Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Glenmorangie artein

Glenmorangie artein

Giá: Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.

Glenmorangie Artein   :

Whisky Monumental - Sinh ra c?a ?

NEW YORK, ngy 23 Thng 1 2012 / PRNewswire / - Glenmorangie l t? ho thng bo s? ra m?t c?a Glenmorangie Artein, pht hnh th? ba trong gi?i th??ng c?a n ginh chi?n th?ng lo?t b?n tin. 'Artein, Scots Gaelic cho ?, 15 h?p d?n Years Old Glenmorangie, thm tr??ng thnh trong thng r??u' Super Tuscan.

? lun lun l tr?ng tm c?a vi?c t?o ra c?a Glenmorangie Whisky Scotch Single Malt ??n. Glenmorangie c ngu?n n??c kh kh?n c?a ring ??c ?o c?a n - Xun Tarlogie - t? t? b? l?c thng qua cc l?p ? vi, b? sung khong ch?t phong ph m cu?i cng cung c?p cho Glenmorangie h??ng li?u tri cy ph?c t?p c?a n. ? c?ng ?ng m?t vai tr t??ng tr?ng cho Glenmorangie. N?m trn c? s? g?n ch?ng c?t Glenmorangie l Hilton Cadbol ?, th? k? th? 8 Pictish t?o tc, phong ph trong cc ch?m kh?c c? ??i ph?c t?p. Kho tng ny ? tr? thnh ngu?n c?m h?ng cho bi?u t??ng mang tnh bi?u t??ng Glenmorangie, Signet.

Ti?n s? Bill Lumsden, Tr??ng Ch?ng t?o Whisky Glenmorangie, n?i ti?ng ?i tin phong trong cch ti?p c?n sng t?o c?a r??u whisky tr??ng thnh thm trong cc thng r??u c?. ng t? lu ? c?m th?y m?t m?i quan h? m?nh m? v?i cc nh s?n xu?t sng t?o r??u vang 'Super Tuscan x?ng ?ng c? hnh ?? ph v? lm cho truy?n th?ng thnh l?p r??u vang. Tuscan ??i g? gh? ven bi?n, n?m trn m?t ??t ?, d??ng nh? khng th? x?y ra m?t khu v?c ?? thi?t l?p nh?ng v??n nho, nh?ng ? ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong h??ng v? c?a nh?ng lo?i r??u ??c bi?t. Nh?ng cy dy leo bu?c ?? r? su vo ??t ?? nui d??ng v nh? m?t k?t qu? nho chn v?i h??ng v? c??ng ?? cao c?a ??a hnh ??c ?o ny.

Ti?n s? Lumsden ki?n, "Wine l m?t trong nh?ng ni?m ?am m l?n c?a ti v ti b? thu ht b?i vai tr c?a m?t ??t ? ch?i trong h? s? h??ng v? c?a lo?i r??u vang n?i ti?ng Super Tuscan '. Ti ???c truy?n c?m h?ng ?? th? nghi?m v?i Glenmorangie thm tr??ng thnh trong nh?ng thng r??u vang v ???c vui m?ng v?i k?t qu?: whisky phong ph, xu?t s?c th?m - theo ?ng ngh?a ?en sinh ra ? "

Glenmorangie Artein b?t ??u tr??ng thnh ? M? tr?ng bourbon thng g? s?i c? tr??c khi chi tiu m?t th?i gian tr??ng thnh h?n trong cc thng r??u vang Tuscan siu. M?i, Glenmorangie Artein nh? l?i m?t b hoa ng?t ngo v n?ng c?a cc lo?i qu? m?ng chn ??, cy kim ngn hoa, b?c h t??i. Vm h?ng, m?t trong nh?ng c th? th??ng th?c nh n?ng m?t tr?i ngm tri cy n??ng nh? m?, ?o v m?n chn hi ha fluidly v?i g?i c?a b?c h v anh ?o trong s-c-la s?a. M?t whisky cc chi?u di l?n, ?ng chai t?i m?t s?c m?nh c?a r??u 46% kh?i l??ng, Glenmorangie Artein k?t thc v?i ghi ch cao zesty, n??c tri cy chanh v m?t pht tri?n m?nh c?a cappuccino kem.

Vi?c ra m?t chnh th?c c?a Artein s? ???c t? ch?c t?i Colicchio & Sons ? New York City vo ngy 15 Thng Hai n?m 2012. Ng??i n?i ti?ng ??u b?p v ng??i chi?n th?ng gi?i th??ng James Beard Tom Colicchio s? ???c tham d?. ng s? t?o ra m?t trnh ??n Glenmorangie c?m h?ng cho bu?i t?i ??c bi?t ny.

Glenmorangie Artein l s? b? sung m?i nh?t cho cc ph?m vi b?n lin t?c t? nhn, trong ? bao g?m whisky phin b?n h?n ch? l?a ch?n hi?m hoi v th v? t? "n?i cc c?a s? t m" c?a Ti?n s? Bill Lumsden. Pht hnh trn m?t c? s? hng n?m, ph?m vi ny bao g?m ?nh gi cao Sonnalta PX v Finealta. Brian Cox, Ph Ch? t?ch Glenmorangie ? M?, nh?n xt: "Nh?ng phin b?n t? nhn ?ang nhanh chng tr? thnh gi tr? ti?n s?u t?p. Chng ti ? hon ton ???c bn ra hai phin b?n m?i nh?t v d? ?on r?ng, Glenmorangie Artein 15 Tu?i s? bn ra th?m ch cn nhanh h?n k? t? khi cc thng Tuscan Siu b?n ny r?t hi?m t? nhn th?c s? "Artein c s?n ? M? t? 01 Thng Hai 2012.

Glenmorangie:
Glenmorangie ??n Malt Scotch Whisky c ngu?n g?c ? vng Cao nguyn Scotland, t?i Distillery Glenmorangie, n ???c ch?ng c?t trong t?nh whisky cao nh?t malt ? Scotland, chuyn nghi?p tr??ng thnh trong thng g? s?i t?t nh?t, v hon thi?n b?i ng??i ?n ng c?a Tain. Distillery ???c thnh l?p n?m 1843 v n?i ti?ng l ng??i tin phong trong l?nh v?c c?a mnh ?on k?t truy?n th?ng v?i s? ??i m?i ?? t?o ra 'whisky khng c?n thi?t c?ng ???c th?c hi?n.'

Gi?i thi?u v? Cng ty Glenmorangie

Cng ty l m?t trong nh?ng my ch?ng c?t n?i ti?ng nh?t v sng t?o c?a th??ng hi?u r??u whisky Scotch trn ton th? gi?i v l m?t ph?n c?a Mot Hennessy, r??u v phn chia linh h?n c?a Mot Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Tr? s? chnh ??t t?i Edinburgh, Scotland, cng ty s?n xu?t hai th??ng hi?u duy nh?t m?ch nha ??n Glenmorangie Highland Whisky Scotch Malt v Ardbeg Islay Single Malt Whisky.

Ph?m vi b?n tin Glenmorangie
B?n tin c?a Glenmorangie c?a l m?t gi?i th??ng ??c bi?t ph?m vi cung c?p cc c? h?i th??ng xuyn cho Whisky Glenmorangie t?o ??i chia s? cc m?u hi?m hoi, h?n ch? c?a experimentations c?a n phong ph v sng t?o ?? nh?ng ng??i snh r??u whisky v ng??i hm m?. Glenmorangie Artein ?nh d?u vi?c pht hnh th? ba trong ph?m vi ny, cc phin b?n tr??c Glenmorangie Sonnalta PX - ton thn whisky, thm tr??ng thnh trong thng Pedro Ximnez sherry v Finealta Glenmorangie - vui ch?i gi?i tr tinh t? c?a m?t cng th?c n?m 1900 t? cc kho l?u tr? Glenmorangie v?i cc ghi ch tinh t? c?a than bn.

Ch?u trch nhi?m u?ng
Cng ty Glenmorangie ?ng h? u?ng c trch nhi?m v cho th?y r?ng nh?ng ng??i u?ng th??ng th?c whisky, Glenmorangie trong ch?ng m?c v ph h?p v?i h??ng d?n hng ngy tiu th? r??u.

S? khm ph Glenmorangie c?a cc hoa h?u Vi?t

 

V??t qua hng ngn d?m tham gia vo chuy?n hnh trnh, cc hoa h?u cng nhi?p ?nh gia s? c nh?ng tr?i nghi?m xa hoa trn ??t n??c ???c m?nh danh l m?t trong nh?ng vng ??t xinh ??p v hi?n ??i b?c nh?t chu u. H? s? ???c tm hi?u v? l?ch s? x? s? s??ng m qua cc b?o tng, tham quan cc trung tm mua s?m n?i ti?ng t?i London v ??c bi?t tm v? qu h??ng c?a dng h??ng v? h?o h?ng b?c nh?t ?? khm ph s? hon h?o trong h??ng v? ??ng c?p th? gi?i.

 

T? 23/3 ??n 31/3, nh Glenmorangie nhi?p ?nh gia H?i ?ng v Tang Tang, Hoa h?u Mai Ph??ng Thy, V Hong Y?n, Thy Dung s? l nh?ng khch m?i ??c bi?t tham gia hnh trnh khm ph th? gi?i Glenmorangie.

Glenmorangie cng b? s? ra m?t c?a Glenmorangie Artein, l?n pht hnh th? ba trong b? s?u t?p Private Edition ?o?t nhi?u gi?i th??ng.

Ci tn Artein c ngu?n g?c t? ti?ng Gaelic c?, c ngh?a l ?, ? c?ng l cha kha t?o nn whisky m?ch nha ??n c?t Glenmorangie, cng v?i su?i Tarlogie, ngu?n n??c chuyn dng trong qu trnh ch?ng c?t Glenmorangie.

K?t n?i khc l Hilton c?a phi?n ? Cadboll, phi?n ? c? c ngh?a bi?u t??ng, tm th?y g?n nh my ch?ng c?t r??u Glenmorangie t?i Highland. Glenmorangie ??a nh?ng m tp ??c tr?ng c?a t?c ng??i Pict ??n di tch mang tnh bi?u t??ng ny tr? thnh bi?u t??ng c?a th??ng hi?u.

 

Nhi?p ?nh gia H?i ?ng s? l ng??i ti hi?n v? ??p hon m? c?a s? k?t tinh nh?ng tinh hoa chu u t?i n?i ?y b?ng nh?ng th??c hnh ??p, c tnh qua s? th? hi?n c?a Hoa h?u Mai Ph??ng Thy, V Hong Y?n, Thy Dung. Cng v?i The Oringinal ??y quy?n r?, Lasanta cu?n ht, kh?i d?y khm ph; Quinta Ruban n?i b?t v?i phong cch snh ?i?u; Nectar Dor g?i c?m trong t?ng h?i th? hay bu v?t 25 n?m hi?n thn c?a s? hon h?o, ?y l s?c mu truy?n th?ng v?n ha c?a r??u Glenmorangie.

H?n h?p pha tr?n Artein l s? k?t h?p c?a Glenmorangie 15 v 21 n?m tu?i, bao g?m 2/3 nguyn th? v 1/3 thm vo sau ny. Dng whisky ny b?t ??u tr??ng thnh trong cc thng g? s?i tr?ng c?a M? t?ng ch?a bourbon tr??c khi tr?i qua giai ?o?n tr??ng thnh ko di trong cc thng vang Super Tuscan.

Bnh lu?n v? ??ng c?p c?a dng vang Super Tuscan t? Tuscany, , n?m ngoi h? th?ng quy ??nh DOC/DOCG, Chuyn gia ch?ng c?t & sng t?o whisky nh Glenmorangie, Dr. Bill Lumsden cho bi?t: R??u vang l m?t trong nh?ng ni?m ?am m l?n c?a ti, v ti ??c bi?t b? cu?n ht b?i vai tr c?a ??t ? trong qu trnh canh tc nho y?u t? ?nh h??ng ??n h??ng v? c?a lo?i r??u vang n?i ti?ng Super Tuscan. Ti ???c truy?n c?m h?ng ?? th? nghi?m qu trnh tr??ng thnh ko di c?a Glenmorangie trong nh?ng thng ch?a vang ny, v ti th?c s? vui m?ng v?i k?t qu? dng whisky c h??ng v? xu?t s?c, phong ph sinh ra t? ?.

Cc ng?n ??i ven bi?n Tuscan, ??ng trn n?n ?, v?n ???c xem l khu v?c d??ng nh? khng th? v?i nh?ng v??n nho. Tuy nhin, nh?ng l?p ? ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong s? pht tri?n c?a dng vang h?o h?ng ny cy nho bu?c ph?i ?o su vo trong l?p ??t ?? tm ki?m ch?t dinh d??ng, qu trnh c?a s? pht tri?n m?t h??ng v? c?c k? m?nh m? trong nh?ng tri nho, Glenmorangie cho bi?t.

?ng chai ? n?ng ?? 46%ABV, Glenmorangie Artein s? c m?t trn ton c?u t? thng 1, v?i gi bn l? kho?ng 69,99.

Artein gia nh?p vo b? s?u t?p hi?n th?i Private Edition, v?n bao g?m Sonnalta PX v Finealta. B? s?n ph?m ny ch? bao g?m nh?ng phin b?n gi?i h?n v nh?ng dng whisky c?c k? hi?m c ???c l?a ch?n b?i Dr Lumsden.

R??u Glenmorangie ( b?t ngu?n t? ti?ng Gaelic gleann mr innse c ngh?a l "thung l?ng c?a nh?ng ??ng c? l?n" ) l m?t nh my ch?ng c?t r??u ? Tain, Ross-shire, Scotland chuyn s?n xu?t lo?i whisky m?ch nha ??n . Nh my ny thu?c s? h?u c?a Glenmorangie plc . S?n ph?m chnh l cc lo?i whisky m?ch nha ??n Glenmorangie , tuy nhin lo?i whisky m?ch nha ny c?ng ???c s? d?ng trong 2 s?n ph?m khc c?a cng ty , Bailie Nicol Jarvie v cc th??ng hi?u Highland Queen c?a dng whisky pha tr?n Scotland . Dng whisky m?ch nha ??n Glenmorangie c?ng ???c ?ng chai ? m?t s? x??ng ?ng chai ring l?, do v?y m n th??ng xuyn b? pha tr?n v?i m?t l??ng nh? whisky t? nh my ch?ng c?t Glen Moray, c?ng thu?c s? h?u c?a Glenmorangie plc.

glenmorangie-artein-beauty-shot

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.
Giá lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.
Giá 7.450.000 VNĐ
Dung Tích:40 ??
Nồng Độ:750 ml
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.
Giá 1.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status