Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Glenfiddich 18 years old

Glenfiddich 18 years old

Giá: 1.700.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Nose: H??ng phong ph ?ng ch c?a tri cy chn, to t?m gia v? v g? s?i n?ng nn. Palate : S? phong ph ??n t? h??ng v? tri cy kh sang tr?ng, m?t v? chanh, ???c bao ph? b?i h??ng v? g? s?i l?ch lm. Finish : ?m p & khc bi?t.

S?n xu?t theo l nh? mang con s? ring, Glenfiddich 18 n?m tu?i k?t h?p h??ng v? ng?t nh? c?a tri cy t? thng g? s?i Ty Ban Nha Oloroso v h??ng g? s?i t? thn g g? truy?n th?ng c?a M?. Sau khi ???c hn ph?i trong thng ? t nh?t ba thng, s? phong ph v h??ng v? m m??t cng ha quy?n, t?o nn s? tr?n m??t ??c bi?t cho dng scotch whisky m?ch nha ??n c?t ny, v?i ?? su h??ng v? ?ng ch , cng cc ghi ch c?a to n??ng, gia v? v h??ng g? s?i m?nh m?. M?i l r??u l duy nh?t v?i ch?t l??ng tuy?t v?i.

Dng m?ch nha ??n c?t m?nh m? ny cn b?ng cc ghi ch c?a g? s?i, to v qu?, m?nh m? nh?ng khng km ph?n m d?u

 

Nose : H??ng phong ph ?ng ch c?a tri cy chn, to t?m gia v? v g? s?i n?ng nn.

Palate : S? phong ph ??n t? h??ng v? tri cy kh sang tr?ng, m?t v? chanh, ???c bao ph? b?i h??ng v? g? s?i l?ch lm.

Finish : ?m p & khc bi?t.


N?m th? n v ti tm th?y nh?ng dng m?ch nha ???c ?ng chai t?i x??ng ch?ng c?t ? ?? tu?i ny, b?t c? ?u n?i ?u t?i Speyside, ??u mang ??n s? ph?c h?p tuy?t ??i - (Jim Murray Kinh thnh Whisky 2006)

GLENFIDDICH WEB

William Grant ra m?t Glenfiddich Lounge trn Viking Line

William Grant & Sons m? Glenfiddich Lounge ??u tin, trn du thuy?n cao c?p Cinderella c?a Viking Line. Bar l ph?n khng th? tch r?i v?i nightclub, s? tr? thnh ph?n chnh c?a khu vui ch?i gi?i tr trn tu, ??ng th?i c?ng l ??a ?i?m t? ch?c cc s? ki?n khuy?n mi v ch??ng trnh th? n?m, cho cc hnh khch ch? y?u ??n t? Th?y ?i?n trong hnh trnh ko di 22h gi?a Stockholm v Mariehamn trn qu?n ??o Aaland.Khng gian ny v?n ???c dnh ring cho Chivas Lounge, ?i?u hnh b?i Pernod Ricard v Viking Line trong 5 n?m qua. Khi ni?m m?i c?a Glenfiddich s? c m?t t?i ?y t nh?t 3 n?m, m?c d v?y gim ??c khu v?c Chu u c?a William Grant & Sons Bn L? Du L?ch Ton C?u cho bi?t ng hy v?ng quan h? h?p tc ny c th? ???c m? r?ng.ng cho bi?t: ??i v?i chng ti, khu v?c B?c u r?t quan tr?ng. Whisky m?ch nha l cha kha quan tr?ng cho th? tr??ng n?i ??a Th?y ?i?n v knh bn l? du l?ch. Chng ti c r?t nhi?u khch hng ng??i Th?y ?i?n trn tu, v v?i h? th?ng bar tuy?t v?i ny chng ti tin t??ng c th? gip ng??i tiu dng hi?u h?n v? th??ng hi?u Glenfiddich.Cng v?i cc nhn vin qu?y bar nhi?u kinh nghi?m & hi?u bi?t phong ph cng b?t tay ?? t? v?n v gip hnh khch hi?u h?n v? th??ng hi?u, Thomsen ti?t l? r?ng ??i s? th??ng hi?u c?a Glenfiddich cho Th?y ?i?n, s? c m?t t?i Stockholm, trn tu vo m?i tu?n ?? t? ch?c cc bu?i th? n?m c?ng nh? cc l?p masterclass cho hnh khch.Thomsen c?ng khen ng?i Viking Line  v nh phn ph?i khu v?c c?a Glenfiddich Hans Just v n? l?c tuy?t v?i c?a h? trong vi?c ??a d? n ny tr? thnh hi?n th?c. ng ni thm: Hans Just c m?i quan h? r?t t?t v?i Viking Line v thng qua h? chng ti ? c th? c ???c khng gian ny ?? tri?n khai khi ni?m m?i ny.L? khai tr??ng, tr??c s? c m?t c?a cc khch m?i l nh?ng chuyn gia s?u t?p, nh?ng ng??i yu thch & am hi?u v? whisky, c?ng nh? cc nh bo, di?n ra trong h?i ch? whisky hng n?m l?n th? 4 Viking Line Whisky Fair. V?i kho?ng 5,000 ng??i yu thch & ?am m whisky ???c cho ?n trn 3 chuy?n tu t? Stockholm ??n Mariehamn, v?i h?n 30 nh cung c?p whisky cng c m?t trn tu.??i s? th??ng hi?u ton c?u c?a Glenfiddich Ian Millar, ng??i ? khai tr??ng chnh th?c Glenfiddich Lounge, cho bi?t thnh cng c?a h?i ch? cng s? ra m?t phng khch m?i ??u l d?u hi?u t?t cho th? tr??ng whisky m?ch nha ??n t?i Th?y ?i?n. ng cho bi?t : Ti r?t vui m?ng khi chng ti khai tr??ng qu?y bar ny nh? m?t ph?n c?a H?i Ch? Whisky, v ti c?ng r?t vui m?ng v by gi? b?n c th? th??ng th?c dng m?ch nha ??n c?t h?o h?ng m?i l?n b?n ln tu.??ng thi ny l sng ki?n m?i nh?t c?a William Grant & Sons ?? thc ??y s? hi?n di?n c?a th??ng hi?u t?i th? tr??ng B?c u. N?m ngoi, cng ty ? thnh l?p v?n phng ti?p th? chuyn nghi?p t?i Stockholm, ??ng th?i b? nhi?m Hans Just l nh phn ph?i ??c quy?n khu v?c B?c u cho t?t c? cc th??ng hi?u c?a hng.


?i nt v? Glenfiddich


Glenfiddich khng ch? l dng whisky m?ch nha ??n c?t bn ch?y nh?t th? gi?i, n cn l dng whisky ?em ??n cho th? gi?i nh?ng ?i?u th v? c?a m?ch nha ??n c?t. H?n t?t c?, thnh cng c?a Glenfiddich ??n t? th?c t? , ?y l dng whisky m?ch nha d? ti?p c?n, d? u?ng nh?t, & c th? th??ng th?c t?i b?t c? th?i ?i?m no trong ngy.

William Grant & Sons ? lun ch tm vo bao b s?n ph?m. N?m 1957, cng ty ? gi?i thi?u m?t chai hnh tam gic c?c k? l?p d? vo cng th?i ?i?m l?n ??u tin s?n ph?m ???c ??t vo trong h?p ?ng v h?p qu t?ng b?ng thi?c. ? c?ng l l?n ??u tin cng ty nh?n ra t?m quan tr?ng c?a th??ng m?i mi?n thu? v t?n d?ng l?i th? c?a cc c?a hng bn l? trn ton th? gi?i.

Ch?t l??ng, khng th?a hi?p

T?i nh my ch?ng c?t Glenfiddich, th?i gian v kinh nghi?m chnh l tri tim c?a m?i ho?t ??ng. S? tch l?y truy?n l?i qua 5 th? h?, b? dy kinh nghi?m lm whisky c?a cc th? th? cng lun ??m b?o m?i dng whisky trong b? s?n ph?m whisky m?ch nha ??n c?t c?a Glenfiddich ??u ???c tr??ng thnh m?t cch tinh t?, cn b?ng ?? ph?c h?p phong ph v?i ??c tnh khng th? nh?m l?n c?a Glenfiddich.

Duy tr s? ??c l?p & s? h?u gia ?nh mang ??n cho nh s?n xu?t Glenfiddich whisky ??c quy?n v? m?t quan ?i?m di h?n. Khi ? , cho php h? gi? l?i nhi?u k? thu?t ??t gi v t?n r?t nhi?u th?i gian ?? ??m b?o ch?t l??ng ??c bi?t khng ??i cho cc dng whisky.

Glenfiddich c x??ng ?ng thng ring v th? ?ng thng ring, nh Glenfiddich c?ng t? tr?ng m?t s? lo?i la m?ch ring v c lo?i m?ch nha ring. Nh my ch?ng c?t ny v?n gi? l?i cc thng ch?a mash tun v washback truy?n th?ng c?a Douglas, h? dng l?a s?ng ??t b?ng than lm nng tr?c ti?p cc t?nh ??ng . ?y c?ng l nh my ch?ng c?t duy nh?t ?ng chai t?i ch?, & lm gi?m l??ng c?n trong r??u v?i n??c su?i Robbie Dubh s? d?ng trong chnh qu trnh ch?ng c?t

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
  Nose : H??ng t??i m?i ??c bi?t v?i g?i tri cy c?a l chn. Dng m?ch nha ??n c?t tuy?t v?i v?i h??ng th?m cn b?ng tinh t?. Palate : ??c tr?ng ng?t ngo v?i ghi ch tri cy. Pht tri?n v?i h??ng v? c?a bnh b?, kem, m?ch nha v h??ng v? g? s?i. Finish : Ko di, m d?u & m??t m.
Giá 850.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Nose: H??ng t??i m?i ??c bi?t v?i g?i tri cy c?a l chn. Dng m?ch nha ??n c?t tuy?t v?i v?i h??ng th?m cn b?ng tinh t?. Palate : m m??t nh? l?a, ti?t l? t?ng l?p h??ng v? c?a g? s?i sherry, bnh h?nh nhn marzipan, qu? v g?ng. Trn ??y & bng n? h??ng v?. Finish : Th?a mn m?i gic quan v?i s? phong ph v v? ng?t ko di
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i ???c vo Top nh?ng dng r??u ??t nh?t trn th? gi?i, Glenfiddich 40 n?m khng thua km b?t k? m?t chai r??u ??ng c?p no t? h??ng v? ??n m?u m. Dng v? sang tr?ng v h?p ti ti?n Glenfiddich 40 n?m d??ng nh? lo?i tr? h?t nh?ng ??i th? Nghn ? cng trang l?a.
Giá 78.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status