Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Otard XO gold

Otard XO gold

Giá: 2.600.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.

 

 

Otard XO

The Gold Otard XO tu?i trong nhi?u n?m di trong thng g? s?i trn h? phch l?ng l?y, mu s?c ?? v vng. ?? trn c?a n cho th?y m?t s? giu c c?a cc h??ng li?u v?ng ch?c trong truy?n th?ng Charente "rancio", m?t s? hi ha phong ph c?a n?m vo bu?i sng s?m v pho mt, ???c h? tr? b?ng cch ch?m c?a hazelnut v da, qua ? g?i m?t ong c th? ???c c?m nh?n. Borderies mang l?i cho r?ng lin l?c c?a hoa nh? nhng v?i h??ng th?m c?a hoa violet.

Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.

Otard r?m chai hnh l?y c?m h?ng t? b?n thn Cognac. Khi xoay cognac trong th?y tinh, do ?, th? ra h??ng v? t?t nh?t, n ?? l?i m?t b? phim nh? trn cc b?c t??ng trong ? ??ng m?t vi gi?t. H? ni r?ng Cognac c nh?ng gi?t n??c m?t. H? l nh?ng g l?y c?m h?ng t? hnh d?ng c?a chai "th?" ???c t?o ra b?i Otard trong n?m 1968.


Coffret dition limite 2009 - Cognac Otard vsop


Hnh th?c ny l r?t ngh?a, k? t? sau ?, ch? ?? chung c?a t?t c? cc sng t?o Otard. Kin quy?t t?nh to, m?t h?p ch?a m?t gi?t n??c m?t! S?ch ???ng nt, mu s?c k?t h?p ??ng v thp, m?t b?n s?c th?c s? ?ng vai tr nh? ng??i gim h? v Stooges c?a b?n thn chai.

H?u du? c?a m?t dng, Baron Otard Jean-Baptiste Antoine, th? mn c?a m?t cng th?c cho h??ng v? Cognac ch?a t?ng sinh ra c?a s? pha tr?n hi ha t?t nh?t c?a mnh eaux-de-vie, thnh l?p n?m 1795 Otard Cognac v t?ng Chteau de Cognac, n?i sinh Franois 1. M?t k? s? ?o t?o, ng ? mua lu ?i cho ?i?u ki?n lo ha ??c ?o c?a mnh. Trong h?n hai th? k?, cc cng th?c v?n cn gi? b m?t ti?p t?c ly lan.

Lu ?i c?a Cognac l m?t n?i duy nh?t v?i ?i?u ki?n t? nhin ??c ?o v
lo ha: ?? ?m ??c bi?t, nhi?t ?? khng ??i, ?? dy c?a b?c t??ng v chaix duy nh?t r?t nhi?u. ???c xy d?ng gi?a 13 v th? k? XVI, t??ng dy ba mt, ?? ?m
ln ??n 90%, nhi?t ?? lin t?c 15 C cho php cognacs Otard ph?c t?p, h??ng th?m, h??ng v? v pht tri?n trn, tnh linh ho?t v ??c bi?t hi ha h??ng v? ??c tr?ng.


Box LIMITED EDITION 2009 - VSOP Cognac OTARD
??c ?i?m ringotad
Fine Champagne, m?t lin minh c?a mi h??ng m?nh m? v s? kho lo v chi?u di.
M?i: h??ng li?u hoa t?ng c??ng b?i h??ng v? c?a chanh, l v thu?c l trong mi?ng: lin l?c c?a vani, d?u v?t gia v?.


Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ci g lm cho r??u Cognac th?m ngon ??c bi?t. C 3 y?u t? khi?n cho ph?m ch?t c?a r??u Cognac v??t tr?i h?n h?n nh?ng th? brandy thng th??ng.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Martell l lo?i r??u lu ??i nh?t trong dng Cognac, thnh cng v n?i ti?ng nh? h??ng v? ??c bi?t, m?n mng m h?p d?n.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  M?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Cordon Bleu ? nh?n ???c m?t Huy ch??ng vng t?i T?p ch Qu?c t? c?a Spirits gi?i th??ng.
Giá 3.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Mu s?c: M?t topaz su, h? phch, r?ng r? v?i  nh sng ??p. Gi ph h?p v?i m?t dng r??u cao c?p b?c nh?t.
Giá 14.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Hennessy vsop v?i h??ng v? m?t ong v cam th?o
Giá 1.150.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
  N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u 12 con gip th?m ngon n?i ti?ng c?a Nga , ph?c v? ch? y?u nhu c?u c?a cc n??c Ph??ng ?ng
Giá 1.250.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status