Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bleu Curaao

Bleu Curaao

Giá: 290.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.

 Bleu Curaao ???c pht tri?n v?i g?c t? nh?ng Curaao mi

Curaao l m?t lo?i r??u c h??ng v? v? kh c?a tri cy h? cam qut mang tn l laraha, pht tri?n trn ??o Curaao. M?t th?c v?t khng c ngu?n g?c trng h?i gi?ng nh? qu? cam, cc laraha ???c pht tri?n ln t? tinh ch?t Valencia cam c?y ghp b?i nh thm hi?m Ty Ban Nha. ??t ngho dinh d??ng v kh h?u kh c?n c?a Curaao t? ra khng ph h?p v?i tr?ng tr?t Valencia nn d?n ??n k?t qu? ch?a v?a nh? trn cy. Nh?ng v? th?m duy tr nhi?u b?n ch?t c?a gi?ng Valencia, v cy cu?i cng ???c t?o ra vo laraha cy tr?ng hi?n nay.

cocktails Wallpaper  yvt2

Curaao r??u l?n ??u tin ???c pht tri?n v ti?p th? b?i cc gia ?nh cao c?p trong th? k? 19. ?? t?o ra r??u mi, v? laraha ???c s?y kh, ??a ra cc lo?i d?u ng?t ngo h??ng th?m. Sau khi ngm trong r??u v n??c cho vi ngy, v? ???c lo?i b? v cc lo?i gia v? khc ???c thm vo.

Cc lo?i r??u c h??ng v? cam nh? v?i m?c ?? khc nhau c?a s? cay ??ng. N l t? nhin, khng mu, nh?ng th??ng ???c t?o mu nhn t?o, th??ng mu xanh ho?c mu da cam, xu?t hi?n l m?t ?? cocktail v ?? u?ng h?n h?p khc. Mu xanh ???c th?c hi?n b?ng cch thm cc ch?t mu th?c ph?m, th??ng xuyn nh?t E133 Brilliant Blue.

M?t s? lo?i r??u mi khc c?ng ???c bn nh? Curaaos v?i h??ng v? khc nhau thm, ch?ng h?n nh? c ph, s c la, v r??u rum v nho kh.

blue-curacao-shot-cocktail-splash-white-30406918

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status