Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Havana Club

Havana Club

Giá: 350.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Cuba
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.

 

Havana Club Aejo Blanco

 

Gi : 290.000

S? ha tr?n hon h?o

L lo?i r??u tinh khi?t nh?t trong t?t c? cc dng tu?i r??u rum, dng r??u lu n?m nh?t c?a t?t c? cc lo?i r??u rum tr?ng .

Aejo Blanco trong su?t d??i nh sng, tng mu c?a n?ng mang t?i b?i qu trnh lo ha trong cc thng g? s?i tr?ng.

Mi h??ng hon ton t??i m?i,d?y mi th?m n?ng h??ng vani & cherry, v?i cht h??ng cacao .

Aejo Blanco c h??ng v? kh m , v? ng?t quy?n v?i v? tri cy .

Havana club blanco

Havana Club Aejo 3 Aos

Gi : 390.000

Lo?i rum cocktail th?c s?

Havana Club Aejo 3 Aos c mu r?m nh?t & sng, trong su?t & quy?n snh, th? hi?n ?ng ?? tu?i c?a rum .

Mi h??ng c?a Havana Club Aejo 3 Aos kh m?nh v?i h??ng vani n?ng nn, h??ng l, chu?i v mi khi ph?ng ph?t c?a g? s?i .

H??ng v? tuy?t v?i, v?i v? khi cay , vani & chocolate

1793-3-havana-club-mojito

Havana Club Aejo Especial

Gi : 460.000 VN?

"..L?i th th?m b m?t ???c c?t gi?u c?a lo?i rum ?en h?o h?ng nhi?u n?m tu?i " .

Havana Club Aejo Especial c mu t??i sng, ?m p, vng ng ? .

H??ng m?nh m? , d?y mi, g?i ??n mi th?m ng?t c?a ???ng ma v?i cht khi nh? quy?n v?i h??ng m?t ong, vani, & h??ng qu? .

Havana Club Aejo Especial c v? rum m?nh , trn ??y & lu tan trong mi?ng . Tuy nhin , n v?n mang phong cch nh? nhng c?a dng rum Havana Club.

Havana Club Aejo Reserva

Gi : 490.000 VN?

C?c k? m??t m

"S? di?u k? c?a s? pha tr?n ph?c t?p m v cng m??t m "

Havana Club Aejo Reserva ?m p, r?c r? mu h? phch .

Havana Club Aejo Reserva ch?a h??ng th?m nguyn v?n c?a tri l t??i v h??ng nh? c?a thu?c l , t?t c? ??a l?i m?t h??ng th?m ph?ng ph?t m m?nh m? t? mi th?m c?a g?, l k?t qu? sau nhi?u n?m lo ha t? nhin .

V?i v? rum c?c k? m?nh v v? ha tr?n lan t?a, h??ng v? cu?i cng cn ??ng l?i l c?a cacao, caf, thu?c l v v? cay . N th? hi?n r m?t s? trn ??y , v m??t m ??c bi?t hi?m c .

Havana club reserva

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status