Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Nh?t - Nikka Samurai

R??u Nh?t - Nikka Samurai

Giá: 1.450.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Nh?t b?n
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.

Nikka Samurai - R??u Nh?t B?n

G?n nh? l ng??i ??u tin d?i Nh?t B?n ?? ?i tm cch pha ch? t?o ra r??u Whisky, ng Taketsuru Masataka ? sang Scotland ci ni c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng. ? l vo n?m 1918 khi ? ng Taketsuru Masataka ???c cc ngh? nhn Scotland ch? b?o cho cch lm ra r??u whisky theo ph??ng php truy?n th?ng, r?i k? t? ? cu?c ??i c?a Taketsuru Masataka ? sang m?t b??c ngo?t m?i.

N?m 1920 Taketsuru Masataka tr? v? Nh?t B?n mang trong mnh ki?n th?c c?a nh?ng dng r??u whisky Scotland, l ng??i sng d? Taketsuru Masataka ? k?t h?p nh?ng h??ng v? s?n c t?i Nh?t B?n ?? t?o ra nh?ng lo?i r??u whisky c?a ring ng. ??n n?m 1934 ng ? thnh l?p nh my v s?n xu?t ra lo?i r??u mang tn Nikka Samurai, v t? ? Nikka Samurai c m?t trn th? tr??ng r??u Nh?t B?n v th?nh hnh cho ??n t?n ngy nay.

R??u Nikka Samurai mang trn mnh hnh hi l m?t v s? Samurai, ni?m t? ho c?a n??c Nh?t, n t??ng tr?ng cho tinh th?n v s? ??o m?t tinh th?n kin c??ng v?i s?c m?nh tuy?t ??i. Dng r??u ny khi ra th? tr??ng ? r?t ???c s? ?ng h? c?a ng??i dn Nh?t b?i khng ch? l dng whisky ring c?a Nh?t m n cn l bi?u t??ng c?a con ng??i Nh?t n?a. Nikka Samurai ???c lm t? hai lo?i la m?ch c?a Nh?t B?n v ???c ln men trong cc thng g? s?i, c h??ng v? cam v hoa qu? chn c?ng thm h??ng v? vani thoang tho?ng.

??n v?i Nikka Samurai ?? u?ng nh? ng??i Nh?t v kin ??nh nh? ng??i Nh?t. 

ruou-nikka-samurai

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.
Giá 280.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.
Giá 520.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status