Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bacardi

Bacardi

Giá: 250.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: CuBa
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.

 

Bacardi - Th??ng hi?u r??u ??c tr?ng Caribbean

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services

Bacardi l th??ng hi?u r??u m?nh bn ch?y nh?t trn th? gi?i. Lo?i r??u m?nh ny d??ng nh? v?n khng h? thay ??i tnh ch?t t? n?m 1862, khi m?t ng??i Ty Ban Nha nh?p c?, ngi Facundo Bacardi Masso, b?t ??u ch? t?o ra trong m?t x??ng ch?ng c?t r??u mi l?p tn nh? ? Cuba.

Nh?ng ? khng ph?i l m?t mi tr??ng lm vi?c t?t nh?t, Masso ph?i v?a lm vi?c v?a s?ng chung c? ng?i v?i m?t b?y d?i c? tr trn cc ko nh x??ng. ?y c?ng l n?i s?n sinh ra m?u bi?u t??ng hnh d?i c?a th??ng hi?u Bacardi. Y t??ng v? logo ny nguyn th?y ???c kh?i g?i b?i phu nhn c?a Masso, b Dona Amalia, theo b th ?y chnh l m?t cch h?u d?ng ?? gip phn bi?t Bacardi v?i cc lo?i r??u rum khc trong vng. V b ? ?ng. Ch? vi thng sau, lo?i r??u ny ? ???c kh?p ??o Cuba bi?t ??n v?i ci tn El ron del murcielago - R??u lm c?a loi d?i.

Tuy nhin, c?ng ph?i ni thm r?ng chnh ch?t l??ng c?a lo?i r??u ny ? th?t s? lm cho n tr? nn khc bi?t h?n. Masso ? ph?i tr?i qua nhi?u n?m my m th? nghi?m m?i ch? t?o thnh cng m?t lo?i rum nh? v tinh khi?t h?n cc lo?i rum cay n?ng v?n ???c lm ra tr??c ?. Cu?i cng, ng ta ? c ???c cng th?c pha ch? ??c bi?t v b m?t c?a ring mnh ?? ch?ng c?t thnh r??u Bacardi. Ch?t l??ng c?a lo?i r??u ny ? ???c cng nh?n b?ng v s? gi?i th??ng, b?t ??u l t?m huy ch??ng m n nh?n ???c t?i h?i ch? ? Madrid vo n?m 1877.

S? ng??i u?ng Bacardi t?ng d?n theo t?ng th?p nin m?t, c? ? Cuba c?ng nh? ? n??c ngoi (?y l cng ty r??u m?nh ??u tin s?n xu?t s?n ph?m c?a mnh ? bn ngoi qu?c gia b?n ??a). D ???c s?n xu?t ? ?u th Bacardi c?ng c cng m?t tnh cch, m?t h??ng v? v cho php ng??i u?ng c th? th??ng th?c theo nhi?u ki?u cch khc nhau, t? ki?u pha ch? r??u cocktail cho ??n cch u?ng pha v?i Coca-cola.

N?m 1960, cng ty Bacardi ph?i r?i kh?i Cuba sau khi ti s?n b? chnh quy?n Fidel Castro t?ch bin. Nh?ng nh my m?i ???c thnh l?p ? Bahamas - Canada, Hoa K? v Ty Ban Nha ? h? tr? cho vi?c m? r?ng ra th? tr??ng ton c?u c?a th??ng hi?u ny. ??n cu?i nh?ng n?m 1970, Bacardi tr? thnh th??ng hi?u r??u m?nh ???c ?a chu?ng nh?t trn th? gi?i.ws Bacardi Cocktails 1024x768

bacardi-thuong-hieu-ruu-hang-dau

Nh?ng n?m g?n ?y, tnh cch c?a th??ng hi?u ny ? c chuy?n ??i m?t cch nh? nhng. Trong th?p nin 1990, cng ty ny ??i tn l?i thnh Bacardi Limited v?i tr? s? chnh ??t ? Bermuda. Ngy nay, Bacardi lun nh?n m?nh vo tnh cch Caribbean c?a mnh trong cc qu?ng co. H? c?ng tung ra th? tr??ng nh?ng th??ng hi?u ph? thnh cng, v nh? Bacardi Breezer, cho php th??ng hi?u ny ??t ??n m?t tnh cch tr? trung h?n m v?n khng lm t?n h?i ??n hnh ?nh c?a s?n ph?m chnh.
Nh?ng B quy?t Thnh cng:

    Tnh ??ng nh?t. Vi?c quy?t ??nh ch? c m?t tnh cch, m?t h??ng v? cho t?t c? cc lo?i r??u Bacardi ? h? tr? r?t hi?u qu? cho vi?c m? r?ng ra th? gi?i c?a th??ng hi?u ny.
    Tnh thch ?ng. Bacardi c th? d? dng thch ?ng v?i nhi?u kh?u v? khc nhau, ng??i ta c th? u?ng r??u ny v?i n??c soda hay pha theo ki?u r??u cocktail (t?o thnh m?t lo?i r??u cocktail n?i ti?ng nh?t th? gi?i, r??u pina colada). Th??ng hi?u ny c?ng c thch ?ng v?i xu h??ng c?a cc qun r??u hi?n ??i ngy nay v?i chai Bacardi Breczer nh? nh?n.
    Tnh b m?t. Gi?ng nh? th??ng hi?u r??u Martini (st nh?p v?i Bacardi vo n?m 1992), lo?i r??u truy?n th?ng ny ? ???c c?i bi?n v?i m?t cng th?c pha ch? m?i ??y b m?t. S? b?o m?t ny ngoi vi?c ng?n ch?n hng nhi cn ?em l?i cho tnh cch th??ng hi?u Bacardi m?t cht g ? huy?n tho?i v di?u k?.

bacardi-thuong-hieu-ruu-caribbean     

Trang web: www.bacardi.com
Thnh l?p: N?m 1862
Xu?t x?: Cuba (hi?n nay l ? Bermuda)

Thng tin th??ng hi?u

1. Bacardi l th??ng hi?u r??u m?nh ??u tin ???c
s?n xu?t bn ngoi qu?c gia b?n ??a.
2. Tnh cch Cuba c?a th??ng hi?u ? chuy?n thnh
Caribbean t? n?m 1960, khi ti s?n c?a h? b? chnh
ph? Cuba qu?c h?u ha.
3. ?y l cng ty r??u m?nh thnh cng v? ti Chnh
nh?t v?i tr? gi th??ng hi?u h?n 3 t? ? la.

bacardi classic cocktails 02 700 o 700

Bacardi - Hy s?ng m?t cu?c s?ng ?ng ngh?a


Ch? l m?t trang web v? cng th?c pha ch? r??u thng th??ng m v tnh trong m?t l?n c c??c v?i b?n b, b?n mu?n bi?t r??u Bacardi c bao nhiu mi hay bao nhiu ch?ng lo?i.
 
V nh? th?, b?n m?i khm ra ???c r?ng, cc trang web v? r??u Bacardi khng ch? l nh?ng cng th?c pha ch? v th?c, m cn l m?t th? gi?i v? cc b?a ti?c.
 
Cc trang web v? pha ch? r??u Rum th?m ch cn nhi?u h?n c? cc ch?ng lo?i r??u Rum. Nh?ng lo?i Bacardi thng d?ng c h?n trang web ring v r?t hon ch?nh, ch?ng h?n nh?: Bacardi Lemon hay Bacardi Flavored Rums. Ngoi ra cn c nh?ng trang v? Bacardi dng cho ti?c ho?c v?i m?c ?ch chiu th? nh? Bacardi Live, Bacardi Bat Beats ho?c InstantParty.com, ??ng th?i c?ng c nh?ng trang ring c?a t?ng n??c, ch?ng h?n nh? ??c ho?c .
 
Tuy cc trang web ny c thi?t k? khc nhau, nh?ng chng ??u mang l?i cho ng??i xem cng m?t phong cch, m?t s? c?m nh?n gi?ng nhau v? th??ng hi?u. Cho d ? l trang Bacardi.co.uk ??y s?c s?ng c?a gi?i club v? ?m hay khung c?nh chi?u t trong tr?ng thi th? gin nh?m nhp t?ng ng?m r??u c?a trang mojitos, Bacardi v?n ch?a ??ng m?t thng ?i?p nh?t qun l th??ng th?c cu?c s?ng v?i slogan: Hy s?ng m?t cu?c s?ng ?ng v?i ngh?a c?a n

N?u ban ??u b?n ch?a quen u?ng cocktail ???c h??ng d?n trn cc trang web c?a Bacardi, th bacardi.com s? l n?i d? dng nh?t gip b?n kh?i ??ng m?t b?a ti?c.

Khi vo cc trang web ny c?ng gi?ng nh? b?n b??c vo m?t cu l?c b?. Khi b??c vo c?a, sau khi ???c xc ??nh ?? tu?i, b?n s? ???c d?n vo m?t c?n phng h?i t?i nh?ng rung ln v ti?ng nh?c techno pht ra t? chi?c radio, v r?i nhi?u hnh ?nh thu ht b?n vo nhi?u n?i trong trang web. Nh?c techno khng thu ht b?n sao? Th? th s? c nhi?u ???ng d?n khc ?? nghe nh?c Latin, nh?c Jazz ?i?n, nh?c bu?n su l?ng v v v. ?i?u ? cn ty thu?c vo ngn ng? hay ??t n??c m b?n ? ch?n. V d? ??n gi?n, n?u l ng??i Anh (v ch? ng??i Anh), b?n s? ???c nghe Track 6 Bi Western Flight.

B?n li?t k c?a trang ch? bao g?m m?t chu?i cc ??ng t? ???c li?t k ? gi?a trang. Pha trn l n?i dung chnh ???c minh h?a b?ng cc hnh ?nh, hi?u ?ng, v c khi l nh?ng ?o?n video clip. Pha d??i l m?t thanh cu?n th? hi?n nh?ng nhn hi?u m? r?ng c?a cc nhn ?ng ch , ch?ng h?n nh? Flavored Rums v cc nh ti tr?. May m?n thay cho nh?ng ??c gi? khng thch cc thng tin ??ng trn web l b?n c th? k?t thc ti?ng nh?c v thanh cu?n thng tin b?ng cch b?m vo n 1 ci.

Ngoi cc tnh n?ng thng d?ng nh? History, screensaver ho?c e-cards, trang web cung c?p cc cng c? v thng tin chia s? kinh nghi?m pha ch? Bacardi, nh?m gip cc ??c gi? chu?n b? chu ?o cho b?a ti?c l?n c?a mnh. Trong ph?n Drink, m?c Cocktail to Go c cc cng th?c pha ch? c th? download d??i d?ng PDA, bao g?m c? ph?n minh h?a b?ng hnh ?nh, phng tr??ng h?p x?u nh?t l khi l? qun khng bi?t cho bao nhiu l b?c h vo mn mojito (v ? l 12 l!). Ngoi ra m?c Bartending Tips ch? c?n k? ngh? thu?t s?p x?p, by bi?n, cch dng ly tch v cc thng tin ny hon ton c th? download v in d??i d?ng PDF.
 
B?n c?m th?y l?c ?i?u v?i nh?c trn sn nh?y ? ??ng lo, m?c Listen gip b?n lm quen v?i cc DJ qu?c t?, v?i cc b?n nh?c mp3 nguyn g?c v ???ng link d?n t?i trang Bacardi DJ Mixer v b?n c th? ha m, l?u l?i, ph?i m l?i, ch?i th? v thu l?i cc b?n nh?c ny m?t cch tr?c tuy?n. V th? l m?i ng??i c th? lm m?t DJ trong khng kh b?a ti?c v?i ch? 2 ??ng tc: nh?p chu?t v ko chu?t. ??n khi nh?c v th?c u?ng ? chu?n b? xong, m?c Party s? gip b?n t?o khng kh b?a ti?c v?i Nh ho?ch ??nh b?a ti?c. Cn ???ng d?n Party Dancing s? ch? cho b?n cch l?c ci xxx v th? gin. V?i cc h??ng d?n tr?c quan trn mn hnh, video v h??ng d?n c th? in ra ???c, b?n kh c th? lm sai d ch? 1 b??c.Trang web Bacardi tr?c tuy?n h??ng d?n b?n th??ng th?c tr?n v?n lo?i r??u ny. Khng ch? h??ng d?n b?n pha r??u, ha m, chu?n b? sn nh?y cho ph h?p, trang web d??ng nh? ? chu?n b? s?n sng cho b?n m?t d?p vui hi?m c. ? l cch nng t?m th??ng hi?u Bacardi thng qua nh?ng b?a ti?c u?ng v thi?t k? m?t khung c?nh gy rung ??ng m?nh m? h?n c? khung c?nh no nhi?t v? ?m. V?y th, th?t l thi?u st n?u b?n khng th? khm ph cc trang web ny

 

Bacardi c l? l lo?i r??u Rum duy nh?t trn th? gi?i s? d?ng hnh con d?i lm logo. C hai l do chi vi?c ny m th? nh?t l r??u Rum th ???c lm t? ma. T?i cc ru?ng ma ? Mexico, n?i s?n xu?t r??u Rum kh nhi?u trn th? gi?i l?i c r?t nhi?u d?i, gip cho vi?c di?t tr? su b? r?t t?t. C?ng gi?ng nh? vi?c b? ra lun ???c nh?ng ng??i lm v??n cho ?n th d?i ? Mexico c?ng ???c nh?ng ng??i nng dn tr?ng ma yu qu.

Bacardi Superior

L do th? hai n?m trong l?ch s? c?a r??u Bacardi. ???c lm ??u tin b?i m?t nh s?n xu?t r??u t? vng Catalonia (Ty Nam c?a Ty Ban Nha), ng Facundo Bacardi Masso, r??u Rum Bacardi ???c t?o ra v?i ch?t l??ng t?t nh?t ?? b? m?i cho cc qun r??u sang tr?ng. Khi ? chu?n ha ???c cng th?c ?? s?n xu?t hng lo?t, Facundo cng ng??i anh em Jose c?a mnh quy?t ??nh m? c?a hng r??u t?i Santiago de Cuba vo n?m 1862. C?a hng ny ???c mua l?i c?a m?t ng??i b?n x? v khi hai anh em Facundo cng Jose chuy?n t?i, ? ?y c r?t nhi?u d?i khi?n cho h? quy?t ??nh ch?n d?i lm logo c?a r??u Bacardi.

Read more: T?i sao r??u rum Bacardi c logo hnh con d?i? C th? b?n ch?a bi?t...
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

-Trch cu?n "Brand Royalty - B quy?t thnh cng 100 th??ng hi?u hng ??u th? gi?i" do Cng ty First News pht hnh-

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status