Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Macalan 60 n?m

Macalan 60 n?m

Giá: 660.000.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai trn ton th? gi?i ,  ? khng bi?t bao nhiu chai ? ???c s? d?ng v nay ch? cn l?i m?t s? t trong ? ???c ??t chn ??n Vit Nam .  Cng ty Thin Long l m?t nh m r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l cao c?p nh?t th? gi?i c?a dng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c m?t t?i Vi?t Nam.

 

Macallan 60 n?m 

 

Khi b?n ?i ??n Costco, b?n ngh? v? vi?c mua nh?ng th? nh? ng? c?c v?i s? l??ng l?n, s?a, ho?c nh?ng thng l?n b? ??u ph?ng.
Nh?ng trong m?t Arizona Costco, b?n l?i c th? mua m?t chai $ 30,000 c?a Macallan 60 n?m Old dng Single Malt trong khi th? gi?i cn hi?m.
Theo MyFoxPhoenix.com , ch? c 400 chai hi?m c scotch whisky nin ? ???c bn trn ton th? gi?i , v ch? c 72 chai bn ? M? , v ? ?y h? c m?t ci nhn su h?n v? cc chai v chi ti?t h?n .

 macallan-in-lalique-curiously-small-stills-5

Nh my ch?ng c?t Macallan Scotch whisky b?t ??u ho?t ??ng k? t? n?m 1824, c l?ch s? s?n xu?t dng r??u n?i ti?ng ny g?n 200 n?m. Trong n?m 2011, cng ty pht hnh Macallan 60 n?m Malt ??n Old, phin b?n m?i nh?t c?a Lalique Su s?n ph?m tr? c?t c?a cng ty, nhn k? ni?m cc d?p khc nhau c?a qu trnh lm cho Macallan.

     hqdefault

Pha sau chai pha l c?a Php ??c ?o Lalique, ???c thi?t k? cc nm ??ng xung quanh chai v cc nt ?inh tn gi?ng nh? tnh n?ng trn chai.

macallan-02


Chai th??ng ???c bn v?i gi kho?ng 30.000 USD nh?ng khng ph?i lc no c?ng c ???c s?n ph?m ny trn th? tr??ng v s? l??ng gi?i h?n c?a n. Ty vo vng mi?n v s? l??ng cn st l?i trn th? gi?i, Macallan 60 Yo c gi khc nhau. Hi?n t?i v? ??n Vi?t Nam qua tay nh?ng ng??i yu dng r??u Macallan, Macallan 60 n?m ???c bn v?i gi 650.000.000 t??ng ???ng 32.500 USD t?i VI?t Nam. V cng ty Thin Long l cng ty duy nh?t t?i Vi?t Nam c v bn s?n ph?m cao c?p th? gi?i ny.

                20120526070209-Unknown resized_650x366_1

Tnh ra m?i m?t ly r??u s? c gi kho?ng 1.200 USD, gi m khng ph?i ai c?ng dm th??ng th?c.

 


Macallan 60 yo 'Lalique' (53,2%, OB 2011, Lalique decanter, 400 BTL.)

M?i: M?t cht ng?c nhin c?a ti ? l th?y tuy?t v?i. Lo?i whisky ny r?t d? gy nghi?n v?i mi h??ng tuy?t v?i ??n v?y.

N c m?t ch?t l??ng tuy?t v?i v thanh tao b?t ??u ch? y?u t? cc y?u t? th?o d??c ( b?ch ?n, cy h??ng th?o, cy thng cy m?t ong, rau mi ty) v g? s?i sp qu. Qu?. Tri cy kh c? ?i?n t? sherry, nh?ng n c m?t cht v? tri cy r?t quy?n r?, ch? y?u l cam, m? v ??i hong. Th?m ch qut v d?a. Khi r?t nh? nh?ng khng nhi?u nh? chng ti d? ki?n ??s? c s?n ph?m ch?ng c?t t? ??m?t n?m 1950.

                      Macallan-single-malt-whisky-60yrs-2

Mi?ng: ???c g?i l trn v?, B?t ??u l th?o d??c, sau ? l v? tri cy kh v k?o b? c?ng. Cam. M?n chua.

Sau ? l c ph v nuttiness (b? ??u ph?ng?). Ch?t di?p l?c. M?t v? chua nh? c?a thu?c lo. Qu? c ch. Cc tannin c m?t m h? ki?m sot t?t cho tu?i. M?t peatiness nh sng trong n?n? K?t thc: khng, tr?n ghi ch tri cy phai r?t di nh?ng khng qu kh v?i b?c h v nh?a.

                            image 338227-the-macallan-in-lalique-curiously-small-stills-macallan-655x385

?ng ti?c l ti ? khng c m?t m?u ?? l?n ?? n?m b?t t?t c? cc l?p v lm sng t? s? ph?c t?p c?a n. M?t khc n ? ?? l?n ?? bi?t r?ng ?y l whisky tuy?t v?i: ? l v? nhi?u h?n ch? l m?t chai r?t ??p v m?t cu chuy?n ti?p th?. N r?t c? nh?ng c?ng ng?c nhin b?i s? th?m. Kho?ng 33.000.

                       de4d88c451092be6a3456486099af4ee

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 12 n?m
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c bn v?i gi kh cao ? cc c?a hng mi?n thu? nh?ng gi xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l Macallan xanh khi ?ang c ??t ch??ng trnh gi?m gi. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n chnh xc cho b?n trong cc b?a ti?c ho?c l mn qu khi ?i xa v? .
Giá 1.850.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 15 n?m
Giá 2.700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng thnh trong thng sherry m n n?i ti?ng.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng thnh trong cc thng tn-n? g? s?i Ty Ban Nha trong th?i gian t nh?t l 18 n?m
Giá 4.900.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Macallan 1851 l lo?i r??u n?i ti?ng c?a dng Macallan. S?n ph?m ny ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v h??ng th?m v mi v? ??c tr?ng c?a n
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i ny ???c tr??ng thnh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i thng tn-n khc nhau trong vng t nh?t 21 n?m
Giá 21.800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c hng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam khng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ? am hi?u v thch dng r??u ny th ? th?t l tin ?ng bu?n. Nn s?n ph?m macallan 25 khng ph?i c? mu?n l b?n c th? mua ???c ngoi Shop.
Giá 46.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i ny ???c tr??ng thnh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i thng tn-n khc nhau trong vng t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá 125.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a dng 1824, Macallan oscuro mang dng v? l?ch thi?p h?n bao cc s?n ph?m cng trang l?a. Mang s? sang tr?ng cng h??ng v? n?ng nn th?m mt Macallan oscuro s?n ph?m khng ph?i ai c?ng c th? th??ng th?c m?i lc m?i n?i.
Giá 18.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng 400 chai trn Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?ng gi khng b?i s? l??ng t c m l thnh ph?n t?o nn lo?i r??u ny. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu nh?ng n?m 1950 ch? c dung l??ng cho 400 chai trn ton th? gi?i.
Giá 550.000.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phin b?n ??c bi?t ???c lm ?i km v?i H?p G? cao c?p v ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra trn ton th? gi?i. 
Giá 18.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t bn t?i cc sn bay trn th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t tnh v s? ?am m c?a nh?ng ng??i snh r??u. Macalan 1824 Collection Release v?i gi thnh h?p l trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a dng Macallan
Giá 78.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L 1 ng??i may m?n khi b?n c ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy khng ph?i 1 s?n ph?m qu cao c?p v qu hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? cng h??ng v? khc bi?t trong h? nh Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? thnh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá 3.850.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l 1 n?m ?ng nh? v?i Macallan, v ? l n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! Dng v? ki?m di?m sang tr?ng cng ch?t r??u l tinh hoa c?a nh?ng ngh? nhn pha ch? r??u trong nh Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l mn qu , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá 2.200.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o nn s? khc bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c m?t gi h?p l so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. Hy cng khm ph v th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh 
Giá 2.550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng thnh trong thng g? s?i sherry c?a Ty Ban Nha, v?i s?c mu t? nhin v h??ng v? nguyn ch?t khng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l m?t ng??i m?nh m? th Macallan Sienna s? khng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n.
Giá 2.950.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v nh vng h? phch t? nhin. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? yu m?n c?a t?t c? m?i ng??i yu r??u trn th? gi?i .
Giá 7.000.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
Dung tch : 700 ml Xu?t x? scotland uk H??ng v? tri cy ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá 2.200.000 VNĐ
Dung Tích:1 Lt
Nồng Độ:40%
Tn s?n ph?m: The Macallan Quest dung tch : 1 lt Mu s?c: Vng h? phch Quy cch : 12 chai / thng H?p : mu xanh l . Mi : h??ng g? s?i , tri cy chua V? : tri cy kh , to , g?ng, qu? , cc lo?i tri cy kh t?o ra d? v? ko di .
Giá 1.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status