Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Malibu Coconut

Malibu Coconut

Giá: 320.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Caribbean
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu


Malibu Rum

L m?t h??ng v? r??u rum ???c chi?t xu?t t? ??d?a t? nhin,  v?i c?n 21,0% . Thu?c th??ng hi?u s? h?u c?a Pernod Ricard.


S?n ph?m ban ??u ???c lm t? tinh ch?t tri cy, h??ng v? r??u rum v h??ng li?u d?a trong Curaao. Ban ??u, cc s?n ph?m ? ???c s? d?ng ?? ??n gi?n ha vi?c l?p Pina Coladas b?i bartender. Khi s?n ph?m ? hon thnh, vi?c s?n xu?t sau ? ? ???c chuy?n ??n Barbados n?i rum ???c th?c hi?n b?i Ty ?n Rum Distillery Ltd, v ch?t l??ng c?a cc thnh ph?n s? d?ng ? ???c c?i thi?n. Cc th??ng hi?u ???c bn b?i Diageo ?? Allied Domecq v?i gi 560m ($ 800 tri?u) vo n?m 2002 v sau ? ?? Pernod Ricard.


Chi?n d?ch qu?ng co nhn c?a Malibu v?i sologan l  "Nghim tc d? dng ?i" v th??ng tnh cch ng??i vng bi?n Caribbean r?t nghim tc, nh?ng cu?c s?ng c?a h? s? m?t mt r?t l?n n?u thi?u Malibu Rum nn ? l nghim tc d? dng ?i. " L?c ??y ti?p th? c?a Malibu Rum c?ng ? t?p trung m?nh m? vo tr?c tuy?n v d? thng qua website : RadioMaliBoomBoom.com

malibu


S? thay ??i ??u tin c?a rum l Malibu ???c ch? ???c bn ? Jamaica v cu l?c b? ?m ? Php. M?c d c m?t s? thnh cng ? Jamaica, n ? khng c?t cnh t?i Php v ? b? d?ng vo thng 7 n?m 2003. N?m 2004, 3 gi?ng c?a Malibu ? ???c ??a ra trn ton th? gi?i l Melon, Chanh & d?a tr??c khi b? ng?ng vo n?m 2006.

 

Hi?n nay t?i th? tr??ng M? c 5 lo?i trn cc h??ng v? ban ??u, ? l xoi, Passion Fruit, d?a, chu?i nhi?t ??i v g?n ?y ??o Melon c?ng nh? 3 b? sung m?i vo n?m 2012, ? l Malibu ?? (truy?n v?i Tequila), Malibu ?en (35% Vol & ?en) v Malibu Sunshine (Truy?n t?i v?i chanh v h??ng v? chanh).

malibu-get-your-island-on

Malibu ?? ra m?t vo ma ?ng n?m 2012 t?i V??ng qu?c Anh v Sunshine l do ?? kh?i ??ng ? chu u vo ma h n?m 2013.

Malibu v cc bi?n th? c?a n c th? ???c u?ng trn nh?ng t?ng ?, v?i s?a, ho?c ph? bi?n h?n, v?i m?t my tr?n tri cy ho?c m?t th?c u?ng ng?t c ga nh? Coca Cola hay Pub Bong, trong tr??ng h?p ny u?ng ???c ??i tn thnh Jamaica Lemonade. Malibu d?a tr?n v?i n??c p d?a v Bacardi 151 ?? th?c hi?n m?t Caribou Lou. M?t l??t trn Acid ???c th?c hi?n s? d?ng ph?n b?ng nhau c?a Jagermeister, Malibu Rum, v n??c d?a. Rum-Rocca ???c t?o ra b?ng cch tr?n Malibu Rum v?i m?t vin thu?c Berocca v n??c ?? b?t ??u ph?n ?ng c?n thi?t cho my tnh b?ng. M?c d chai cho r??u rum d?a c h??ng v? l mu tr?ng ??c, th?c u?ng l khng mu v h?i nh?t h?n so v?i r??u rum th??ng xuyn.

Hy t?n h??ng c?m gic c?a ma h nh? b?n ?ang n?m di trn bi bi?n Hawai v?i ly cocktail ng?t d?u ???c k?t h?p t? cam t??i v r??u Malibu nh!

Malibu
Coconut Rum hay cn g?i l r??u d?a ???c lm t? d?a t? nhin k?t h?p v?i m?t ???ng v ngu?n n??c tinh khi?t. R??u Malibu c h??ng v? ng?t ngo r?t ??c tr?ng c?a d?a ??c bi?t r?t ph h?p ?? pha ch? cocktail.


Nguyn li?u cho ly Cam Hawai ny r?t ??n gi?n, hy cng b?t ??u chu?n b? nh!
Nguyn li?u:

+ Cam t??i: 2 qu?
+ R??u Malibu 21%: 10ml
+ N??c syrup ???ng
+ ?, bnh l?c.


Cch lm:

B?n hy v?t cam l?y n??c, sau ? cho R??u Malibu, m?t t n??c syrup ???ng
cho v?a mi?ng v ? cho vo shacker l?c ??u r?i rt ra ly cao.

cocktail-cam-hawaii

V?y l b?n ? c m?t ly cocktail l? mi?ng gip gi?i t?a c?n kht trong
nh?ng ngy h ny ch? v?i nh?ng nguyn li?u ??n gi?n. B?n hy th? xem
nh! Chc b?n thnh cng!

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status