Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Dewars Signature

Dewars Signature

Giá: 5.200.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars

 

 

Dewars Signature

 

L m?t ??c n hi?m hoi ?? th??ng th?c m?t lo?i whisky ??c bi?t, ??c ?o v tinh vi nh? Dewars Signature . Whisky siu sang tr?ng ny ???c d?a trn h?n 150 n?m kinh nghi?m pha tr?n. B m?t n?m trong vi?c k?t h?p s? khn ngoan c?a m?t Malt ??n Aberfeldy nhi?u tu?i , v?i s? phn bi?t v k? h?n thanh ton m?t cch c?n th?n l?a ch?n khc, ??c bi?t whisky m?ch nha duy nh?t. Qu trnh cu?i cng k?t hn mang l?i cho cc lo?i whisky v?i nhau ?? t?o ra m?t s? pha tr?n, m d?u, m??t, v?i ghi ch c?a tri cy phong ph v m?t ong ?en.

Thng tin v? Dewar Signature

M?t s? pha tr?n ?n b?n gi?i h?n, v m?i chai Dewar Signature ???c ?nh s? ring v ???c ?nh d?u v?i ch? k c?a ng??i sng l?p John Dewar, ??m b?o v? ch?t l??ng v ??c quy?n v?i h??ng v? duy nh?t. Trong nh?ng l?i c?a nh ph bnh r??u whisky n?i ti?ng, Jim Murray, Dewar Signature l "m?t s? b? sung xu?t s?c c?p cao nh?t c?a dng Scotch pha tr?n."

               dewar

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.
Giá 280.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.
Giá 1.450.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.
Giá 520.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status