B�n r??u Johnnie Walker Black Label, gi� Johnnie Walker ? H� N?i
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Johnnie Walker Black Label

Johnnie Walker Black Label

Giá: 580.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a d�ng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ?� ??a Johnnie walker l�n t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ?� c� nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m� v� ti�u chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? kh�ch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a d�ng whisky Blend khi?n con ng??i ta m�i kh�ng th? qu�n.� 

Johnnie Walker Black Label

Qua su?t h?n 170 n?m c� l? th? gi?i kh�ng c�n l? l?m g� v?i h�nh ?nh �ng gi� ch?ng g?y Johnnie Walker........

2014-08-15 16.29.12

G?n nh? l� ??a con ??u l�ng, bao nhi�u tinh t�y c?a h??ng v? - Johnnie Walker d�nh h?t cho Black Label, v� c?ng kh�ng ph? l�ng ng??i cha ?? Black label ?� ??a t? m?t s?n ph?m r??u gia ?�nh tr? th�nh m?t th??ng hi?u r??u n?i ti?ng to�n c?u trong su?t v�i th? k? v� ??n t?n b�y gi?.

Johnnie Walker Black Label k?t h?p m?t c�ch k? di?u h??ng v? c?a h?n 40 lo?i whisky h?o h?ng kh�c nhau, m?i lo?i ?em ??n m?t n�t ??c ?�o cho Black Label. M?t th?c u?ng ho�n to�n x?ng v?i nh?ng cu?c tr� chuy?n th� v? b�n nh?ng ng??i b?n tuy?t v?i.

2014-08-15 16.32.48

?nh ch?p tr?c ti?p t?i Show Room c?a Johnnie Walker

M?T NG??I KH?NG L? TRONG L�NG WHISKY TH? GI?I

M?t th??ng hi?u r??u whisky ?o?t ?� gi�nh nhi?u gi?i th??ng danh gi� tr�n th? gi?i t? n?m 1860 ??n nay. M?t s?n ph?m ???c nh?ng chuy�n gia ?? u?ng c�ng nh?n l� chu?n m?c whisky cao c?p kh?p n?m ch�u. M?t bi?u t??ng ?�c k?t t? nh?ng g� ??nh nh?t c?a Scotch Whisky. 

Johnnie Walker Black Label tinh t? v� ??m ?�, nh?ng h??ng v? h�a quy?n mang ??n c?m gi�c v??t xa s? mong ??i. ?? l?i ch�t kh�i th?m nh? c�ng v? tr�i c�y kh� t??i v� kem vani. K?t h?p m?t c�ch k? di?u h??ng v? c?a h?n 40 lo?i whisky h?o h?ng tr�n 12 n?m tu?i, m?i lo?i ?em ??n m?t n�t ??c ?�o cho Black Label, v? ngon tinh t? ng�y c�ng quy?n r? h?n theo th?i gian. M?t th?c u?ng ho�n to�n x?ng v?i nh?ng cu?c tr� chuy?n th� v? b�n nh?ng ng??i b?n tuy?t v?i. Johnnie Walker Black Label s? l� m�n qu� tuy?t v?i cho nh?ng ai mu?n th?t ch?t t�nh th�n. H�y ?? Johnnie Walker Black Label thay l?i c?m ?n g?i ??n ng??i th�n, b?n h?u v� ??ng nghi?p ?� c�ng b?n t?o d?ng th�nh c�ng.

2014-08-15 16.27.24

M?t b? ho�n ch?nh c?a s?n ph?m JW Black Label

??c ?i?m:

- M�u: v�ng h? ph�ch.

- M�i: h??ng th?m c?a kh�i cay, h�a tr?n v?i nho kh� ng?t ng�o c�ng s? t??i m�t c?a h??ng cam ch�n m?ng.

- V?: h??ng v? k�ch th�ch, ng?t d?u, n?ng n�n v� s�u l?ng c?a m?ch nha, ng? c?c, vani v� nho kh�, d? v? k�o d�i s�u l?ng.

C�ch th??ng th?c:

- C�ch tuy?t v?i nh?t ?? th??ng th?c Johnnie Walker Black Label l� r�t m?t ch�t r??u v�o ly rock ??y ?�, tr�n c�ng r�t m?t �t n??c kho�ng ho?c n??c kho�ng c� ga.

- B?n l� ng??i y�u s? ??n gi?n v� c? ?i?n, Black Label nguy�n ch?t ho?c pha chung v?i r??u g?ng s? l� l?a ch?n s? m?t. V� n?u mu?n nh?ng h??ng th?m tuy?t v?i ???c lan t?a, kh�ng g� b?ng m?t ly Johnnie Walker Black Label nhi?u ?�.

H�y ??n v?i ruouthienlong.com ?? c?m nh?n ch?t l??ng s?n ph?m v� s? ph?c v?:

- S?n ph?m nh?p kh?u ch�nh h�ng c� CO,CQ c?a t?ng s?n ph?m.

- ??m b?o ch?t l??ng ?� qua S? Y t? ki?m duy?t (Gi?y an to�n th?c ph?m).

- Giao h�ng mi?n ph� trong n?i th�nh H� N?i.

- ??m b?o gi� t?t nh?t tr�n th? tr??ng.

- Ruouthienlong.com � ??i l� ph�n ph?i v?i c�c th??ng hi?u Johnnie Walker, Chivas Regal, Macallan v� m?t s? d�ng Vodka Nga, Ba Lan...

H�y nh?c m�y v� g?i ngay cho ch�ng t�i ?? ???c t? v?n v� h? tr? t?t nh?t v? c�c s?n ph?m!

Hotline : 0936372662

2014-08-15 16.30.17-1

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 độ
Johnnie walker Double black có mặt tại Việt Nam năm 2010 và qua một thời gian người tiêu dùng biết sản phẩm, Double black đang có chỗ đứng trong sự tin cậy của người dùng. Với hương vị khói tự nhiên và hương gỗ sồi kinh điển cộng với chút nhẹ nhành trái cây chín Johnnie walker giúp niềm đam mê whisky của những người sành rượu thêm hoàn hảo.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 độ
Tuy không còn là sản phẩm mới nhưng King George V khi ra thêm The Johny Walker & Sons KGV đã tạo ấn tượng khá mạnh về sự gần gũi người dùng. Với giá thành trên 300 USD một mức tiền không quá cao để tận hưởng sản phẩm hoàng gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Với The John Walekr, Johnie walker đang củng cố thêm một sản phẩm mang tính sáng tạo vào trong dòng sản phẩm cao cấp. Sản phẩm chứa sự sang trong và không kém phần tinh tế nhưng lại có một mức giá tương đối dễ chịu so với những sản phẩm cấp cao khác.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lít
Nồng Độ:43 độ
Thiết kế sang trọng, lịch sự và hương vị tinh tế cho mỗi trải nghiệm là những gì Johnnie Walker Gold Label 1,75 lít mang đến cho bạn.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C� th? b?n ?� qu� quen v?i c�c s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th� v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ?� l� m?t c�ng phu, s? s�ng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhi�n ?? c� trong tay s?n ph?m th??ng h?ng n�y c?ng kh�ng ph?i d? d�ng. H�y cung kh�m ph� c�ng Johnnie walker nh�.
Giá 34.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L� l� r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c� chi?u s�u ??n kh� tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t l�n r?ng ta? sao 1 whisky ngon v� ??m nh? v?y l?i ch? c� gi� th�nh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguy�n ?�n 2016 cho ra m?t h?p qu� t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v� t�i sang tr?ng. Nh�n d?p t?t nguy�n ?�n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i d�n Vi?t Nam m�u ?? may m?n c?a Red label, l� m�n qu� � ngh?a cho ng??i th�n trong d?p xu�n v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu� t?t ngo�i chai Jon ?? ch�ng ta c�n c� th�m 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu� kh�ch c� th? xem h�nh ?nh s?n ph?m ? d??i c�ng c?a b�i vi?t .
Giá 420.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l� bi?u t??ng ??u ti�n c?a Johnnie walker trong v�ng 2 th? k?. V�o nh?ng n?m sau gi?i ph�ng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u ti�n ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a c�ch th?y th? t�u vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker tr�n th? gi?i ?� v??n ra xa ?? tr? th�nh th??ng hi?u th�n quen v?i nh?ng ng??i d�ng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ?� kh� d? d�ng qua s? ??i Di?n c?a chi nh�nh JW c� m?t t?i Vi�t Nam.�  Ruouthienlong.com nh� ??i di?n v� l� ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 300.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l� m�n qu� � ngh?a m?i khi ng??i d�n Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?�nh hay b?n b� th�n quen. H�y c�ng th??ng th?c h??ng v? kh�i nh? lan t?a v� h??ng g? s?i trong v�m mi?ng c�ng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng c�ng v?i chai 50ml nh? xinh l�m qu� t?ng, mang � ngh?a ph�t l?c th�m xu�n ch�c cho nh� nh� sung t�c c� ?�i c� c?p, con ch�u ??y ?�n ?�ng ?? vui xu�n. H�ng Qu� T?t Jon ?en 2019 t?ng th�m 1 chai Jon v�ng 5cl b�n c?nh. H�nh ?nh s?n ph?m xin qu� kh�ch xem tr�n ?nh ??i di?n
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Cung chúc tân xuân với Johnnie walker, johnnie walker đưa hương sắc vàng may mắn đến mọi nhà. Đã từ lâu rồi cứ mỗi dịp tết đến xuân sang Johnnie walker luôn cho ra những bộ hộp quà tết sang trọng ý nghĩa. Là món quà cho gia đình người thân và bạn bè. Hãy cùng trải nghiệm cùng Johnnie walker gold label sắc vàng may mắn. Năm 2019 Hãng johnnie walker cho ra mắt bộ sản phẩm JOn vàng tặng thêm chai jon vàng 18 năm dung tích 5cl , ảnh sản phẩm trên ảnh đại diện . Cám ơn quý khách.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Ph�t t�i nh? � ?�ch th�n b?c th?y pha ch? ?� tuy?n ch?n whisky t? kho t�ng r??u qu� c?a Johnnie Walker ?? ch? t�c Johnnie Walker ?? ch? t�c Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 880.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Johnnie Walker Hộp Da là món quà mà Johnnie Walker muốn gửi Blue label đến những người bạn chi âm với cách thức Gift. Tất nhiên khác với chai trần mang uống, chiếc hộp da màu xanh sẽ khiến món quà của bạn thêm giá trị rất nhiều.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lít
Nồng Độ:40 độ
TINH THÚY VỊ XUÂN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label là thành tựu cao nhất của dòng họ Walker. Mỗi thành phần nguyên liệu của hương vị tuyệt vời này được chọn lọc cực kỳ kỹ càng từ những nhà máy chưng cất rượu trứ danh và chỉ từ những thùng rượu tuyệt vời nhất .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Đẳng cấp với màu xanh Blue, Johnnie walker King George V dòng rượu dành cho những người thành đạt. Hương thơm mát cộng với vị sồi lâu năm, King George V mang vị thế của sản phẩm đứng đầu của biểu tượng người đàn ông sải bước.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Thương hiệu Johnnie Walker đã từ lâu luôn gắn liền với chất lượng whisky Scotland thượng hạng được sản xuất trong điều kiện tốt nhất gần hai thế kỷ qua . Giờ đây, tuyệt phẩm Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? kh�i t? nhi�n v� h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i ch�t nh? nh�ng c?a tr�i c�y ch�n, Johnnie Walker gi�p ni?m ?am m� whisky c?a nh?ng ng??i s�nh r??u th�m ho�n h?o.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L� d�ng r??u cao c?p d�nh cho qu� doanh nh�n, doanh nghi?p l�m qu� t?ng, ?�y l� d�ng r??u thay th? d�ng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch l�m nh?ng ng?t ng�o c�ng h??ng v? ??m ?� ph?ng ph?t v? kh�i ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l� m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t tr�n th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 độ
Trong những dịp lễ tết chai rượu không thể thiếu trong văn hóa thờ cúng của người Việt ta. Giờ với chai rượu Johnnie walker mini sẽ là sự lựa trọn hàng đầu của những người phụ nữ đảm đang. Không nhưng là vật phẩm đẹp mắt mà Johnnie walker black label mini còn là món đồ uống đậm đà nếu bạn muốn test thử dòng rượu này.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 độ
Johnnie walker Red Label 4500 ml là sản phẩm ưa chuộng trong những bữa tiệc lớn như Đám Cưới hay những buổi tiệc đứng ngoài trời. Hương vị độc đáo của gỗ sồi và trái cây chín trong Johnnie walker red label đã tạo nên tên tuổi của chính nó trên toàn thế giới hơn 100 năm qua. Bạn có những bữa tiệc lớn ? Hãy nghĩ tới Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 độ
  Bán Johnnie Walker Black Label 4500 ml giá buôn bằng giá bán lẻ, mang đến bạn không chỉ rượu Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml mà còn nhiều loại  whisky khác. Mua bán các chủng loại  rượu ngoại ở Hà Nội.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 độ
Chỉ sản xuất có 8.888 chai trên thế giới và những chai John Walker & Sons Private đầu tiên cũng đã về đến Việt Nam. Một sản phẩm cao cấp của Johnnie walker, hãy cùng khám phá.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status