Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Johnnie Walker mini

Johnnie Walker mini

Giá: 50.000 VNĐ
Dung Tích: 50 ml
Xuất Sứ: Scotland
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.

M?i C nh?ng d?u v?t c?a m?t ???ng, gia v? v ma ?ng g?i c?a h?t tiu tr?ng v cy c mi m?t cht. Vm mi?ng l kh phong ph v ??y ??. C nh?ng ghi ch c?a khi g? v gia v? kh, cc ban c?a la m?ch v ng? c?c v?i kem caramel v m?t l?u ring bi?t c?a cc lo?i th?o m?c. k?t thc di v tri cy v?i cc ghi ch c?a nho kh v v? h?n h?p.

H??ng d?n ?nh gi - Johnnie Walker Black Label Scotch

B?n c th? g?i Scotch h?o h?ng? Ti ngh? r?ng m?t trong nh?ng ?i?u ny ?? ?i?u ki?n. ? l, n?u nh? Willy Wonka vo Scotch, thm bit c?a ng?t, m?t lin l?c c?a khi v m?t s? pha tr?n c?a h??ng v? khng th? di?n t? mouthwatering. Johnnie Walker Black Label l ph?c t?p nh?t c?a danh m?c ??u t? v bao g?m kho?ng 40 lo?i r??u Whisky, h?u h?t trong s? ? l lo?i m?ch nha duy nh?t v m?t vi trong s? nh?ng ng??i ??c quy?n s?n xu?t cho s? pha tr?n ??c bi?t ny. Nh?ng lo?i whisky pha tr?n ???c s? d?ng ??i di?n cho ph?m vi r?ng l?n c?a khu v?c Scotch , t? th?p malt m d?u malts ??o m?nh m? v malt Islay ember nh?.
V?n ?? u?ng r??u nhi?u c v?i Scotch r?ng h? c th? d? dng tr? nn qu than bn, khi ? l. N l ??c tr?ng c?a phong cch ny c?a r??u whisky v ? l l do t?i sao m?t Scotch pha tr?n nh? Black Label c?ng thm whisky ng? c?c ?? pha tr?n. ?i?u ny lm m?m nh?ng kinh nghi?m Scotch than bn, khi?n Scotch th? u?ng ???c v ng?t ngo pha tr?n. ??i v?i nh?ng ng??i th??ng th?c m?t s? cn b?ng c?a qu ng?t ngo v than bn - Black Label l m?t n?i tuy?t v?i ?? b?t ??u.

S? cn b?ng ny c?ng cho vay chnh n tuy?t v?i ?? cocktail Scotch l?n nh? c? ?i?n ??n gi?n Affinity ho?c Rob Roy . Trong cc Robert Burns , m?t cu?c chi?n h?p d?n gi?a than bn v h?i di?n ra v Johnnie Walker Black Label l m?t trong nh?ng ??i th? ph h?p nh?t c?a t?t c? cc lo?i whisky Scotch.

                  johnny-den-POL

 

Trong cu?n ti?u thuy?t c?a Haruki Murakami Kafka trn b? bi?n c?a m?t nhn v?t xu?t hi?n c tn l Johnnie Walker, trang ph?c c?a mnh d?a trn nh?ng chi?c o khoc mu ??, giy ?ng, g?y, cung c v?t v ??i m? ?eo b?i cc nhn v?t trong logo c?a s?n ph?m. Johnnie Walker l r?t ph? bi?n ? Nh?t B?n . Nhn v?t ny c?ng l m?t tham chi?u ??n Waka Joni cu?c s?ng th?c, Gim ??c ART (Artist c? tr Tokyo). Con ch c?a ng Francis Bacon c?ng xu?t hi?n trong cu?n sch. M?c d cc hnh ??ng c?a trng tn c?a h? trong cng vi?c c?a Murakami, Waka v Bacon l c? hai th?c s? ?n chay.
Lon Gontran Damas , nh th? Php c?a Negritude phong tro v?n h?c, c tiu ?? m?t trong nh?ng b? s?u t?p th? Black-Label c?a mnh, sau khi m?t bi th? c?a ng m t? l lch v nghi?n r??u nh? c?a mnh .
Qu?c gia n?i ti?ng nh?ng n?m 1950 Bollywood nam di?n vin Johnny Walker ? bt danh c?a mnh t? cc cng ty r??u whisky. ng ? lm nh? v?y b?i v ??u tin c?a mnh trong ngnh cng nghi?p ?i?n ?nh nh? say r??u.
Trong t?p Bartlet cho n??c M? c?a The West Wing , ph?c h?i nhn v?t c c?n Leo McGarry ???c ti?t l? trong h?i t??ng ? b? ti pht b?nh ba n?m tr??c khi ng ???c cung c?p m?t ly Blue Label b?i m?t nhm cc nh ti tr? chnh tr? ng ? c? g?ng ?? ta n. Trong t?p ny, Blue Label ???c ca ng?i b?i cc ??c tnh ch?t l??ng cao.
Trong b? phim truy?n hnh Scrubs Janitor ?nh c?p m?t s? c?a TS. Cox c?a th?c u?ng t?i m?t qun bar khi ng ch?y ?i. Anh ta l?m b?m, "Black Label."
Trong ma ma xun n?m 2008, Old Navy cc nh bn l? ph? bi?n trn th? tr??ng m?t chi?c o t-??c "Jim, Jack v Johnny - Ba ?n ng khn ngoan" trong ti li?u tham kh?o khng ch? ?? Johnnie Walker (m?c d tn ???c vi?t sai chnh t?), nh?ng c?ng khc ph? bi?n whisky Jim Beam , v Jack Daniels .
?? u?ng ?a thch c?a Marvel c?a Man ??Tony Stark / s?t trong "Demon In A Bottle" vng cung cu chuy?n.
Johnnie Walker Black Label l th?c u?ng ?a thch c?a s? l?a ch?n cho Rick Deckard, nhn th?y trong m?t chai ty ch?nh t??ng lai l ??c tr?ng n?i b?t trong Blade Runner .
Trong m?t t?p c?a lo?t phim truy?n hnh Will & Grace , th??ng xuyn say r??u trong x h?i Karen Walker ? gip vi?c Rosario Salazar t?i minibar t?i Grace Designs Adler v?i Johnnie Walker , Jim Beam , v Glenfiddich , nhi?u ?? m?t tinh th?n c?a Grace Adler . Khi Grace bi?t r?ng vua kch th??c thanh Kit Kat s? ???c thm vo nh? l t?t, c cho ph duy?t c?a mnh.
Zakk Wylde tn l Black Label Society ban nh?c c?a mnh sau khi Johnnie Walker Black Label. Zakk Wylde tr ch?i u?ng r??u th??ng ???c ch?i n?i cc m?i chch ng?a c?a nhn mu ?en ???c u?ng b?t c? khi no x h?i ?en m?t nhn bi ht c giai ?i?u t.
Nhn v?t John Oldman chia s? m?t chai Johnnie Walker xanh Label v?i b?n b c?a mnh ?? b?t ??u b? phim " The Man From tri ??t "(2007).

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status