Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Glenmorangie 12 years old

Glenmorangie 12 years old

Giá: lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.

 

R??u Glenmorangie 12 n?m tu?i Lasanta thm tr??ng thnh 750ml Ph?m vi thng Sherry

 

Glenmorangie Lasanta mang m?t dng v? thanh l?ch v ??y ch?t whisky, l r??u m?ch nha duy nh?t m ? ???c tr??ng thnh trong Sherry thng t?i thi?u l 10 n?m trong thng g? c? bourbon. K?t c?u m?m, ngon mi?ng c?a n ??y, v su s?c, h?p d?n c?a n, l?i ku g?i h??ng th?m ng?t ?? u?ng sang tr?ng tinh th?n nh?ng ng??i thch th? nghi?m, v c s? l?a ch?n t? tin, s? ?m p v ni?m ?am m truy?n c?m h?ng cho tm tr?ng c?a nhm. Khng l?nh, l?c v v?i m?t ABV 46%, ghi ch quan tr?ng h??ng v? c?a n l k?o b? c?ng, nho kh v qu? c ch. Aroma: Gi?ng nh? cc menu mn trng mi?ng ngon nh?t t??ng t??ng ???c, Lasanta nh?ng l?i ch? nh?o cc gic quan v?i nho kh s-c-la ???c b?o hi?m, t? ong v k?o b? c?ng caramel m?n. Ghi ch Citrus d?n ???ng cho ???ng b? chy, gin v m?m m?i tan ch?y kem brulee ???c thay th? b?i mi th?m c?a r??u rum v nho kh kem h??ng v?: ng?t, h??ng v? ??c tr?ng c?a sherry Ty Ban Nha v?i sultana, phn ?o?n mu cam, qu? c ch v k?o b? c?ng b? . K?t thc: Satisfyingly di v?i mu cam v qu? ph? gia v? s-c-la enrobed


R??u Glenmorangie b? sung phin b?n m?i vo b? s?u t?p Private Edition, v?i s? ra m?t c?a Artein

 

Glenmorangie cng b? s? ra m?t c?a Glenmorangie Artein, l?n pht hnh th? ba trong b? s?u t?p Private Edition ?o?t nhi?u gi?i th??ng.

Ci tn Artein c ngu?n g?c t? ti?ng Gaelic c?, c ngh?a l ?, ? c?ng l cha kha t?o nn whisky m?ch nha ??n c?t Glenmorangie, cng v?i su?i Tarlogie, ngu?n n??c chuyn dng trong qu trnh ch?ng c?t Glenmorangie.

K?t n?i khc l Hilton c?a phi?n ? Cadboll, phi?n ? c? c ngh?a bi?u t??ng, tm th?y g?n nh my ch?ng c?t r??u Glenmorangie t?i Highland. Glenmorangie ??a nh?ng m tp ??c tr?ng c?a t?c ng??i Pict ??n di tch mang tnh bi?u t??ng ny tr? thnh bi?u t??ng c?a th??ng hi?u.

H?n h?p pha tr?n Artein l s? k?t h?p c?a Glenmorangie 15 v 21 n?m tu?i, bao g?m 2/3 nguyn th? v 1/3 thm vo sau ny. Dng whisky ny b?t ??u tr??ng thnh trong cc thng g? s?i tr?ng c?a M? t?ng ch?a bourbon tr??c khi tr?i qua giai ?o?n tr??ng thnh ko di trong cc thng vang Super Tuscan.

Bnh lu?n v? ??ng c?p c?a dng vang Super Tuscan t? Tuscany, , n?m ngoi h? th?ng quy ??nh DOC/DOCG, Chuyn gia ch?ng c?t & sng t?o whisky nh Glenmorangie, Dr. Bill Lumsden cho bi?t: R??u vang l m?t trong nh?ng ni?m ?am m l?n c?a ti, v ti ??c bi?t b? cu?n ht b?i vai tr c?a ??t ? trong qu trnh canh tc nho y?u t? ?nh h??ng ??n h??ng v? c?a lo?i r??u vang n?i ti?ng Super Tuscan. Ti ???c truy?n c?m h?ng ?? th? nghi?m qu trnh tr??ng thnh ko di c?a Glenmorangie trong nh?ng thng ch?a vang ny, v ti th?c s? vui m?ng v?i k?t qu? dng whisky c h??ng v? xu?t s?c, phong ph sinh ra t? ?.

Cc ng?n ??i ven bi?n Tuscan, ??ng trn n?n ?, v?n ???c xem l khu v?c d??ng nh? khng th? v?i nh?ng v??n nho. Tuy nhin, nh?ng l?p ? ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong s? pht tri?n c?a dng vang h?o h?ng ny cy nho bu?c ph?i ?o su vo trong l?p ??t ?? tm ki?m ch?t dinh d??ng, qu trnh c?a s? pht tri?n m?t h??ng v? c?c k? m?nh m? trong nh?ng tri nho, Glenmorangie cho bi?t.

?ng chai ? n?ng ?? 46%ABV, Glenmorangie Artein s? c m?t trn ton c?u t? thng 1, v?i gi bn l? kho?ng 69,99.

Artein gia nh?p vo b? s?u t?p hi?n th?i Private Edition, v?n bao g?m Sonnalta PX v Finealta. B? s?n ph?m ny ch? bao g?m nh?ng phin b?n gi?i h?n v nh?ng dng whisky c?c k? hi?m c ???c l?a ch?n b?i Dr Lumsden.

 

Glenmorangie ( b?t ngu?n t? ti?ng Gaelic gleann mr innse c ngh?a l "thung l?ng c?a nh?ng ??ng c? l?n" ) l m?t nh my ch?ng c?t r??u ? Tain, Ross-shire, Scotland chuyn s?n xu?t lo?i whisky m?ch nha ??n . Nh my ny thu?c s? h?u c?a Glenmorangie plc . S?n ph?m chnh l cc lo?i whisky m?ch nha ??n Glenmorangie , tuy nhin lo?i whisky m?ch nha ny c?ng ???c s? d?ng trong 2 s?n ph?m khc c?a cng ty , Bailie Nicol Jarvie v cc th??ng hi?u Highland Queen c?a dng whisky pha tr?n Scotland . Dng whisky m?ch nha ??n Glenmorangie c?ng ???c ?ng chai ? m?t s? x??ng ?ng chai ring l?, do v?y m n th??ng xuyn b? pha tr?n v?i m?t l??ng nh? whisky t? nh my ch?ng c?t Glen Moray, c?ng thu?c s? h?u c?a Glenmorangie plc.

Hnh trnh khm ph th? gi?i Glenmorangie c?a cc hoa h?u

T? 23/3 ??n 31/3, nh Glenmorangie nhi?p ?nh gia H?i ?ng v Tang Tang, Hoa h?u Mai Ph??ng Thy, V Hong Y?n, Thy Dung s? l nh?ng khch m?i ??c bi?t tham gia hnh trnh khm ph th? gi?i Glenmorangie.

V??t qua hng ngn d?m tham gia vo chuy?n hnh trnh, cc hoa h?u cng nhi?p ?nh gia s? c nh?ng tr?i nghi?m xa hoa trn ??t n??c ???c m?nh danh l m?t trong nh?ng vng ??t xinh ??p v hi?n ??i b?c nh?t chu u. H? s? ???c tm hi?u v? l?ch s? x? s? s??ng m qua cc b?o tng, tham quan cc trung tm mua s?m n?i ti?ng t?i London v ??c bi?t tm v? qu h??ng c?a dng h??ng v? h?o h?ng b?c nh?t ?? khm ph s? hon h?o trong h??ng v? ??ng c?p th? gi?i.

Nhi?p ?nh gia H?i ?ng s? l ng??i ti hi?n v? ??p hon m? c?a s? k?t tinh nh?ng tinh hoa chu u t?i n?i ?y b?ng nh?ng th??c hnh ??p, c tnh qua s? th? hi?n c?a Hoa h?u Mai Ph??ng Thy, V Hong Y?n, Thy Dung. Cng v?i The Oringinal ??y quy?n r?, Lasanta cu?n ht, kh?i d?y khm ph; Quinta Ruban n?i b?t v?i phong cch snh ?i?u; Nectar Dor g?i c?m trong t?ng h?i th? hay bu v?t 25 n?m hi?n thn c?a s? hon h?o, ?y l s?c mu truy?n th?ng v?n ha c?a r??u Glenmorangie.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.
Giá 7.450.000 VNĐ
Dung Tích:40 ??
Nồng Độ:750 ml
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.
Giá 1.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status