Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Macallan Oscuro H?p G?

Macallan Oscuro H?p G?

Giá: 18.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Phin b?n ??c bi?t ???c lm ?i km v?i H?p G? cao c?p v ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra trn ton th? gi?i. 

 

Macllan Oscuro H?p G? 

 

Macallan Oscuro h?p da ? ???c chng ti gi?i thi?u h?n 3 n?m nay v c?ng ? c nh?ng v? khch thn quen thch dng s?n ph?m cao c?p trong collection 1824 ny nh?ng ?y l?i l r??u Macallan Oscuro nh?ng mang m?t dng v? hon ton khc.

Khi cc dng r??u Macallan thng th??ng m c? b?n l nh?ng dng Macallan c s? nh? Macallan 12 n?m, 15 n?m hay Macallan 25 n?m v 30 n?m th ? qu quen v?i ng??i tiu dng snh nh?ng ?y l m?t phin b?n hon ton khc. Thu?c trong dng Collection 1824 Macallan Oscuro tuy khng m?i v? tn g?i nh?ng l?i hon ton m?i v? ngo?i hnh.

N?m 2010, dng chai c? ?i?n v ton thn chai mang m?t mu n??c ??m trong ? ch?a ??ng m?t ch?t r??u nh macallan lu n?m. Nh?ng g chng ta th?y ? Macallan oscuro h?p g? ??c bi?t khi?n ng??i dng b? thu ht ngay t? lc ??u ? l h?p g? ?i km v?i n. M?t lo?i h?p g? m? n?p sang hai bn sang tr?ng v chai r??u macallan Oscuro ??i m?i n?m ? gi?a, ch? c?n nhn qua c?ng c th? nh?n bi?t ???c ngay r?ng ?y l m?t s?n ph?m ??ng c?p.

TheMacallan-Reflexion-decanter

 

Macallan Oscuro ???c ra m?t l?n ??u vo n?m 2010 nng b? s?u t?p 1824 c?a Macallan ln m?t t?m cao m?i. T?i th?i ?i?m ? ch?a c ???c Macallan 1824 Limted Release nn macallan oscuro t?i th?i ?i?m ? l s?n ph?m cao c?p nh?t trong b? collection ny .

N?u b?n ???c th??ng th?c h??ng v? c?a Macallan Oscuro th ti kh?ng ??nh b?n l ng??i r?t may m?n. Khng ph?i lc no c?ng c s?n Macallan Oscuro cho b?n khi m th? tr??ng ?i Loan r?t ?a chu?ng lo?i s?n ph?m ny. S? l??ng Macallan Oscuro khng ?? ?? ?p ?ng cho th? tr??ng Singapor v ?i loan, khng ph?i hng Macallan khng s?n xu?t thm m b?i s? l??ng ?? ? macallan oscuro c h?n nn hng ph?i phn ph?i ??u hng n?m v cng ty Macallan ra bao nhiu Oscuro th th? tr??ng ?i Loan ht h?t b?y nhiu, ?ng l ?ng nh? ng??i Trung Qu?c, chng ti v?n nh? v?i nhau nh? v?y. Nh?ng d v?y, c?ng c nh?ng chai Macallan Oscuro ??u tin c?ng v? ???c ??n Vi?t Nam ?? ??n tay ng??i tiu dng.

Phin b?n Oscuro hm nay chng ti gi?i thi?u r?t ??c bi?t v ?y l s?n ph?m dng ?? qu?ng b th??ng hi?u ch? tr?ng by h?n ch? ? cc sn bay qu?c t? nh? ? Singapor v ?i loan, ? chnh l Macallan Oscuro phin b?n ??c bi?t 2014 H?p G?.

Ch? s?n xu?t c 1200 chai trn ton th? gi?i, ?y l phin b?n hi?m c v?i thi?t k? sang tr?ng ??ng c?p ch? dng ?? qu?ng b th??ng hi?u c?a Macallan. L ??i tc lu n?m v?i Macallan chng ti c?ng c ???c vinh d? ?? c ???c s?n ph?m ny t?i v?i duy nh?t 2 chai t?i Vi?t Nam

M?i cc b?n xem s?n ph?m Macallan Oscuro ??i m?i H?p g? thu?c collection1824 :

490902733 1280x720

Cc b?n c th? chim ng??ng v? ??p c?a n t?i Show Room c?a chng ti t?i 34 Nguy?n Siu Hon Ki?m  - H N?i.

Ho?c b?n c?ng c th? mua ?? th??ng th?c v may m?n s? lun k? bn b?n.

489621434 1280x720

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 12 n?m
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c bn v?i gi kh cao ? cc c?a hng mi?n thu? nh?ng gi xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l Macallan xanh khi ?ang c ??t ch??ng trnh gi?m gi. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n chnh xc cho b?n trong cc b?a ti?c ho?c l mn qu khi ?i xa v? .
Giá 1.850.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 15 n?m
Giá 2.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng thnh trong thng sherry m n n?i ti?ng.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 18 n?m
Giá 4.900.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Macallan 1851 l lo?i r??u n?i ti?ng c?a dng Macallan. S?n ph?m ny ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v h??ng th?m v mi v? ??c tr?ng c?a n
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i ny ???c tr??ng thnh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i thng tn-n khc nhau trong vng t nh?t 21 n?m
Giá 21.800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c hng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam khng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ? am hi?u v thch dng r??u ny th ? th?t l tin ?ng bu?n. Nn s?n ph?m macallan 25 khng ph?i c? mu?n l b?n c th? mua ???c ngoi Shop.
Giá 46.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i ny ???c tr??ng thnh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i thng tn-n khc nhau trong vng t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá 125.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a dng 1824, Macallan oscuro mang dng v? l?ch thi?p h?n bao cc s?n ph?m cng trang l?a. Mang s? sang tr?ng cng h??ng v? n?ng nn th?m mt Macallan oscuro s?n ph?m khng ph?i ai c?ng c th? th??ng th?c m?i lc m?i n?i.
Giá 18.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng 400 chai trn Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?ng gi khng b?i s? l??ng t c m l thnh ph?n t?o nn lo?i r??u ny. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu nh?ng n?m 1950 ch? c dung l??ng cho 400 chai trn ton th? gi?i.
Giá 550.000.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai trn ton th? gi?i ,  ? khng bi?t bao nhiu chai ? ???c s? d?ng v nay ch? cn l?i m?t s? t trong ? ???c ??t chn ??n Vit Nam .  Cng ty Thin Long l m?t nh m r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l cao c?p nh?t th? gi?i c?a dng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c m?t t?i Vi?t Nam.
Giá 660.000.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t bn t?i cc sn bay trn th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t tnh v s? ?am m c?a nh?ng ng??i snh r??u. Macalan 1824 Collection Release v?i gi thnh h?p l trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a dng Macallan
Giá 78.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L 1 ng??i may m?n khi b?n c ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy khng ph?i 1 s?n ph?m qu cao c?p v qu hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? cng h??ng v? khc bi?t trong h? nh Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? thnh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá 3.850.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l 1 n?m ?ng nh? v?i Macallan, v ? l n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! Dng v? ki?m di?m sang tr?ng cng ch?t r??u l tinh hoa c?a nh?ng ngh? nhn pha ch? r??u trong nh Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l mn qu , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá 2.200.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o nn s? khc bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c m?t gi h?p l so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. Hy cng khm ph v th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh 
Giá 2.550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng thnh trong thng g? s?i sherry c?a Ty Ban Nha, v?i s?c mu t? nhin v h??ng v? nguyn ch?t khng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l m?t ng??i m?nh m? th Macallan Sienna s? khng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n.
Giá 2.950.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v nh vng h? phch t? nhin. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? yu m?n c?a t?t c? m?i ng??i yu r??u trn th? gi?i .
Giá 7.000.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
Dung tch : 700 ml Xu?t x? scotland uk H??ng v? tri cy ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá 2.200.000 VNĐ
Dung Tích:1 Lt
Nồng Độ:40%
Tn s?n ph?m: The Macallan Quest dung tch : 1 lt Mu s?c: Vng h? phch Quy cch : 12 chai / thng H?p : mu xanh l . Mi : h??ng g? s?i , tri cy chua V? : tri cy kh , to , g?ng, qu? , cc lo?i tri cy kh t?o ra d? v? ko di .
Giá 1.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status