Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Kh? - 12 con gip

R??u Kh? - 12 con gip

Giá: 1.250.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Nga
Dng r??u 12 con gip th?m ngon n?i ti?ng c?a Nga , ph?c v? ch? y?u nhu c?u c?a cc n??c Ph??ng ?ng

R??u n?m kh? 2016 R??u 12 con gip

L dng Cognac c?a .. xu?t x? Nga, l dng Cognac n?i ti?ng th?m ngon nh?t vng Amenia Nga.

C?ng gi?ng nh? nh?ng n?m tr??c l c r??u R?ng , Ng?a n?m nay chng ta c r??u n?m kh?, bi?u t??ng c?a n?m 2016 theo ph??ng ?ng chng ta.

S?n Ph?m r??u kh? n?m nay c thm ch? Phc bn d??i ?? chc cho 1 n?m kh? m?i sang trn ??y h?nh phc v sung tc.

L bi?u t??ng cho s? may m?n c?ng thm ch?t r??u Cognac snh m?n c?a Nga ??m ? s? l mn qu ngh?a trong d?p t?t Canh Thn n?m nay.

Cng ty TNHH Th??ng M?i T?ng H?p Thin Long l nh phn ph?i chnh hng cc dng r??u vodka Nga v cc dng Cognac c?a Nga xin gi?i thi?u qu khc s?n ph?m r??u Cognac n?m kh? c?a Nga.

Chuyn bn cc lo?i r??u Kh? , r?ng , ng?a v cc lo?i r??u 12 con gip c?a Nga. R??u 12 con gip chc m?ng n?m m?i !

Do s? l??ng r?t h?n ch? v v?y knh mong qu khch ??t hng s?m ?? cng ty c th? ph?c v? chu ?o nh?t. Cm ?n qu khch v chc m?t n?m m?i An Khang Th?nh v??ng !

ruou-con-khi-suntory-whiskey-royal-2016-600ml-cua-nhat-ban-1m4G3-4cb304

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ci g lm cho r??u Cognac th?m ngon ??c bi?t. C 3 y?u t? khi?n cho ph?m ch?t c?a r??u Cognac v??t tr?i h?n h?n nh?ng th? brandy thng th??ng.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Martell l lo?i r??u lu ??i nh?t trong dng Cognac, thnh cng v n?i ti?ng nh? h??ng v? ??c bi?t, m?n mng m h?p d?n.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  M?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Cordon Bleu ? nh?n ???c m?t Huy ch??ng vng t?i T?p ch Qu?c t? c?a Spirits gi?i th??ng.
Giá 3.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Mu s?c: M?t topaz su, h? phch, r?ng r? v?i  nh sng ??p. Gi ph h?p v?i m?t dng r??u cao c?p b?c nh?t.
Giá 14.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Hennessy vsop v?i h??ng v? m?t ong v cam th?o
Giá 1.150.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
  N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .
Giá 16.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status