Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Double Black

Double Black

Giá: 1.200.000 VNĐ
Dung Tích: 1000 ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.

 

Double Black

 

johnnie walker double black Johnnie Walker Double Black l s? b? sung m?i nh?t cho gia ?nh Johnnie Walker Scotch whisky. ? l tr??c ?y ch? c ? cc c?a hng mi?n thu? ton c?u, nh?ng n ch? ???c pht hnh trong m?t th?i gian h?n ch?, th? tr??ng ??i chng.

Double Black b?t ??u v?i cc m?u Black Label, v t? ?, n cho bi?t thm lo?i m?ch nha peatier v m?ch nha trong thng g? s?i chy thnh than r?t nhi?u tu?i - k?t qu? l m?t ??n vi? smokier h?n so v?i b?n g?c. V trong khi Black Label ???c trong 12 n?m tu?i, Johnnie Walker Double Black mang khng c bo co tu?i.

M?i, Double Black cung c?p mi h??ng c?a cc lo?i tri cy khi than bn, g? s?i v kh. Nh?p m?t ng?m v th?y khi bay ln, c?ng thm m?t s? cht tri cy nhi?t ??i d? ch?u vanilla, v gia v?. N hon ton c th? u?ng ???c, v?i m?t mouthfeel d? tnh v k?t thc kh, nh?ng ? l m?t cht n?ng tay trn s?i, v?i r?t nhi?u char t?i thng qua.

Johnnie Walker Double Black ch?c ch?n l khng thay th? cho whisky Islay than bn nh? Laphroaig ho?c Bowmore , nh?ng n ph?i thu ht ng??i hm m? c?a Johnnie Walker ?ang tm ki?m m?t whisky v?i m?t s? khi than bn v?a ph?i. ? l khc nhau, ?? t? ng??i anh em h? Black Label c?a n ?? ??m b?o l?y m?u, nh?ng khng v th? khc nhau ?? xa lnh u?ng c?a b?n g?c. ?i?u ? ni r?ng, c?a n t??ng thm tn v tm ki?m h?n h??ng v? c th? d?n ??n m?t s? s? m?t ?i cho th??ng hi?u.

Hy tm Double Black trn cc k? hng vo ma thu ny.

Th?ng k:
- 40% c?n theo th? tch
- $ 80 ( gi mua t?i cc b?n ??a )

 

Diageo Launch Johnnie Walker Double Black
12 thng 1 n?m 2012

Johnnie Walker Double Black Diageo hm nay cng b? s? ra m?t th? nghi?m c?a m?t bi?n th? sang tr?ng m?i c?a Johnnie Walker - Black Label Johnnie Walker Double Black. ?y l m?t phin b?n peatier Johnnie Walker Black Label v n s? ???c ki?m tra b?i Diageo trong bn l? du l?ch ton c?u.

Johnnie Walker Double Black s? ???c pht hnh vo cu?i thng ny t?i cc c?a hng sn bay ???c ?i?u hnh b?i Beirut Duty Free, Dubai Duty Free, DFS Singapore, International Shoppes Duty Free, King Power International v Nuance, t?i Bangkok, Dubai, Beirut, JFK, Singapore v Sydney sn bay qu?c t?.

 Th? nghi?m s? ko di cho ??n thng su s? ???c h? tr? trong c?a hng tr?ng by v l?y m?u.

Whisky ? ???c t?o ra Black Label nh? m?t k? ho?ch chi ti?t v thm nhi?u peated m?ch nha v m?t s? tu?i trong thng g? s?i chy su s?c.

Gim ??c th??ng hi?u ton c?u David Gates ni: "Li su?t trong cc lo?i r??u whisky c?a Scotland ti?p t?c ???c cao v chng ti tin r?ng ng??i tiu dng mu?n khm ph nh?ng ph?m vi r?ng l?n c?a kinh nghi?m h??ng v? m m?t th??ng hi?u nh? Johnnie Walker c th? cung c?p".

                  double-black

NO BO CO TU?I NH?NG KHNG CH?NG, Diageo:

Johnnie Walker Double Black M?t lt chai Johnnie Walker Double Black s? ???c bn l? t?i m?t ph b?o hi?m gi 15-20% Johnnie Walker Black Label m?c d n khng c l?nh Tu?i.

Khi Diageo ???c h?i li?u h? c mong ??i b?t k? khng chi?n c?a ng??i tiu dng ch?ng l?i vi?c thi?u m?t tuyn b? tu?i trn Double Black, Gates tr? l?i: "B?i v s? mong ??i c?a nh?ng g b?n s? nh?n ???c nh? v?y r rng thi?t l?p t? gi - v khi b?n n?m n, cung c?p - n khng bao gi? ??n trong nghin c?u.

"Chng ti nghin c?u n kh r?ng ri ? chu v M? La tinh, v d? - v chng ti c?m th?y t? tin Tu?i tuyn b? l m?t m?i b?n tm th??ng m?i h?n so v?i m?t ng??i tiu dng ni chung."

N?u ki?m tra ho?t ??ng, sau ? nh?ng g?

"Gi? ??nh c?a chng ti l n s? thnh cng v chng ti s? sau ? (sau khi phin ta) hy v?ng s? tung ra trong ph?n cn l?i c?a bn l? du l?ch," Gates tr? l?i.

"Vo th?i ?i?m ?, chng ti s? ??a ra quy?t ??nh li?u c lm vi?c r?ng h?n so v?i knh bn l? du l?ch l m?t knh ??c quy?n.

"Tuy nhin, m?t trong nh?ng ??ng l?c mua s?m l?n trong mi tr??ng du l?ch bn l? l h? ?ang tm ki?m nh?ng th? trong bn l? du l?ch m h? khng th? mua t?i th? tr??ng trong n??c.

"? l m?t ci nhn su s?c r?t m?nh m? cho chng ti V v?y, t?i th?i ?i?m ny, chng ti c?m th?y r?t tho?i mi h?n ch? n ?? ?i du l?ch bn l? ... chng ti ch? mu?n xem nh?ng g s? x?y ra v? doanh s? tiu th? trong su sn bay ny.

"S? c m?t s? cannibalisation t?t nhin nh?ng chng ti ngh? r?ng s? c m?t s? ti?n kh t?ng doanh thu l t?t, v?i nh?ng ng??i l?a ch?n ?? mua Double Black thay v m?t s?n ph?m c?a ??i th? c?nh tranh ho?c, m?t trong m?i. R rng m?t trong m?i s? l ?ng yu. "

Trong khi ?ng gi trong chai th?y tinh m?t mu xm ??c bi?t khi mu ?? ph?n nh h??ng v? khi, Double Black gi? l?i cc y?u t? th??ng hi?u mang tnh bi?u t??ng c?a whisky Johnnie Walker: chai vung quen thu?c v nhn d?c.
N?i mua s?n ph?m Johnnie Walker Online

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status