Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Remy Martin Louis XIII Black Pearl

Remy Martin Louis XIII Black Pearl

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Php
M?t trong s? nh?ng s?n ph?m qu gi nh?t c?a dng h? Cognac n?i ti?ng nh?t th? gi?i, Remy Martin cho raRemy Martin Louis XIII Black Pearl m?t mu ?en ng?c trai ng nh ch?a ??ng lo?i r??u c? x?a c?a gia ?nh nh Remy

Remy Martin Louis XIII Black Pearl

??i v?i Remy Martin Louis XIII th nh?ng ng??i snh r??u ??u khng xa l? g, l m?t s?n ph?m v??t tr?i v? ??ng c?p c?ng nh? h??ng v?, mang trn mnh m?t tuy?t tc ngh? thu?t c?a nh?ng ngh? nhn ch? t?o th?y tinh. Nh?ng hm nay chng ti khng ni nhi?u v? Remy Martin Louis XIII m mu?n ni ??n m?t s?n ph?m c m?t khng hai trn th? gi?i nh?ng l?i ?ang c m?t t?i Vi?t Nam.

Ch? ???c s?n xu?t 1 l?n duy nh?t vo n?m 2006 v?i s? l??ng 768 chai trn ton th? gi?i v khng bao gi? s?n xu?t thm m?t l?n no n?a, ??n gi?n b?i v l??ng r??u nguyn ch?t lm ra lo?i r??u ny ch? c h?n. ???c tri?t xu?t t? thng g? t-n c m s? C100-29, ?y l m?t trong nh?ng thng r??u c? nh?t trong kho r??u g?n 300 n?m c?a dng h? nh Remy Martin.
VNG XIN GI?I THI?U V?I QU KHCH : Remy Martin Louis XIII Black Pearl

remy martin_LXIII_black_pearl_anniversary_edition_open

S?n ph?m Remy Martin Louis XIII Black Pearl ny ?ng nh? tn g?i c?a n khi trn mnh ph? m?t l?p nh b?c mu ?en ng gi?ng nh? ng?c trai ?en qu gi.

RemyMartinLouisXIIIBlackPearl-01-thumb-620x329-94189

Khi xu?t hi?n l?n ??u tin t?i M? vo n?m 2006 th Remy Martin Louis XIII Black Pearl ? t?o nn m?t c?n s?t trong gi?i th??ng l?u M? th?i ?. Khi ??n tai ng??i Nh?t th cng ty ASAHI c?a Nh?t ? ??t s? l??ng 300 chai v?i gi xu?t x??ng nh?ng s? l??ng giao m nh Remy Martin c th? ??a cho ng??i Nh?t lc ? ch? l 120 chai. V t? ? s? l??ng nh?ng chai cn l?i r?i rc ?i kh?p th? gi?i v n?m trong tay nh?ng nh s?u t?p v nh?ng nh ti phi?n, khng bi?t c bao nhiu chai ? ???c s? d?ng v bao nhiu chai cn ???c l?u gi? ??n by gi?, m?c d v?y chng ti ch?c ch?n v?i qu khch m?t ?i?u r?ng c 1 chai duy nh?t ?ang c m?t t?i Vi?t Nam.

BlackPearl-175-LR-640x430

Khi c?n s?t v? Remy Martin Louis XIII Black Pearl qu l?n t?i th? tr??ng Chu M? v Chu u, nh Remy Martin ?? chc m?ng thnh cng c?a s?n ph?m tuy?t v?i ny ? cho thm ra 358 chai Remy Martin Louis XIII Black Pearl phin b?n 1,5 Lt chai to ?? u?ng chc m?ng v v?a ?? qu?ng b ra ton th? gi?i, nh?ng thng g? t-n cng lo?i v?i lo?i ? s?n xu?t Remy Martin Louis XIII Black Pearl tr??c ? c?ng ???c m?, nh?ng s? l??ng ny h?t qu nhanh sau ?, d gi c?a lo?i chai to ny khng h? bnh dn cht no. C 550 ?i?m t?i cc khch s?n v Club h?ng sang trn th? gi?i c bn lo?i r??u ny nh?ng ch? theo t?ng ly, gi m?i ly 60 ml bn l? vo kho?ng 3,000 USD.

The Dorchester_-_Louis_XIII_Rare_Cask_1_-_Copy

L nh phn ph?i c?a Remy Martin t?i Vi?t Nam, chng ti hn h?nh c ???c ni?m vui khi s? h?u m?t s?n ph?m Remy Martin Louis XIII Black Pearl qu gi, m?t chai duy nh?t v l m?t vinh h?nh duy nh?t cho nh?ng qu khch c nhu c?u v? lo?i r??u qu gi tinh hoa c?a Remy Martin ny.

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.
Giá 920.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
  Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 3.580.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Rmy Martin ngy hm nay Ngy nay, s? k?t h?p c?a Rmy Martin v?i Cointreau trong n?m 1990 ch? c th? ???c coi nh? l m?t pht tri?n quan tr?ng trong Develpment c?a cng ty qu?c t? ca ng?i
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tin t?c, S?n ph?m, giai tho?i v Nhn Trong n?m 2010, Rmy Martin gi?i thi?u tinh th?n r rng c?a n, Rmy Martin V, c th? ???c mua t?i c?a hng v cc c?a hng l?a ch?n. Thay v lo ha trong thng g? s?i, eau-de-vie ?i thng qua m?t qu trnh l?c n??c ? l?nh. N c g?i c?a qu? l v b?c h t??i v trong th?c t? c v? gi?ng nh? vodka h?n cognac.
Giá 54.500.000 VNĐ
Dung Tích:3 Lit
Nồng Độ:40 ??
    Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.
Giá 4.700.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
    Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 13.800.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
M?t s?n ph?m khng ph?i lc no c?ng c t?i th? tr??ng Vi?t nam. V?i s? l??ng c h?n c?ng thm s? tuy?t v?i trong h??ng v? c?a Remy Martin Extra cng lm s?n ph?m ny thm li cu?n nh?ng ng??i yu r??u. Gi s?n ph?m kh m?m so v?i ??ng c?p v?n c c?a n.
Giá 4.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status