Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Passport Scotch 1 Lt

Passport Scotch 1 Lt

Giá: 520.000 VNĐ
Dung Tích: 1000 ml
Xuất Sứ: Scotland
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.

 

Passport scotch 1 Lt

 

?y l dng s?n ph?m dnh cho xu?t kh?u c?a Scotch Land, chuyn ???c bn t?i cc c?a hng mi?n thu?. M?c d v?y, 1 chai Passport scotch whisky khng ph?i lc no b?n ?i du l?ch l c?ng c th? tm ???c, c?ng ph?i ty vo t?ng th?i ?i?m trong n?m.

Passport scotch chai 1 Lt ???c m?nh danh l nng tin xanh c?a x? s? m x??ng. V?i 1 ly Passport scotch  th ci l?nh khng cn ngh?a v?i nh?ng ng??i dn Scotch Land.

???c bi?t ??n l?n ??u tin vo n?m 1960 Passport scotch whisky tuy khng l s?n ph?m r??u ?nh ?m nh?ng t?t c? nh?ng khch hng ? t?ng th? lo?i r??u Scotland ny ??u mong mu?n m?i l?n ?i du l?ch ho?c tm ???c n trong nh?ng gian hng mi?n thu?.

C r?t nhi?u tn g?i cho Passport scotch whisky, l lo?i chai 1 Lt nn c nhi?u ng??i g?i n l ng?n ni xanh hay nng tin xanh   nh?ng v?i ring chng ti th Passport scotch whisky l ng?n l?a xanh , b?i ??n gi?n Passport scotch mang m?t h??ng khi nh? nhng d? ch?u khi?n ng??i u?ng c?m nh?n nh? ?ang c ng?n l?a xanh tr??c m?t v?y.

Ngoi v? khi nh? ra Passport scotch cn ?n m?t s? v? c?a vani v?i th?o qu?, khi?n m?i ly r??u sau khi u?ng b?n cn c th? c nh?ng tr?i nghi?m th v?.

Nay Passport scotch whisky khng cn l ?i?u xa v?i v?i ng??i du l?ch, trong n?i ??a m?t s? n??c th Passport scotch c?ng ? ???c nh?p kh?u vo ?? ph?c v? ng??i tiu dng trong ? c Vi?t Nam.

Cng ty Thin Long hi?n ?ang bn s?n ph?m r??u Passport scotch whisky chnh hng, b?n c th? qua 34 Nguy?n Siu-Hon Ki?m-H N?i s? h?u cho mnh 1 vi chai Passport scotch ?? th??ng th?c trong vi ngy ho?c vi tu?n d??i tr?i se l?nh c?a ma ?ng m khng lo b? d?ng th vui. B?n c?ng ??ng qun 1 ly Passport scotch vo bu?i t?i tr??c khi ?i ng? ?? c 1 gi?c ng? ngon cho m?t h? tim m?ch kh?e m?nh b?n nh.

ccbd8058ec8c0bab1d4759e6c66b0199

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.
Giá 280.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.
Giá 1.450.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status