Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
jim beam Whisky

jim beam Whisky

Giá: 280.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: M?
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.

 

Jim Beam lm chi?n d?ch t?i cc sn bay

 

Maxxium Travel Retail, cng v?i ch? s? h?u th??ng hi?u Beam Global Spirits , b?t tay kch ho?t chi?n d?ch ti?p th? t?i nhi?u sn bay hng ??u Chu u, bao g?m ch??ng trnh kh?i ??ng ko di m?t thng t?i sn bay Madrid Barajas, ?? nng cao hnh ?nh th??ng hi?u c?a dng r??u bourbon s? 1 th? gi?i ny, Jim Beam v danh m?c nhn hi?u c?a n.

Trong su?t thng 8, m?c tiu s? l ch??ng trnh tr?i nghi?m h??ng v? ( d?ng n?m m ) dnh cho khch hng du l?ch qua Terminal 4 Barajas, ?? gio d?c h? v? th??ng hi?u ??ng th?i ??y m?nh doanh s? bn hng. Gian hng Jim Beam Taste Challenge ???c thi?t k? ?? t?o ra tc ??ng t?i ?a ??ng th?i thu ht s? ch c?a du khch.

jim beam_in_madrid2

Ng??i tiu dng ???c h??ng d?n thng qua vi?c th? n?m nh?ng dng s?n ph?m hng ??u, Jim Beam White, v th??ng hi?u whiskey hng ??u khc c?a M?. Cc dng s?n ph?m ny s? gip khch hng xc ??nh ???c c?m gic v? h??ng v?, l?y ki?n c?a h? v l?y c?m h?ng ?? t?o ra ph?n tch c?c trong cc bu?i n?m th? , nh?m thc ??y th?o lu?n.

Khch hng tham gia c?ng nh?n ???c nh?ng mn qu nh? mang hnh ?nh nhn hi?u, khi mua hng sau khi dng th?, l c?p ly ?i km chai Jim Beam White 1L.

Gim ??c c?a Beam trong knh bn l? du l?ch Chu u, Trung ?ng v Chu Phi, Gareth Brown nh?n xt: L th??ng hi?u bourbon s? m?t th? gi?i, chng ti tm ki?m ?? xy d?ng d?a trn ton b? danh m?c Jim Beam, v thm vo cc lo?i ?? u?ng m?i bn ngoi M?.

Chng ti pht tri?n Jim Beam Taste Challenge ?? tc ??ng t?i khch hng m?c tiu, mang t?i cho h? m?t tr?i nghi?m c nhn v gio d?c h? v? h??ng v? & ch?t l??ng. Chng ti ? ??t ??n m?t con s? l?n ng??i tiu dng, m?c d sng t?o l m?t thch th?c to b?o cho th??ng hi?u, nh?ng l?i c?c k? hi?u qu? trong vi?c lm n?i b?t Jim Beam nh? m?t dng bourbon ???c ?a thch.

Gim ??c ?i?u hnh Maxxium Travel Retail, Glen Williams cho bi?t: T?i Madrid, m?c tiu l ??y m?nh th? nghi?m & kh? n?ng hi?n th? t?i ?i?m bn hng, v chng ti t? tin r?ng sng ki?n ny s? c hi?u qu? trong vi?c thc ??y doanh s? bn hng. Ho?t ??ng ny l m?t ph?n trong chi?n l??c c?a chng ti, s? ???c m? r?ng ??u t? trn ton th? tr??ng Chu u nh? Franfurt, Munich v London, h? tr? ho?t ??ng n?i b?t c?a th??ng hi?u trong knh bn l? du l?ch.

Theo k?t qu? m?i nh?t c?a IWSR, th??ng hi?u ny cng b? s? t?ng tr??ng m?nh m? t?i Chu u n?m ngoi. Doanh s? bn ra c?a Jim Beam t?ng +21% v Jim Beam Black t?ng +28% so v?i cng k? n?m ngoi, hi?u su?t n?i b?t c?a ton b? danh m?c whiskey M? trong knh bn l? du l?ch, t?ng +14% .

jim beam_in_madrid_1

Maxxium Travel Retail

Maxxium Travel Retail l cng ty lin doanh gi?a Beam Global Spirits & Wine Inc v The Edrington Group. Cng ty qu?n l nh?ng th??ng hi?u cao c?p t? danh m?c ??u t? c?a cng ty, cng v?i m?t s? th??ng hi?u c?a bn th? ba t?i ph?n l?n cc qu?c gia Chu u. Maxxium Travel Retail l m?t trong ba nh phn ph?i r??u m?nh hng ??u trong knh du l?ch bn l? t?i Chu u.

Gi?i thi?u Beam Global Spirits & Wine Inc

Beam Global Spirits & Wine Inc, cng ty kinh doanh r??u m?nh cao c?p l?n th? 4 trn th? gi?i, c danh m?c s?n ph?m n?m trong top 100 th??ng hi?u hng ??u, bao g?m nh?ng nhn hi?u qu?c t? hng ??u nh? Jim Beam, Courvoisier, Laphroaig, Makers Mark v Canadian Club, c?ng nh? cc th??ng hi?u khu v?c nh? Teachers, Harveys v Sourz.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.
Giá 1.450.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.
Giá 520.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status