Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bn Johnnie walker Red label 4,5 L

Bn Johnnie walker Red label 4,5 L

Giá: 2.450.000 VNĐ
Dung Tích: 4500 ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.

Johnnie walker Red Label :

Scotch whisky l?n nh?t v bn ch?y trn th? gi?i. H?n h?p ch?a 35% c?a la m v 5% c?a r??u whisky m?ch nha. Malt trong cc cng th?c bao g?m Aberfeldy v Cardhu

 Ng??i ?n ng ?i v?i r??u whisky, Johnny Walker ???c hnh thnh b?i m?t h?n h?p ph?c t?p c?a hng ch?c lo?i m?ch nha duy nh?t c?a Cao nguyn Scotland v s?n xu?t c?a n m?t cch c?n th?n h??ng d?n c?a S? Ph? My xay sinh t? c?a chng ti, l?u gi? c?a cc cng th?c, v chu?n b? c?a "Walker". N?i ti?ng v ph? bi?n r?ng ri nh?t l Red Label, bao g?m h?n ba m??i whisky, c?ng ???c bn ? h?n 100 th? tr??ng khc nhau.
Gi?i Whisky - Whiskey
Whisky m?ch nha ???c ph? cng nh?n l ph?c t?p nh?t, tinh th?n ph?c t?p v bi?n, tuy nhin, ???c chu?n b? v?i ch? c ba thnh ph?n: rang la m?ch (malt), n??c v m?t pinch c?a n?m men.
Malting - la m?ch ???c ngm ?? b?t ??u n?y m?m. Sau ? ???c s?y kh, ?i khi h?n khi than bn, v cung c?p cho m?t nhn v?t khi.
washMashing - la m?ch l m?t ??t v sau ? tr?n v?i n??c ?m vo ngm tun, chuy?n ??i tinh b?t thnh ???ng ln men.
Ln men - ch?t l?ng ng?t (wort) ???c th?i ra m?t off container l?n (washback). N?m men ???c thm vo v b?t ??u ln men, ti?p t?c cho kho?ng 50 gi?, ?? bi?n ??i ???ng thnh r??u. Cc s?n ph?m (r?a) l m?t lo?i bia c ?? c?n cho m?i kh?i l??ng dung d?ch n??c c?a kho?ng 8%.
Ch?ng c?t r?a ???c ch?ng c?t hai l?n (?i khi 3) trong hai ?nh t?nh n?i ??ng ring bi?t (n?i v?n cn). Ch? c tri tim c?a ch?ng c?t th? hai (tinh th?n) l c?n thi?t cho s? tr??ng thnh.
Cy tr??ng thnh (thng thng) - Cc whisky ???c tr??ng thnh trong thng bourbon c? ho?c ex-sherry, m ph?i ???c xy d?ng c?a g? s?i. Cc lo?i v ch?t l??ng c?a g?, cc t?n s? c?a ?i?n v cc n?i dung tr??c ?y c?a thng, c ?nh h??ng su s?c ??n ch?t l??ng cu?i cng v nhn v?t.
Tr??ng thnh (tu?i tc v ??a ?i?m) - ?? ???c Scotch ???c g?i l, thng ph?i ?? tu?i t nh?t ba n?m t?i Scotland, n?i kh h?u ??a ph??ng v cc ??c tnh c?a cc c?a hng ?nh h??ng ??n r??u whisky.
V?i lo ha, r??u whisky c ???c chi?u su v ?? trn. ?i?n hnh lo ha l 8, 10, 12 ho?c 15 n?m. M?t s? c?ng c th? ti?p t?c tr??ng thnh trong 25 ho?c 30 n?m
Whisky Johnnie Walker Red Label ? lin t?c ginh ???c gi?i th??ng trong cc cu?c thi g?n ?y Red Label ginh ???c huy ch??ng vng v Grand vng t?i L? trao gi?i L?a ch?n Monde, v vo n?m 1996, n ? ginh ???c m?t huy ch??ng vng trong cu?c thi r??u vang qu?c t? v Cha Thnh Th?n trong cc lo?i r??u Scotch Whisky.

01 75 x0x0x4

Tu?n ny ti ? ???c xem xt nh?p c?nh v whisky m?c r?t th?p. By gi? ti ?ang lm ?i?u ny cho m?t vi l do.

??u tin ti c?n chai m?u cho m?t trao ??i whisky v ?i?u ny d??ng nh? cch duy nh?t ?? c ???c m?t s?. Th? hai ?? c th? ?nh gi cao whisky t?t, b?n c?n ph?i hi?u whisky l x?u v r??u whisky m ch? l meh.

R?t may cho ??n nay khng c cc whisky xem xt trong tu?n ny ? l x?u, h? ? ???c t?t c? meh cho ??n nay.

By gi? Johnnie Walker trong cc th? nghi?m l nh?ng ng??i ti ? th?c s? mong mu?n, l do l?n l l do t?i sao m ti ch?a bao gi? c tr??c khi. Kinh nghi?m duy nh?t c?a ti v?i Johnnie Walker ??n nay ? Green Label, m l kh ngon!

By gi? ti mu?n nghe nh?ng ?i?u x?u v? Red Label tr??c v v?y ti kh t m nh? nh?ng g ti ? nh?n ???c vo.

V v?y, ti v? chai m?u v ?? n vo glencairn sau m?t mi nhanh chng c?a n trong cc chai, n?i t?t c? nh?ng g ti c l r??u.

Nh? ti m?i glencairn ti ng?c nhin khi th?y mi c?a Speyside cho h?i ti. R?t th v?!

V v?y, ti ng?i xu?ng v?i v? ti v ti b?t ??u ?? m?i ny whisky, Johnnie Walker Red v nh? ti ? lm v v?y ti ngay l?p t?c nh?n ???c m?t s? to v l, lm ti b?t ??u thm thu?ng, nh?ng ? c?ng l m?t ci g ? ? ?y r?ng t?t c? nh?ng g ti c th? ni l ngon.

Ti th? ?i?u ??m mu th?t t?i ra kh?i n! Bejesus?

Giao glencairn v? ti v c ?y ngay l?p t?c ???c "Tu?n c?t c? c?, to, v b? b? chy"

Khi ti nh?n xt r?ng ti ng?i th?y m?t ci g ? gi?ng nh? th?t ??n n v nh?p nhy, renoses glencairn v thng bo v?i ti r?ng c ?y c th? th?y r?ng.

TRONG TH? GI?I TI NH?N S?N SNG U?NG!

Sau ? ti u?ng m?t ng?m v ti nh?n ???c nh?ng qu? to ti v?i m?t g?i ch? c?a qu?, khng ph?i l x?u, nh?ng r?t nhi?u n??c v?i nh?ng qu? to ch? y?u l lm cho s? xu?t hi?n c?a h? ? cu?i c?a nhm nhi.

V? ti ???c nh?ng qu? to v c?t c?. C ?y khng quan tm cho n, nh?ng khng ngay l?p t?c thch n.

K?t thc l kh ng?n, nh?ng c m?t d? v? ko di 30 giy v?i nh?ng qu? to khc nh? ti c? g?ng ?? phn tch v th?y r?ng savory trong h??ng v?.

              4823 1163810781355 1410442100 30442042 5339695 n

Ti khng th?.

?y khng ph?i l r??u whisky x?u b?n b c?a ti, ch? c?n khng ph?i l m?t trong r?t t?t. Ti ??t n trong cc lo?i meh. S? d?ng n ?? pha tr?n, nh?ng n s? khng gi?t b?n ?? nhm nhi.

Nh?ng ? l ok, n ???c bn l? v?i m?t m?c gi meh. Kho?ng $ 30 AUS v c th? ???c mua t?i b?t k? c?a hng r??u.

                      jw51
Ngy mai l k?t thc c?a lo?t ki?n, k?t thc v?i Johnnie Walker Black Label, m ti ?ang mong ??i. By gi? ? cu?i c?a ?nh gi c?a ngy mai s? c m?t cu chuy?n vui x?y ra trong qu trnh cc ki?n.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status