Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Johnnie Walker King George V

Johnnie Walker King George V

Giá: 11.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Johnnie Walker Blue Label King George V ? ???c t?o ra ?? cho m?ng L?nh Hong gia ???c ??a ra vo n?m 1934 ?? cc gia ?nh Walker ?? ?nh d?u cc ph?m ch?t ??c bi?t c?a lo?i r??u Whisky c?a h?. S? pha tr?n ny k?t h?p Port Ellen, m?t m?ch nha c gi cao t? m?t my ch?ng c?t khng cn t?n t?i ngy hm nay. Vua George c h?n ch? v tinh t? h?n so v?i l?ch s? Blue Label c?a cc thnh ph?n C?ng Ellen l m?nh m?, ch?m v c?ng h??ng. N ban ??u cho th?y m?t h??ng th?m su s?c khi, ti?p theo l hoa qu? t??i ng?t, (to, l, chu?i) malt ??c ?i?m, pht tri?n thnh tri cy kh v gia v? ph?c t?p phong ph, nho kh, qu? sung v qu?. Vm mi?ng l tr?n tru, v?i m?t v? ng?t tri cy phong ph,. ?m v?i h??ng v? tinh t? c?a g? ?n h??ng v khi. H??ng v? m?nh m?, ph?c t?p, phong ph v m?n mng. M?t ci mi?ng ?m v ko di k?t thc than bn giu.

Nh?ng ng??i yu thch c?a Johnnie Walker Blue Label c m?t cch m?i ?? ?p ?ng tnh yu c?a h? c?a whisky h?n s? d?ng hng ??u. Johnnie Walker vua George V phin b?n ?i km trong m?t chai tinh th? v?i m?t ch?ng ch? ???c ?nh s? ring c?a tnh xc th?c. Whisky ???c th?c hi?n v?i cc k? thu?t t??ng t? d??i th?i tr? v c?a vua George V v cc tnh n?ng whisky ch? t? ch?ng c?t ho?t ??ng trong th?i k? ?. S? pha tr?n bao g?m Whisky Scotch Port Ellen Islay ??n Malt t? m?t my ch?ng c?t khng cn t?n t?i v b?o qu?n ch?ng khon l t?n km do s? khan hi?m c?a n. Chai pha l ?i km trong m?t h?p trnh by l?a lt v?i m?t ch? s? h?u mn hnh hi?n th? cho hi?n th? cc chai trong t? r??u whisky. Whiskey ???c bn v?i gi $ 400. 

JW Vua George V ? ???c pht hnh trong n?m 2007 v, m?c d gi c?, n ? bay ra kh?i k?. ? l vo th?i ?i?m ny m ti yu c?u nh phn ph?i c?a ti v?i m?t m?c gi t?t h?n. Long cu chuy?n ng?n, h? ? cho ti nh?ng "ngn gi?a" ph??ng ngn. Vng, ? l ba n?m sau ? v thi ?? c?a h? ? thay ??i. Vua George V doanh s? bn hng ? b? tr??t chn v by gi? nh phn ph?i c?a ti mu?n lm cho m?t th?a thu?n! Ti ng?i th?y mi mu trong n??c v t?n cng. V v?y, cho ??n khi c thng bo ti?p theo, ti s? ??a vua George V ???c bn v?i gi bn bun c?a ti $ 400/bottle v ti s? cung c?p v?n chuy?n m?t ??t mi?n ph trn ?. ?y l c? h?i hon h?o c?a b?n ?? t?n d?ng l?i th? ny cung c?p ??c bi?t.

              king geoger V

"Born 1820 Still going Strong!"
JW Red Label

The blue Label Anniversary Pack ???c s?n xu?t ?? k? ni?m 200 n?m ngy sinh c?a John Walker , ng??i sng l?p hng Johnnie Walker ( 25 thng 7 n?m 1805 ).

B? qu t?ng g?m dng r??u m?nh Blue Label ch?a trong chai pha l thon c? ??c bi?t . Thi?t k? b?i Baccarat, hng pha l cao c?p ??u tin v?i truy?n th?ng 240 n?m , m?i bnh pha l ??u ???c th?i th? cng b?i nh?ng th? th? cng kho lo nh?t v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh? - s? chc m?ng cho k? th?a phong ph v pht tri?n ??ng c?p c?a c? hai nhn hi?u .

H??ng v?

Xc gic, trn ??y & m?nh m?, lo?i whisky ny nh? nhng & ng?t d?u v?i chi?t su?t c?a h??ng v? tri cy phong ph . H??ng v? ??a ??n c?m gic m m??t nh? nhung cho v? gic . V? trn ??y m?nh m? , ho?c thm m?t cht n??c s? lm t?ng c??ng h??ng th?m, lm ?m vm h?ng v?i h??ng h?t d?, h??ng th?m ngt c?a hang tri?u bng h?ng, sherry, tinh d?u cam . Thm m?t ng?m nh? , b?n hon ton s?p ?? b?i ?n t??ng c?a h??ng tri cy chn m?ng, l kh & h??ng khi ph?ng ph?t .

K?t thc ko di v hi ha v?i cht h??ng c?a khi v h??ng th?m l?u l?i c?a g? s?i .

JW Black Label

Nh?p t?ng ng?m nh? & th??ng th?c h??ng v? hon ton khc bi?t c?a Johnnie Walker Blue Label - dng r??u pha ch? khng bao gi? cn c th? ti s?n xu?t .

Thm vo m?t danh hi?u n?a cho dng whisky Scotch mang tn King George V, ???c pha ch? ?? cho m?ng l? ??ng quang l?n ??u tin danh hi?u Royal Warrant n?m 1934 dnh cho Johnnie Walker & cc con trai v?i t? cch nh cung c?p chnh th?c c?a Scotch cho hong gia Anh.

The King George V ???c s?n xu?t th? cng theo cch truy?n th?ng gi?ng nh? Johnnie Walker Blue Label. S? trang nh c?a dng whisky pha tr?n ny n?m b?t h??ng v? hi ha c?a than bn ??t, khi v s? m?nh m? c?a whisky mi?n Ty v?i h??ng th?m nh? c?a tri cy & h??ng th?m cao c?p c?a cc lo?i whisky t? Speyside.

Dng r??u c?c k? cao c?p ny ???c gi?i thi?u trong thi?t k? chai pha l vung thon c? v?i m?t s? ??c bi?t h?u h?n xc ??nh .

H??ng v? :

B?t ??u v?i h??ng th?m su c?a khi, theo sau l v? ng?t c?a tri cy t??i - to & chu?i, cng v?i ??c tnh n?i b?t c?a m?ch nha, d?y mi th?m n?ng nn c?a tri cy s?y ( nho kh, qu? sung, & h??ng qu?) cng v? cay h?n h?p .

V? m?nh m?, phong ph & ?a chi?u, v ??c bi?t m m??t , nh? nhng .

K?t thc b?ng v? n?ng nn , ?m p trong vm mi?ng , ko di lu ko d?t c?a than ??t .

King G V

JW Green Label

Gi? th?ng b?ng v?i Swing

Johnnie Walker Swing l dng whisky pha tr?n cao c?p c?a Scotch trong dng chai thon c? duy nh?t , kh ??c bi?t , c th? dao ??ng quanh m?t v? tr cn b?ng . N ???c ??c bi?t thi?t k? b?i ngi Alexander Walker, ng ch? c?a dng whisky pha tr?n tuy?t h?o ny & l chu trai c?a John Walker, trong chuy?n du ngo?n vng n?m 1932 . Trong hnh trnh du l?ch, m?t barmen ??t nhin lm ?? , r?i chi?c bnh xu?ng sn , & v? tan thnh nhi?u m?nh v s? chng chnh c?a thuy?n do ?nh h??ng c?a lng bi?n v tr?i bo . Nh?ng m?t chai c??i sng c?ng gi?ng nh? kinh nghi?m tuy?t v?i nh?t c?a ng??i th?y th? , dao ??ng m?t cch nh? nhng tr??c & sau, v kin tr gi?ng nh? t? t??ng c?a Johnnie Walker , khng bao gi? m?t th?ng b?ng . Kh?i ngu?n c?a ki?u chai ny cng dng whisky pha tr?n Scotch v?i h??ng nh? v v? su mang phong cch qu phi c?a h??ng v? .

B? ngoi : Giu h??ng v? .

Xc Gic : h?n h?p & m i v?i h??ng th?m ng?t ngo, nh? nhng, m??t m v?i vani v h??ng g? sherry bao trm .

V? Gic : m m??t & ng?t ngo, h??ng t??i mt nh? nhng , su l?ng v?i v? tri cy, m?t cht khi ph?ng ph?t h??ng g? s?i .

K?t thc : ko di , ??m h??ng , ??ng l?i v? ng?t .

             King Geo V

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status