Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Dewars White label

Dewars White label

Giá: 350.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.

 

 

Dewars White label

 

Label Scotch whisky pha tr?n Dewars white l m?t trong nh?ng whisky pha tr?n hng ??u trn th? gi?i. M?t khi b?n n?m Dewars, n c r?t nhi?u l do ?? xem t?i sao. Khng ch? l Dewars u?ng nh?, ng?t ngo d? dng, m l khng c thnh ph?n khi l?n c?a Scotch whisky , nh?ng n c?ng pha tr?n ??c bi?t t?t. T? m?t Scotch v n??c gi?i kht mu thanh l?ch v Cocktail Sand , Dewars linh ho?t, gi c? h?p d?n v gi?i thi?u vo th? gi?i c?a Scotch whisky pha tr?n.

M?i, Dewars White Label cung c?p m?t b hoa nh? nhng c?a qu? l chn, h??ng pho mt  ?m, g? s?i v ch? g?i nh? c?a khi. M?t lin l?c c?a Scotland heather khung d?t trong n?n, nh?ng t?ng th? ny l m?t b hoa c mi tri cy chn.

Thn v Palate

Dewars White Label tinh t? trn l??i. Khng c ngh?a l m?t con qui v?t mouthcoating c?a Scotch whisky, thay vo ?, Dewars White Label nh?y nhanh nh?n trn vm h?ng, cung c?p pinpricks nhanh chng c?a ???ng m?ch nha nh sng, l, vani Madagascar, m?t ong v th th?m c?a khi than bn.
K?t thc

K?t thc, Dewars White Label cung c?p m?t k?t thc t??ng ??i nhanh chng m ch? y?u l vani v m?t ong. M?t k?t thc lu h?n s? lm cho ny Scotch tr?n m?t t linh ho?t. V n l, k?t thc nhanh chng cung c?p ghi ch ch? ?? ng?t ?? ?p ?ng nh?ng ng??i u?ng nguyn ch?t ho?c trn ?, trong khi thi?u m?t k?t thc ko di, c ngh?a l n pha tr?n thnh lo?i cocktail ??c bi?t m khng nm s? cn b?ng c?a m?t th?c u?ng.

V n l, Dewars White Label l m?t trong nh?ng s?n ph?m t?t nh?t c?a Scotches bn t?t nh?t pha tr?n trn th? gi?i cho m?t l do kh ??n gi?n. N l kh t?t v c th? l m?t trong nh?ng lo?i whisky linh ho?t nh?t trong t? r??u c?a b?n. N?u b?n ?ang tm ki?m Scotch whisky ch? gi? trong t? r??u c?a b?n, Dewars s? l s? l?a ch?n hon h?o.

                                       Dewar s

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.
Giá 280.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.
Giá 1.450.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.
Giá 520.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status