Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Balvenie 12 years old

Balvenie 12 years old

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t

 

THE BALVENIE
Ch?ng c?t th? cng

The Balvenie l nh my ch?ng c?t whisky m?ch nha ??n c?t Speyside, ? Dufftown, Scotland, ???c xy d?ng vo n?m 1892, s? h?u b?i ch? s? h?u c?a Glenfiddich. H?n m?t n?a th? k? sau, hai nh my ch?ng c?t ny v?n thu?c s? h?u c?a cng m?t cng ty ? xy d?ng ln chng, William Grant & Sons.

Khi nh my ch?ng c?t ???c xy d?ng vo n?m 1892, ? ???c trang b? thm t?nh ??ng c? t? Lagavulin v Glen Albyn. ?i?u ny c v? h?i l? lng, do vi?c s? d?ng l?i cc t?nh ??ng ch?ng c?t c? t? cc nh my ch?ng c?t khc ? b? ph h?y ho?c trng tu l?i th?c s? khng ph? bi?n. Ngy nay, Balvenie c khng t h?n 8 t?nh ??ng ch?ng c?t (4 t?nh ch?a d?ch nha, v 4 t?nh ch?a r??u), hai trong s? ? ???c thm vo n?m 1965 v m?t ???c thm vo n?m 1971.

Vo ??u n?m 1892, cng vi?c chuy?n ??i dinh th? t? th? k? 18 ( Balvenie New House) thnh nh my ch?ng c?t ???c b?t ??u. Vi?c xy d?ng l?i m?t 15 thng ?? hon thnh, vo ngy 1 thng 5 n?m 1893, m? ch?ng c?t ??u tin ???c ti?n hnh t?i nh my ch?ng c?t Balvenie.

Vo n?m 2007, ??i s? th??ng hi?u ton c?u c?a Balvenie, David Mair ? gi?i thi?u m?t lo?t phim ti li?u tr?c tuy?n v? qu trnh lm r??u whisky m?ch nha ??n c?t, ch?p t?i nh my ch?ng c?t Balvenie.

                                                    balvenie
William Grant William Grant sinh ngy 19 thng 12 n?m 1939 t?i Dufftown. N?m ln 7, ng b?t ??u lm vi?c t?i m?t nng trang n?m ? th??ng ngu?n sng Deveron, ?? t?ng thm thu nh?p cho gia ?nh. Sau ?, ng h?c ngh? t? m?t th? ?ng giy v b?t ??u cng vi?c tr? t kim nhn vin bn hng, William sau ? ??m nh?n vai tr th? th? t?i nh my ch?ng c?t Mortlach vo n?m 1866. Ngay l?p t?c, ng b?t ??u tm hi?u & h?c v? ngh? thu?t ch?ng c?t whisky, ch? trong m?t kho?ng th?i gian ng?n, ng ???c b? nhi?m lm th? k v qu?n l.

Sau g?n 20 n?m h?c h?i v? ngh? thu?t ch?ng c?t r??u whisky, William Grant t? ch?c t?i nh my ch?ng c?t Mortlach v mua l?i ?i?n trang pha d??i lu ?i Balvenie. ng ln k? ho?ch cho nh my ch?ng c?t c?a ring mnh v b?t ??u ??t n?n mng vo ma thu n?m 1886.

William Grant sau ? ti?p t?c lm vi?c t?i cng ty cho ??n khi ng qua ??i vo n?m 1923, ? tu?i 83.

Ch?ng c?t th? cng

T? tr?ng la m?ch
The Balvenie l nh my ch?ng c?t whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring ny.

M?i n?m The Balvenie gieo tr?ng la m?ch trn 1000 m?u Anh trang tr?i Balvenie Mains, tuy nhin, ngy nay h? khng cn thu ho?ch th? cng n?a m s? d?ng my g?t ??p lin h?p. Ngoi ra, m?i cng ?o?n g?n nh? ???c gi? nguyn chnh xc nh? khi m?i b?t ??u.

Sn m?ch nha ring
The Balvenie l nh my ch?ng c?t duy nh?t cn gi? l?i sn m?ch nha truy?n th?ng t?i Highland, Scotlands, v h? tin r?ng khng m?t ph??ng php no khc c th? ?em ??n cng k?t qu?.

Sau khi la m?ch ???c ngm trong n??c su?i ??a ph??ng, h? d?i nh?ng h?t ? n?y m?m ny ln sn m?ch nha. La m?ch ???c lm ?m ln khi n b?t ??u n?y m?m v gi? nhi?t ??ng ??u. Trn sn m?ch nha, la m?ch ???c ??o 4 l?n/ ngy cho ??n khi s?n sng cho vo l s?y. T?i ?y, la m?ch ???c s?y kh b?ng nhi?t c?a than antraxit v m?t l??ng chnh xc than bn, ?? thm vo ?? ph?c h?p cho h??ng v? whisky.

Th? ?c ??ng

T?i Balvenie, lun c m?t th? ?c ??ng ring ?? b?o tr & ch? tc t?nh ??ng. M?t trong nh?ng ?i?u ?nh h??ng ??n h??ng v? c?a The Balvenie, hnh d?ng v kch th??c c?a cc t?nh ??ng l hai trong s? nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t. Balvenie lun t? ho r?ng khng ?u c nh?ng n?i ??ng chnh xc nh? c?a h?, v?i Balvienie Ball gip t?p trung & lm cho h??ng v? tinh khi?t, ng?t ngo.
Lun c th? ?c ??ng ring ??ng ngh?a v?i s? quan tr?ng c?a nh?ng th? th? cng ny trong vi?c duy tr tnh tr?ng t?t nh?t cho h? th?ng trong tnh tr?ng cao ?i?m.

N?u vi?c duy tr m?t t?nh ??ng l m?t cam k?t, th khng c g ?ng ni khi ra m?t m?t t?nh ??ng m?i. T?t c? c? l nh? vo cc th? ?c ??ng m x??ng ch?ng c?t khng ph?i lm vi?c ? th??ng xuyn. T?i Balvenie, m?i l?n m?t t?nh ??ng m?i ???c ??a vo s?n xu?t, ng??i ta lun c?t m?t nhnh cy bch x cho vo n?i ??ng ?? ?un si, qu trnh ny ???c g?i l sweetening the still Bao nhiu nhnh bch x, v trong bao lu? M?t l??ng v?a ?? & trong m?t kho?ng th?i gian ko di. Cc th? ?c ??ng cho bi?t khng th? l gi?i b?ng khoa h?c nh?ng n?u m?t ngy no ? , m?t ai ? s? lng qun, m??i hai hay nhi?u n?m h?n n?a, m?t dng r??u khc bi?t s? l?i xu?t hi?n t? thng.

X??ng ?ng thng ring
The Balvenie c m?t x??ng ?ng thng ring ?? gi? cho cc thng ch?a lun ? tnh tr?ng hon h?o. Nh?ng thng g? ny r?t quan tr?ng ??i v?i h??ng v? c?a Balvenie, nn h? ch? tin t??ng ??i ng? th? th? cng ring c?a nh my .
T?i Balvenie c 7 th? ?ng thng v?i trn 20 kinh nghi?m lm vi?c t?i ?y, cng nh?ng k? n?ng ???c truy?n l?i qua nhi?u th? h?, & nh?ng cng c? c?a h? c?ng c? x?a nh? chnh ngh? th? cng ny.

M?t s? thng g? s? tr?i qua h?n b?n th?p k? ? r??u tr??c khi x??ng ?ng thng nhn th?y chng m?t l?n n?a, ? giai ?o?n ny khng c qu nhi?u r?c r?i. M?t s? thng g? c?n ???c ??t, m?t kho?ng v?a ?? ?? n? cc th? g? cho whisky th?m qua nh?ng khng qu m?c ki?n g? b? ??t chy su. ? th?c s? l m?t k? n?ng ?i h?i kinh nghi?m, sau ? th? ?ng thng s? s?a l?i, g & ?ng l?i thng, ??a whisky vo thng ? & nim phong thng theo ngy, thng, n?m. Vi?c h?c ngh? ko di 4 n?m, nh?ng vi?c h?c h?i khng d?ng l?i ? ? : ph?i m?t r?t nhi?u n?m kinh nghi?m ?? c th? gi? ???c kn h?i & ch?ng th?m n??c m?i l?n ?ng l?i thng.

Chuyn gia v? m?ch nha

Chuyn gia v? m?ch nha t?i Balvenie l ng??i lm vi?c lu nh?t trong ngnh cng nghi?p ny. ng l ng??i quy?t
??nh thng no s? ???c ?ng chai (The Balvenie DoubleWood, ???c ?ng chai nh? dng Single Barrel 15 n?m tu?i (thng ??n)), thng no s? ???c ? thm hai th?p k? n?a, thng no s? ???c tr??ng thnh hon thi?n trong thng vang Oloroso sherry phong ph, thng no ???c ??a vo hon thi?n trong thng t?ng ch?a vang port (vang hung B? ?o Nha).

? l cng vi?c c?a Chuyn gia m?ch nha, David Stewart. B? dy kinh nghi?m tuy?t v?i c?a ng ??m b?o m?i s?n ph?m trong b? s?u t?p c?a Balvenie ??u l s? hi ha hon h?o tuy?t ??i gi?a thu?t gi? kim ph?c h?p c?a r??u, g? v th?i gianV?i t?t c? k? n?ng c?n thi?t ?? ??m b?o tnh nh?t qun c?a The Balvenie, Chuyn gia M?ch nha A.Stewart trng ??i t??ng lai c?ng nh? truy?n th?ng : ng lun l ng??i tin phong ??a ra nh?ng ph??ng th?c m?i, mang t?i s? k? di?u ?n d?u trong t?ng gi?t whisky tuy?t v?iSau 45 n?m lm vi?c, v?i David, ? l ngu?n s?ng th? hai.

Balvenie trong thin nin k? m?i

2001 The Balvenie Islay Cask ???c ra m?t. Dng whisky ny ???c ? trong thng bourbon 17 n?m tr??c khi ???c hon thi?n trong thng Islay (?i?u ny c ngh?a l r??u ???c ti?p t?c ? trong thng g? ? t?ng ch?a whisky m?ch nha Islay tr??c ?y), nn c th? g?i ?y l m?t dng whisky v?i finish whisky (cc dng whisky khc th??ng ???c ? trong thng t?ng ch?a vang nh? ex-sherry, sauternes, ex-port sau khi ? trong thng bourbon, Lasanta c?a Glenmorangie l dng m?ch nha v?i finish sherry).

2005 The Balvenie 14yo Rum Wood Finish ???c tung ra th? tr??ng; thm m?t dng whisky khc tr?i qua qu trnh tr??ng thnh kp, trong danh sch whisky v?i finish ??c ?o ???c ra m?t b?i Balvenie. V c th? ni dng Balvenie DoubleWood lun l finish ph? bi?n nh?t c?a nh s?n xu?t whisky ny.

2009 D??ng nh? l finish rum ngy cng ???c pht tri?n v ngy cng tr? nn ph? bi?n, sau khi ra m?t dng 14 n?m tu?i vo n?m 2005 v dng 17 n?m vo n?m 2008, Balvenie ti?p t?c ?ng chai hai phin b?n khc nhau c?a dng 14 n?m vo n?m 2009, m?t dng Cuban Selection cho th? tr??ng Php v dng Golden Cask cho th? tr??ng mi?n thu?.

2010 Dng m?ch nha ??n c?t 40 n?m tu?i ?ng chai chnh th?c c?a Balvenie ???c ra m?t, ?y c l? l dng whisky ?ng chai chnh th?c (OB) lu n?m nh?t t?ng ???c ra m?t c?a Balvenie.

?i nt v? Balvenie

1) Balvenie 50 n?m (t? n?m 1952) ra m?t vo n?m 2002, sau m?t n?a th? k? thng #191 ???c ?ng chai v?i s? l??ng 83 chai.

2) Balvenie c sn m?ch nha ring, nh?ng h? ch? c th? s?n xu?t m?t ph?n nh? (kho?ng 15%) trn t?ng s? m?ch nha la m?ch m Balvenie c?n cho qu trnh s?n xu?t.

3) Balvenie l m?t trong 12 nh my ch?ng c?t whisky ???c thnh l?p
trong giai ?o?n bng n? c?a whisky vo cu?i th? k? 19, cn t?n t?i ??n ngy hm nay. Cc nh my khc bao g?m Aberfeldy, Ardmore, Aultmore, Benriach, Benromach, Bruichladdich, Bunnahabhain, Craigellachie, Dalwwhinnie, Dufftown, Glendullan, Glenfiddich, Glen Moray, Glenrothes, Glentauchers, Knockandu, Knockdhu, Longmorn, Tamdhu v Tomatin.

?nh gi

Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?m
single barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.
Giá lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.
Giá 7.450.000 VNĐ
Dung Tích:40 ??
Nồng Độ:750 ml
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.
Giá 1.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status