?t v gi thnh h?p l . R??u Lagavulin 16 n?m l lo?i r??u ??n ch?t ???c k?t h?p v?i v? khi c?a than bn vng Island, h??ng khi ??m c?a than bn ny gip r??u Lagavulin 16 n?m c ?i?m ??c bi?t khc h?n v?i nh?ng lo?i Single Malt khi khc v chnh nh? n c?ng ? ??a r??u Lagavulin 16 n?m ??n v?i nh?ng gi?i th??ng danh gi trong nh?ng n?m 2005 , 2008 t?i M? .

 

Nh my Lagavulin t? lu ? thu?c t?p ?on Diageo t?p ?on r??u l?n nh?t th? gi?i, nn chng ti r?t vinh d? ???c phn ph?i cc s?n ph?m ch?t l??ng c?a hng . Ngoi Johnnie Walker , Baileys , Sminoff c?a DIAGEO th r??u Lagavulin 16 n?m ?ang ???c s? ?ng h? nhi?t tnh c?a m?i ng??i trong nh?ng n?m g?n ?y.

Cng ty Thin Long chuyn cung c?p cc lo?i r??u dng Single Malt v cc lo?i r??u m?nh chnh hng. Hn h?nh gi?i thi?u r??u Lagavulin 16 n?m , 1 trong nh?ng s?n ph?m c?a lu ?i Lagavulin trn ??o Island Scotland.

Lagavulin-16

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.
Giá lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.
Giá 7.450.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status