Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bacadi Gold

Bacadi Gold

Giá: 260.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Cuba
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.

 

Bacardi Gold Rum

 

XEM GI CC LO?I R??U PHA CH? :  T?I ?Y

Ch? l m?t trang web v? cng th?c pha ch? r??u thng th??ng m v tnh trong m?t l?n c c??c v?i b?n b, b?n mu?n bi?t r??u Bacardi c bao nhiu mi hay bao nhiu ch?ng lo?i.

V nh? th?, b?n m?i khm ra ???c r?ng, cc trang web v? r??u Bacardi khng ch? l nh?ng cng th?c pha ch? v th?c, m cn l m?t th? gi?i v? cc b?a ti?c.

53410-Bacardi-Gold-Cuba-Libre-cocktail-lg

Cc trang web v? pha ch? r??u Rum th?m ch cn nhi?u h?n c? cc ch?ng lo?i r??u Rum. Nh?ng lo?i Bacardi thng d?ng c h?n trang web ring v r?t hon ch?nh, ch?ng h?n nh?: Bacardi Lemon hay Bacardi Flavored Rums. Ngoi ra cn c nh?ng trang v? Bacardi dng cho ti?c ho?c v?i m?c ?ch chiu th? nh? Bacardi Live, Bacardi Bat Beats ho?c InstantParty.com, ??ng th?i c?ng c nh?ng trang ring c?a t?ng n??c, ch?ng h?n nh? ??c ho?c

Tuy cc trang web ny c thi?t k? khc nhau, nh?ng chng ??u mang l?i cho ng??i xem cng m?t phong cch, m?t s? c?m nh?n gi?ng nhau v? th??ng hi?u. Cho d ? l trang Bacardi.co.uk ??y s?c s?ng c?a gi?i club v? ?m hay khung c?nh chi?u t trong tr?ng thi th? gin nh?m nhp t?ng ng?m r??u c?a trang mojitos, Bacardi v?n ch?a ??ng m?t thng ?i?p nh?t qun l th??ng th?c cu?c s?ng v?i slogan: Hy s?ng m?t cu?c s?ng ?ng v?i ngh?a c?a n
N?u ban ??u b?n ch?a quen u?ng cocktail ???c h??ng d?n trn cc trang web c?a Bacardi, th bacardi.com s? l n?i d? dng nh?t gip b?n kh?i ??ng m?t b?a ti?c.

Bacardi-Cocktails-e1338577032678
Khi vo cc trang web ny c?ng gi?ng nh? b?n b??c vo m?t cu l?c b?. Khi b??c vo c?a, sau khi ???c xc ??nh ?? tu?i, b?n s? ???c d?n vo m?t c?n phng h?i t?i nh?ng rung ln v ti?ng nh?c techno pht ra t? chi?c radio, v r?i nhi?u hnh ?nh thu ht b?n vo nhi?u n?i trong trang web. Nh?c techno khng thu ht b?n sao? Th? th s? c nhi?u ???ng d?n khc ?? nghe nh?c Latin, nh?c Jazz ?i?n, nh?c bu?n su l?ng v v v. ?i?u ? cn ty thu?c vo ngn ng? hay ??t n??c m b?n ? ch?n. V d? ??n gi?n, n?u l ng??i Anh (v ch? ng??i Anh), b?n s? ???c nghe Track 6 Bi Western Flight.
B?n li?t k c?a trang ch? bao g?m m?t chu?i cc ??ng t? ???c li?t k ? gi?a trang. Pha trn l n?i dung chnh ???c minh h?a b?ng cc hnh ?nh, hi?u ?ng, v c khi l nh?ng ?o?n video clip. Pha d??i l m?t thanh cu?n th? hi?n nh?ng nhn hi?u m? r?ng c?a cc nhn ?ng ch , ch?ng h?n nh? Flavored Rums v cc nh ti tr?. May m?n thay cho nh?ng ??c gi? khng thch cc thng tin ??ng trn web l b?n c th? k?t thc ti?ng nh?c v thanh cu?n thng tin b?ng cch b?m vo n 1 ci.
Ngoi cc tnh n?ng thng d?ng nh? History, screensaver ho?c e-cards, trang web cung c?p cc cng c? v thng tin chia s? kinh nghi?m pha ch? Bacardi, nh?m gip cc ??c gi? chu?n b? chu ?o cho b?a ti?c l?n c?a mnh. Trong ph?n Drink, m?c Cocktail to Go c cc cng th?c pha ch? c th? download d??i d?ng PDA, bao g?m c? ph?n minh h?a b?ng hnh ?nh, phng tr??ng h?p x?u nh?t l khi l? qun khng bi?t cho bao nhiu l b?c h vo mn mojito (v ? l 12 l!). Ngoi ra m?c Bartending Tips ch? c?n k? ngh? thu?t s?p x?p, by bi?n, cch dng ly tch v cc thng tin ny hon ton c th? download v in d??i d?ng PDF.
bottles1
B?n c?m th?y l?c ?i?u v?i nh?c trn sn nh?y ? ??ng lo, m?c Listen gip b?n lm quen v?i cc DJ qu?c t?, v?i cc b?n nh?c mp3 nguyn g?c v ???ng link d?n t?i trang Bacardi DJ Mixer v b?n c th? ha m, l?u l?i, ph?i m l?i, ch?i th? v thu l?i cc b?n nh?c ny m?t cch tr?c tuy?n. V th? l m?i ng??i c th? lm m?t DJ trong khng kh b?a ti?c v?i ch? 2 ??ng tc: nh?p chu?t v ko chu?t. ??n khi nh?c v th?c u?ng ? chu?n b? xong, m?c Party s? gip b?n t?o khng kh b?a ti?c v?i Nh ho?ch ??nh b?a ti?c. Cn ???ng d?n Party Dancing s? ch? cho b?n cch l?c ci xxx v th? gin. V?i cc h??ng d?n tr?c quan trn mn hnh, video v h??ng d?n c th? in ra ???c, b?n kh c th? lm sai d ch? 1 b??c.Trang web Bacardi tr?c tuy?n h??ng d?n b?n th??ng th?c tr?n v?n lo?i r??u ny. Khng ch? h??ng d?n b?n pha r??u, ha m, chu?n b? sn nh?y cho ph h?p, trang web d??ng nh? ? chu?n b? s?n sng cho b?n m?t d?p vui hi?m c. ? l cch nng t?m th??ng hi?u Bacardi thng qua nh?ng b?a ti?c u?ng v thi?t k? m?t khung c?nh gy rung ??ng m?nh m? h?n c? khung c?nh no nhi?t v? ?m. V?y th, th?t l thi?u st n?u b?n khng th? khm ph cc trang web ny
Bacardi c l? l lo?i r??u Rum duy nh?t trn th? gi?i s? d?ng hnh con d?i lm logo. C hai l do chi vi?c ny m th? nh?t l r??u Rum th ???c lm t? ma. T?i cc ru?ng ma ? Mexico, n?i s?n xu?t r??u Rum kh nhi?u trn th? gi?i l?i c r?t nhi?u d?i, gip cho vi?c di?t tr? su b? r?t t?t. C?ng gi?ng nh? vi?c b? ra lun ???c nh?ng ng??i lm v??n cho ?n th d?i ? Mexico c?ng ???c nh?ng ng??i nng dn tr?ng ma yu qu.
rumcakesteps1
L do th? hai n?m trong l?ch s? c?a r??u Bacardi. ???c lm ??u tin b?i m?t nh s?n xu?t r??u t? vng Catalonia (Ty Nam c?a Ty Ban Nha), ng Facundo Bacardi Masso, r??u Rum Bacardi ???c t?o ra v?i ch?t l??ng t?t nh?t ?? b? m?i cho cc qun r??u sang tr?ng. Khi ? chu?n ha ???c cng th?c ?? s?n xu?t hng lo?t, Facundo cng ng??i anh em Jose c?a mnh quy?t ??nh m? c?a hng r??u t?i Santiago de Cuba vo n?m 1862. C?a hng ny ???c mua l?i c?a m?t ng??i b?n x? v khi hai anh em Facundo cng Jose chuy?n t?i, ? ?y c r?t nhi?u d?i khi?n cho h? quy?t ??nh ch?n d?i lm logo c?a r??u Bacardi.

Rumcakeonstand

Bacardi Bn L? Du L?ch Ton C?u tung ra dng s?n ph?m m?i cocktail pha s?n Bacardi Pina Colada v Bacardi Strawberry Daiquiri trong gian hng c?a DFS, sn bay Singapore Changi. Hai s?n ph?m ny s? ???c phn ph?i ??c quy?n b?i DFS Changi trong thng ny, tr??c khi ???c ra m?t trn ton Chu .
Hai cng th?c m?i ny ???c xy d?ng d?a trn s? thnh cng t?i Chu c?a Mojito Bacardi, dng cocktail c? ?i?n pha s?n ??u tin trong b? s?n ph?m. Bacardi Mojito ? v??t qua m?i d? ?on, Bacardi cho bi?t, s?n ph?m ny ? thi?t l?p m?t cch hi?u qu? m?t danh m?c m?i trong knh bn l? du l?ch k? t? khi ra m?t n?m 2010 v tri?n khai ti?p t?c trong khu v?c Chu Thi Bnh D??ng.
B? s?n ph?m cocktail pha s?n, l?y c?m h?ng t? tc ??ng c?a th??ng hi?u vo v?n ha cocktail, cung c?p cho ng??i tiu dng cch thu?n ti?n nh?t, ??n gi?n nh?t ?? th??ng th?c cocktail ch? c?n rt tr?c ti?p & dng cng ?.
Gim ??c vng c?a Bacardi Bn L? Du L?ch Chu Thi Bnh D??ng, Paul Francis cho bi?t: Ch??ng trnh th? n?m m? r?ng c?a cocktail pha s?n Bacardi Mojito ? ch?ng minh gi tr? c?a n v?i ng??i tiu dng tm ki?m nh?ng lo?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, h??ng v? h?p d?n v ti?n l?i h?n. B?ng cch ti?p c?n v?i ng??i tiu dng thng qua s? ti?n l?i, cocktail c? ?i?n pha s?n Bacardi l b??c ?i l?n v?ng ch?c vo th? gi?i cocktail dnh cho du khch Chu .
Ph ch? t?ch ngnh hng r??u m?nh c?a DFS, John Hoover cho bi?t thm: Th?t vui khi ch??ng trnh ra m?t ??u tin t?i Chu ???c t? ch?c t?i sn bay Changi, thm vo danh sch nh?ng quan h? ??i tc thnh cng gi?a Changi Airport Group, Bacardi Bn L? Du L?ch Ton C?u v DFS.
Ph ch? t?ch c?a Changi Airport Group, b? ph?n nh??ng quy?n khng ph?n, Ivy Wong cho bi?t: Chng ti r?t vinh d? khi Bacardi Bn L? Du L?ch Ton C?u ? ch?n sn bay Changi nh? c?a ng hon h?o v?i du khch Chu , nh?ng ng??i ?nh gi cao nh?ng s?n ph?m sng t?o m?i nh?t. Cc s?n ph?m ??c ?o v nh?ng ng?c nhin tch c?c nh? v?y l nh?ng th? lm cho tr?i nghi?m mua s?m t?i Changi tr? nn ??c bi?t.

DSC 0091

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status