Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Tequila

Tequila

Giá: 350.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Mexico
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !

Tequila

C?ng nh? khi ni ??n Vodka chng ta s? ngh? ??n ngay n??c Nga. Mexico c?ng v?y ng??i ta s? ngh? ngay ??n Tequila - m?t lo?i r??u n?i ti?ng ? cc cao nguyn kh c?n c?a mi?n trung ??t n??c ny.?
Lo?i r??u ny ???c ln men v ch?ng c?t t? nh?a cy tha (hay cy Maguey ), ?y l m?t lo?i cy b?n ??a m?ng n??c. Th??ng th r??u Tequila c ?? c?n t? 38 - 40%, song c bi?t c lo?i c ?? c?n ln t?i 43 - 46%. R??u Tequila ???c ch?ng c?t l?n ??u tin vo nh?ng n?m 1500 ??n n?m 1600 ? bang Jalisco, th? ph? l Guadalajara . Tn g?i c?a lo?i r??u ny nguyn l tn g?i c?a ??a ph??ng ch? y?u s?n xu?t ra n - vng Tequila, bang Jalisco trn cao nguyn pha Ty c?a Mexico, n?i cy tha pht tri?n m?nh nh?t. Ngy nay, lo?i r??u ny ???c ch?ng c?t t?i ti?u bang Jalisco xung quanh th? tr?n Tequila.

timian-margarita1

R??u Tequila ???c lm t? tri cy tha (cy Maguey), ???c thu ho?ch b?ng tay v ch?n l?c l?i. M?t cy tha tr??ng thnh c l di 5-8 feet (m?i feet l m?t b??c chn), ???ng knh 7-12 feet . Tu?i th? c?a chng t? 8 ??n 15 n?m, ty thu?c vo loi, ?i?u ki?n pht tri?n v kh h?u. Tn cy tha xu?t pht t? ti?ng Hy L?p, c ngh?a l cao qu. C 136 loi tha ? Mexico, trong ? cy tha Weber xanh l loi duy nh?t ???c cho php ?? s? d?ng trong s?n xu?t r??u Tequila. M?t s? loi tha khc ???c dng trong r??u mezcal, trong ? c m?t loi hoang d qu hi?m l Tobala.

Cc lo?i tha khc th ???c dng ?? s?n xu?t cc lo?i ?? u?ng khc nhau trong khu v?c nh? sotol, raicilla, bacanora v pulque. Ph?i m?t 8-12 n?m ?? cy tha tr??ng thnh. Khi thu ho?ch, l ???c c?t r?i kh?i ph?n tm. K? thu?t ?nh h??ng ??n v? ngon c?a r??u. Ph??ng php ch?ng c?t r??u truy?n th?ng th v? cy tha m?nh h?n so v?i ph??ng php s?n xu?t hi?n ??i. Khng c ?? u?ng c?n no ???c lm t? cy x??ng r?ng nh? ng??i ta v?n ??n ??i. Tuy nhin, x??ng r?ng ???c s? d?ng trong m?t s? th?c u?ng tri cy, sa lt v cc m?t hng th?c ph?m khc ? Mexico.

Tequila Tasting


Gi c? c?a lo?i r??u ny khng ph? thu?c vo ch?t l??ng, m cn ph? thu?c vo vi?c thi?t k? chai ??ng, quy trnh ?ng chai, cc chi?n d?ch qu?ng co? Mexico, c m?t khu ch? bn r??u Tequila th??ng h?ng ch? v?i gi 20 ??n 30 USD, lo?i ngon h?n n?a ln t?i 50 USD. Lo?i d??i 20 USD h?u h?t l lo?i r??u Tequila ???c s?n xu?t hng lo?t cho th? tr??ng ??a ph??ng v th??ng l ? b? pha tr?n, khng ph?i l Tequila 100%.

cach uong tequila - 1

Margarita - th?c u?ng cocktail n?i ti?ng dng tequila

Mezcal l m?t lo?i lu ??i h?n c?a r??u Tequila. Ngy nay, c nhi?u s?n ph?m khc nhau c? v? quy trnh s?n xu?t c?ng nh? h??ng v?. Nhi?u ng??i thch r??u Tequila Blanco v?i h??ng th?m, ng?t d?u. S? khc thch ?? m?nh v cay h?n c?a lo?i Reposado. C?ng c nh?ng ng??i l?i thch h??ng th?m c?a g? trong Aejo. Khch hng s? th? l?n ??u t?i m?t qun ??a ph??ng r?i m?i quy?t ??nh mua r??u. S? r?t kh ?? cho nh?ng ng??i ch?a ???c th??ng th?c nhi?u r??u Tequila c th? phn bi?t ???c ?u l lo?i Blanco, ?u l Reposado v Aejo, b?i c hai lo?i r??u, 100% v lo?i pha tr?n.

timian-margarita1

Lo?i 100%

    Blanco: r??u tha 100%, khng pha tr?n.

    Reposado: r??u tha 100%, ???c c?t gi? trong cy s?i trong vng hai thng ??n m?t n?m.

    Aejo: 100% r??u tha nh?ng ???c c?t gi? lu n?m (t nh?t l 1 n?m)

Lo?i pha tr?n: l ba lo?i trn nh?ng ???c pha tr?n thm.

R??u Tequila ???c ?? lu n?m trong thng g?, th??ng l g? s?i. G? s?i c th? gi? mi v? c?a r??u t nh?t l 3-4 n?m.

CCH U?NG TEQUILA
3 b??c u?ng Tequila: b??c 1 li?m mu?i trn l?ng ngn tay ci, trn ng?c hay mng m?t c gi b?c l?a, B??c 2 ?c tequila v b??c 3 ng?m 1 mi?ng chanh...

MARGARITA

?y l cocktail Margarita : 100g tequila
- 60g n??c chanh t??i
- 30g si r .
- ??n 1 tha c ph r??u cam
- 1 mu?ng h?n h?p n??c c?t chanh v?i mu?i v ???ng. Rt s?n vo ly.
Cch lm:
Cho ? vin vo bnh cocktail, cho thm n??c chanh, si r, l?c ??u kho?ng 30 giy cho ??n khi bnh l?nh. Rt ra ly ? c s?n h?n h?p n??c c?t chanh v th??ng th?c.

Cocktail Tequila sunrise

Nguyn li?u
- 30ml tequila
- 120ml n??c cam
- Vi gi?t siro l?u
Cch lm
- Pha tr?c ti?p cc nguyn li?u trn v?i ?
- Dng ly Pilsner ?? ??ng cocktail
- Trang tr: dng m?t lt d?a km cng m?t tri cherry v hai l d?a lm n?n

Cocktail Brave Bull

- 30ml tequila
- 15ml kahlua

Cocktail Acapulco

Nguyn li?u
- 30ml tequila
- 30ml light Rhum
- 15ml malibu
- 60ml n??c d?a (th?m)
- 30ml n??c nho
Cch lm
- T?t c? cc nguyn li?u cho vo xay chung v?i ?
- Dng ly tulip cho cocktail ny
- Trang tr: m?t lt d?a km m?t tri cherry trang tr mi?ng ly, c th? thm cy d nh?

 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status