Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Johnnie Walker Platinum

Johnnie Walker Platinum

Giá: 1.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.

Ti L?c Sum V?y

tr??u ?y Johnnie walker c dng Gold 18 n?m tu?i v?i h??ng v? ??m ? lan t?a vm mi?ng nh?ng nay ?? thm tnh sng t?o vo s?n ph?m, Johnnie walker cho ra ki?u m?u chai m?i c?a John vng 18 - Johnnie walker platinum label

Johnnie walker platinum label ???c ch? tc t? nh?ng whisky c ?? tu?i th?p nh?t l 18 n?m tu?i trong kho tng r??u qu, Johnnie walker platinum label 18 n?m tu?i mang ??n cho b?n h??ng v? ??m ?, ng?t ngo v ?a phn t?ng c?a lo?i whisky lu n?m cng v?i h??ng v? khi ??c tr?ng c?a gia ?nh Johnnie Walker.

J W

L?ch s?
Ng?m ?? ng g? ??n b?t c? n?i no: Qu?ng co Tri?n lm qu?c t? t?i White City , 29 Thng M??i M?t - 4 thng m??i hai n?m 1920. p phch qu?ng co Frederick Charles Herrick cho giao thng ng?m London m?t cu?c tri?n lm t?i Thnh ph? tr?ng, hi?n th? m?t t?p h?p cc k t? ??i di?n cho th??ng hi?u v bi?u t??ng qu?ng co khc nhau, bao g?m c? Man, Bibendum Michelin, Johnnie Walker, v Girl Kodak , trong m?t ga xe ?i?n ng?m hi?n th? qu?ng co p phch.

JOHNNIE-WALKER-PLATINUM

Ban ??u ???c g?i l Whisky Kilmarnock Walker, Johnnie Walker nhn hi?u l m?t di s?n ?? l?i c?a John "Johnnie Walker sau khi anh b?t ??u bn r??u whisky trong c?a hng t?p ha c?a mnh ? Ayrshire , Scotland. Cc th??ng hi?u tr? nn ph? bi?n, nh?ng sau khi ci ch?t c?a Walker vo n?m 1857, n l con trai c?a ng Alexander Walker v chu trai Alexander Walker II, nh?ng ng??i ch?u trch nhi?m cho vi?c thi?t l?p scotch nh? l m?t th??ng hi?u ph? bi?n. Theo John Walker, whisky bn hng ??i di?n cho tm ph?n tr?m thu nh?p c?a cng ty, theo th?i gian Alexander ? s?n sng ?? v??t qua cng ty cho con trai c?a mnh, con s? ny ? t?ng t? 90 v 95 ph?n tr?m.

Tr??c khi ??n n?m 1860 l b?t h?p php ?? bn r??u whisky pha tr?n . Trong th?i gian ? Johnnie Walker ? bn m?t s? lo?i r??u Whisky-??c bi?t l c?a Kilmarnock Walker c?a mnh. N?m 1865, con trai c?a John Alexander s?n xu?t pha tr?n ??u tin c?a h?, Ty Nguyn Old Walker.

Alexander Walker gi?i thi?u chai mang tnh bi?u t??ng hnh vung vo n?m 1870. ?i?u ny c ngh?a l t h?n chai v? v chai ph h?p v?i cng m?t khng gian. ??c ?i?m nh?n d?ng khc c?a chai l nhn, ???c p d?ng ? m?t gc 24 ??. Nhn gc c?nh c ngh?a l cc v?n b?n trn nhn c th? ???c th?c hi?n l?n h?n v r h?n. [4]

T? 1906 ?? 1909, John c?a chu trai George v Alexander II m? r?ng ???ng dy v gi?i thi?u tn mu s?c. Trong n?m 1908, khi James Stevenson l Gim ??c ?i?u hnh, ? c m?t ti xy d?ng th??ng hi?u c?a cc lo?i. Whisky ? ???c ??i tn t? Walker Kilmarnock Whisky Whisky Johnnie Walker. Ngoi ra, kh?u hi?u, "Sinh n?m 1820, Still s? m?nh m?!" ???c t?o ra, cng v?i Striding Man, m?t con s? ???c s? d?ng trong cc qu?ng co c?a h? cho ??n ngy nay, trong danh d? c?a ng??i sng l?p, v c cng tn.

Johnnie Walker tr?ng ? b? b? r?i trong chi?n tranh th? gi?i th? I N?m 1932, Alexander II Johnnie Walker Swing dng, tn c ngu?n g?c t? cc hnh d?ng khc th??ng c?a chai, cho php n ?? ? tr? l?i v ra.

Cc cng ty tham gia ch?ng c?t Cng ty vo n?m 1925. B r??u ? ???c mua l?i b?i Guinness vo n?m 1986, v k? l?c Guinness sp nh?p v?i Grand Hotel Metropolitan ?? t?o thnh Diageo vo n?m 1997.

Johnnie Walker khng cn pha tr?n ? Kilmarnock, v ? khng ???c nhi?u n?m. Di tch l?ch s? kho ngo?i quan v v?n phng cng ty (nay l chnh quy?n ??a ph??ng) v?n c th? ???c nhn th?y trong Strand Street v ???ng John Finnie.

Ngy 01 thng 7 2009, Bryan Donaghey, Diageo Gim ??c Scotland cung c?p ton c?u, thng bo r?ng Diageo c ??nh ng?ng s?n xu?t t?i nh my l?ch s? ? Kilmarnock. Theo m?t ch??ng trnh chuy?n d?ch c? c?u trn kh?p Scotland, s?n xu?t s? ???c di chuy?n t? nh ban ??u c?a th??ng hi?u cho cc nh my Diageo trong Leven, Fife , v Shieldhall, Glasgow . Johnnie Walker nh my, ng??i s? d?ng lao ??ng l?n nh?t trong th? tr?n c?a Kilmarnock, ???c d? ??nh ?? ?ng c?a vo cu?i n?m 2011.

Tin t?c v? k? ho?ch ?ng c?a ny ? ???c ph? bi?n r?ng ri ph??ng ti?n truy?n thng ch v ln n t? cc ngh? s?, ng??i n?i ti?ng, v dn lng c?a Kilmarnock gi?ng nhau v u?ng r??u whisky hi?u bi?t trn ton th? gi?i. Sau quy?t ??nh, m?t chi?n d?ch cng khai ? ???c ti?n hnh ?? c? g?ng thuy?t ph?c Diageo ?? ??o ng??c quy?t ??nh ny. Tuy nhin, vo ngy 9 Thng Chn n?m 2009 Diageo ni r?ng h? d? ??nh thc ??y di chuy?n t? Kilmarnock v r?ng v?n ?? ? ???c "?ng c?a".

Di?n m?o l?ch lm, hi?n ??i

Trong chai th?y tinh cao c?p v trong su?t Johnnie Walker Platinum label mang ??n h??ng v? m d?u v ch?t r??u ??m ?. L hi?n thn cho Ti L?c Sum V?y ?? ?n cho n?m m?i v?i cc ??i tc Kinh doanh.

J W_Platinum

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status