Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Johnnie Walker Gold Label

Johnnie Walker Gold Label

Giá: 840.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.

Kho?ng khc vng v?i Johnnie walker gold label

M?i chai r??u ???c nh Pha Ch? Tr??ng ?ch thn t?o ra t? nh?ng lo?i whisky h?o h?ng trong kho tng ring c?a gia ?nh Johnnie Walker, v ?ng Con D?u Vng b?o ch?ng ch?t l??ng. Linh h?n c?a Johnnie Walker Gold Label Reserve l whisky thu?n m?ch nha Clynelish qu hi?m. H??ng v? n?i b?t l m?t ong ho quy?n v?i h??ng tri cy, g? tng v v? khi mang l?i d? v? ?m p ko di.

S? k?t h?p tuy?t v?i ny ? t?o ra ch?t r??u v?i h??ng v? m d?u, su l?ng, ng?t ngo c?a m?t ong. Chnh nh?ng ?i?u ny gip Johnnie Walker Gold Label Reserve mang l?i s? sang tr?ng cho mn qu, c?ng nh? gp ph?n g?i trao l?i chc n?m m?i PHT TI NH? ??n cc ??i tc kinh doanh ? cng b?n st cnh trong su?t th?i gian qua.

Thng tin v? Johnnie walker gold label

Ra m?t n?m 2007, Johnnie Walker Gold Label Reserve l nhn hi?u m?i nh?t trong gia ?nh Johnnie Walker. M?i chai r??u ???c nh Pha Ch? Tr??ng ?ch thn t?o ra t? nh?ng lo?i whisky h?o h?ng trong kho tng ring c?a gia ?nh Johnnie Walker, v ?ng Con D?u Vng b?o ch?ng ch?t l??ng.

TH??NG TH?C ?NG ?I?U

?? th??ng th?c tr?n v?n Johnnie Walker Gold Label Reserve, b? 2 ho?c 3 vin ? l?nh vo ly ?? th?p, sau ? rt ch?m ri Vng ??c Bi?t ln trn. T? t? th??ng th?c t?ng ng?m nh? tr??c khi ? tan h?t.

Ti?p th?

M?i lo?i Johnnie Walker scotch c m?t mu s?c nhn nh? tr??c ?y, ngo?i tr? nhn Swing ni trn. M?c ?ch l ?? ch? cc lo?i khc nhau c?a scotch v v? tr c?a chng ???c s? d?ng cho nh?ng d?p khc nhau. V d?, Johnnie Walker Blue Label l hi?m v ??t ti?n, v do ?, n ???c d? ??nh s? ???c s? d?ng cho nh?ng d?p ??c bi?t.
M?t tnh n?ng quan tr?ng c?a t?t c? cc chai Johnnie Walker scotch l bi?u t??ng Striding Man. N ???c t?o ra vo n?m 1908 b?i h?a s? minh h?a Tom Browne l m?t chn dung c?a John Walker trong trang ph?c truy?n th?ng. Trong logo, ng??i ?n ng ?ang ?i v? pha tr??c, m Diageo ni v? pha tr??c t??ng tr?ng cho suy ngh? v theo ?u?i s? xu?t s?c. Diageo ? t?o ra "H?i Striding Man" [13] l m?t cu l?c b? thnh vin cho u?ng r??u Johnnie Walker.
M?t kha c?nh quan tr?ng c?a ti?p th? c?a n l nhn nghing, gc chnh xc 24 ??. ?y l m?t cng c? qu?ng co ???c pht tri?n b?i Alexander Walker l ng??i ngh? r?ng n s? gip chai c?a mnh n?i b?t trn k?. [14]
Trong n?m 2009, c? quan qu?ng co Bartle Bogle Hegarty t?o ra m?t b? phim ng?n, v?i s? tham gia c?a Robert Carlyle v ???c g?i l ng??i ? ?i vng quanh th? gi?i, trong ? nu ra l?ch s? c?a th??ng hi?u Johnnie Walker. [4]
[ s?a ]Danh hi?u

Tinh th?n Johnnie Walker ? nh?n ???c ?i?m m?nh m? t?i cc qu?c t? Th?n x?p h?ng cu?c thi v t? cc c? quan ?nh gi r??u. Label Green, v d?, nh?n ???c m?t chu?i ??c bi?t c?a ba huy ch??ng vng ?i t? San Francisco c?nh tranh Spirits t? n?m 2005 v 2007. [15] Gold Label ? nh?n ???c huy ch??ng vng ?i t? s? c?nh tranh San Francisco n?m 2008 v 2009 v ginh ???c m?t vng trong n?m 2010. [16] Spirits x?p h?ng aggregator proof66.com, ?i?m trung bnh t? cc cu?c thi Bia San Francisco, Ng??i m r??u vang, v nh?ng ng??i khc, ??t, Black, Blue, Nhn vng v xanh trong th? lo?i hi?u su?t cao nh?t c?a n ("c?p 1" Spirits). [17]
[ s?a ]Trong v?n ha

Johnnie Walker nhn hi?u r??u whisky (??c bi?t Johnnie Walker nhn ??) ???c g?i nhi?u l?n trong su?t bi ht "Poison Whisky" c?a Lynyrd Skynyrd .
Johnnie Walker Black Label ???c th??ng xuyn nhn th?y ???c h??ng Jack Donaghy (miu t? b?i Alec Baldwin ) trn NBC sitcom 30 Rock .
Johnnie Walker Red Label ???c ?? c?p trong Misery Hoa h?u Elliott Smith .
Johnnie Walker Red Label c?ng ???c ?? c?p trong Tom Waits bi ht, gan Bad (v m?t tri tim b? h?ng) .
Vo cu?i ma su, t?p 16 (... Were None) Supernatural , Bobby Singer chc r??u ch?t th? s?n Rufus Turner b?ng cch ?? m?t chai Blue Label c?a Johnnie Walker trn m? c?a ng.
Johnnie Walker Black Label l r??u whiskey yu thch c?a Christopher Hitchens.
[ s?a ]Ti tr?

Johnnie Walker ti tr?
Johnnie Walker Classic , gi?i ??u golf chu -Thi Bnh D??ng
Johnnie Walker Championship t?i Gleneagles , m?t gi?i ??u golf ? Scotland
McLaren - Mercedes F1 nhm.
The Ashes , m?t lo?t d? gi?a c v Anh
??i bng chy New York Yankees

Johnnie walker_platinum

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status