Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Dewars 12 years old

Dewars 12 years old

Giá: 850.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
R??u Dewars m?i vo Vi?t Nam ???c 3 n?m, r??u Dewars khng n?i ti?ng b?i m?u m chai r??u hi?n ??i m b?i h??ng v? v ch?t l??ng r??u. V?i tiu chu?n c?a m?t whisky ??m ch?t c? ?i?n, r??u Dewars 12 n?m mang ??n nh?ng h??ng v? c?a hoi c? xa x?m.

 

Chi ti?t R??u Whisky Dewar's 12 Years

 

v?i h??ng v? ??c bi?t v n?ng nn ? mang ??n m?t th?c u?ng th?t tuy?t v?i, m?t s? l?a ch?n hon h?o ?? cho ?n m?t ngy m?i. Ngy nay, Whisky Dewar's tr? nn r?t ph? bi?n v c th? ???c tm th?y t?i h?n 200 qu?c gia trn th? gi?i.

Lo?i whisky ny lun ???c coi l m?t th?c u?ng mang hnh ?nh tiu bi?u cho r??u m?nh th? gi?i v tr? thnh m?t trong nh?ng lo?i r??u ???c ?a chu?ng trn th? gi?i trong nhi?u th?p k? qua.

Whisky Dewars v?n gi? v?ng ???c v? tr c?a mnh nh? l lo?i whisky bn ch?y nh?t th? gi?i v?i m?t k?t h?p m?nh m? c?a gia v?, m?ch nha v ng? c?c v?i ch?t l??ng th?m ngon tuy?t v?i.

??c ?i?m:

Mu: Vng h? phch.
Mi: H??ng th?m hon h?o v t??i mt v?i h??ng vani, khi v m?ch nha m?nh m?.
V?: m d?u v ng?t ngo v?i h??ng v? m?ch nha, cn b?ng v?i v? vani tho?ng h??ng gia v?. d? v? khoi kh?u v trn ??y trong s? bng n? th?t ??c bi?t v ?ng nh? c?a h??ng gia v? ?p m.

Cch th??ng th?c:

Lo?i whisky ny hon h?o ?? dng pha ch?, tuy?t v?i khi th??ng th?c v?i b?n b, dng trong nh?ng b?a ti?c n??ng ngoi tr?i, ho?c khi th? gin t?i nh. C th? pha v?i n??c s?a cho c?m gic t??i mt, v?i g?ng cho v? cay n?ng.

 

Dewar 12 ???c lm t? whisky ng? c?c v 12 n?m m?ch nha tu?i ch?t l??ng cao nh?t v l?a ch?n c?n th?n. M?i l? ???c ?nh s? ring. M?t whisky trao t?ng 17 l?n t? n?m 2000.

Huy ch??ng, San Francisco World Spirits C?nh tranh 2011

Color : Amber.
Mi: r??u h??ng m?nh m? v tri cy (g?i c?a m?n, nho kh - Smyrna), m?t ong v h?nh nhn, k?o b? c?ng v gia v?.
V?: h??ng v? ?m p, chn tri cy, s c la ?en v ghi ch g?.
K?t thc: Dewars 12 n?m pht tri?n trn cc lo?i gia v?.

                                           Dewar s

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng s?n s?n ph?m cao c?p c?a nhn hi?u r??u Dewars. Dewars 18 n?m v?i h??ng v? n?ng nn ng?t ngo mang t?i nh?ng tr?i nghi?m th v?. Th??ng th?c r??u Dewars 18 n?m ?? bi?t thm v? h??ng v? r??u c?a nh?ng dng whisky n?i ti?ng th? gi?i.
Giá 1.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dewars white label s? l?a tr?n sng su?t. B?n mu?n t? r??u c ?? cc dng r??u ngon, ty t?ng khch ??n ch?i b?n ?em nh?ng lo?i r??u ph h?p v?i t?ng s? thch tnh cch con ng??i. R??u Dewars white label mang ??n hoi c? xa x?m, v?i h??ng r??u ??m d n?ng nn, ?nh th?c nh?ng ch?c n?ng ? ng? qun.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Dewars Signature ? H N?i gi bn bun b?ng gi bn l?, b?n khng ch? mua ???c r??u Dewars Signature m nhi?u r??u whisky khc. Mua bn r??u Dewars
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Jim beam dng r??u Bourbon s? 1 th? gi?i. Lun c s? ?ng nh?ng ng??i yu thch r??u Jim Beam trn th? gi?i v ? ngay t?i Vi?t Nam, Jim Beam ? tr? nn d?n quen thu?c.
Giá 280.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá H?t Hng VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.520.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Giá 3.990.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i r??u ??c bi?t c?a Nh?t ny khng ch? c ch?t l??ng tuy?t h?o m cn mang ??m ch?t t? ho dn t?c Nh?t trong ?.
Giá 1.450.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Passport Scotch l lo?i chai 1 Lt mu xanh c h??ng v? khi nh? nhng v h??ng th?m vani tho?ng khi k?t thc. Th??ng th?c Passport Scotch ch? cn g ngon h?n khi ?i km v?i 1 cht socola ho?c du ty.
Giá 520.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status